Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Svenska Yle för inte kampanj mot jordbruket eller landsbygden

På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar. Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret skickades till Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten den 10.2.2020.

Riksdagsledamot Anders Norrback och ÖSP-ordförande Tomas Långgård ifrågasätter i hårda ordalag Svenska Yles bevakning av landsbygden och dess näringar i varsin insändare i Vasabladet, Syd-Österbotten och Österbottens Tidning 8 resp. 9.2.2020.

Utgångspunkten för insändarna är Yle Spotlights program om köttproduktionen med fokus på griskött. Norrback beskriver en känsla av att utpekas som skyldig då han tar del av programmet och andra programinslag på Yle som tangerar landsbygden, skogsbruket och livsmedelsproduktionen. Långgård talar för sin del om “ett propagandainlägg” och beskyller oss för att “delta i djurrättsextremisternas kampanj att svartmåla husdjursproduktionen”.

Både Norrback och Långgård kritiserar Yle Spotlights program för att vara kraftigt vinklat, utan att sätta tummen på konkreta felaktigheter. Norrback hänvisar bland annat till statistik som redogörs för i programmet, i hans mening “utan djupare analys”, utan att berätta vilken statistik han avser eller vilken analys som uteblir.

Vidare efterlyser Norrback källa på ett uttalande om att polis- och rättsväsende behandlar medborgarna ojämlikt beroende på boningsort. Yle har gått igenom och analyserat samtliga djurskyddsanmälningar jämte -brott som gjorts i landet under år 2018. Utöver det intervjuas en tillsynsveterinär i sammanhanget. En tydligare hänvisning till det rättsliga underlag och intervjun som ligger till grund för just det här stycket kunde ha varit på sin plats, det ger vi Norrback rätt i.

Däremot vill vi å det bestämdaste ta avstånd från påståendet att vi i vår rapportering särskilt skulle peka ut jordbruket eller landsbygden i stort.

Det stämmer visserligen att t.ex. jord- och skogsbrukets roll i kampen mot klimatförändringen har varit mycket på tapeten under de senaste åren. Att redogöra för den debatten handlar om normal nyhetsjournalistik, inte om någon dold agenda.

Den som misstror detta kan ta en närmare på titt på allt vi publicerat på temat t.ex. på våra webbsidor och sökorden “jordbruk” resp. “landsbygd”. Det är en betydligt mer mångfacetterad bild som ges än vad som nu påstås. Någon slagsida finns inte.

Landsbygden och dess näringar är föremål för samma journalistiska granskning som samhällets övriga sektorer, varken mer eller mindre.

Vi uppskattar att Norrback i sin insändare försvarar, och förhoppningsvis fortsätter att försvara public service. Vi inser också att vi, som skattefinansierat bolag, har ett särskilt ansvar att leva upp till kraven på objektivitet och tillförlitlighet. Därför välkomnar vi en dialog om vårt innehåll.

Jonas Jungar
chef, kvalitetskontroll och publikdialog

Anna Forth,
innehållschef
Svenska Yle

Följande insändare skickades till Hufvudstadsbladet 11.2.2020 som svar på Anders Norrbacks insändare (HBL 11.2):

Svenska Yle för inte kampanj mot jordbruket eller landsbygden

Riksdagsledamot Anders Norrback ifrågasätter i hårda ordalag Svenska Yles bevakning av landsbygden och dess näringar en insändare i Hufvudstadsbladet 11.2.2020

Utgångspunkten för insändarna är Yle Spotlights program om köttproduktionen med fokus på griskött. Norrback beskriver en känsla av att utpekas som skyldig då han tar del av programmet och andra programinslag på Yle som tangerar landsbygden, skogsbruket och livsmedelsproduktionen.

Norrback kritiserar Yle Spotlights program för att vara kraftigt vinklat, utan att sätta tummen på konkreta felaktigheter. Han hänvisar bland annat till statistik som redogörs för i programmet, i hans mening “utan djupare analys”, utan att berätta vilken statistik han avser eller vilken analys som uteblir.

Vidare efterlyser Norrback källa på ett uttalande om att polis- och rättsväsende behandlar medborgarna ojämlikt beroende på boningsort. Yle har gått igenom och analyserat samtliga djurskyddsanmälningar jämte -brott som gjorts i landet under år 2018. Utöver det intervjuas en tillsynsveterinär i sammanhanget. En tydligare hänvisning till det rättsliga underlag och intervjun som ligger till grund för just det här stycket kunde ha varit på sin plats, det ger vi Norrback rätt i.

Däremot vill vi å det bestämdaste ta avstånd från påståendet att vi i vår rapportering särskilt skulle peka ut jordbruket eller landsbygden i stort.

Det stämmer visserligen att t.ex. jord- och skogsbrukets roll i kampen mot klimatförändringen har varit mycket på tapeten under de senaste åren. Att redogöra för den debatten handlar om normal nyhetsjournalistik, inte om någon dold agenda.

Den som misstror detta kan ta en närmare på titt på allt vi publicerat på temat t.ex. på våra webbsidor och sökorden “jordbruk” resp. “landsbygd”. Det är en betydligt mer mångfacetterad bild som ges än vad som nu påstås. Någon slagsida finns inte.

Landsbygden och dess näringar är föremål för samma journalistiska granskning som samhällets övriga sektorer, varken mer eller mindre.

Vi uppskattar att Norrback i sin insändare försvarar, och förhoppningsvis fortsätter att försvara public service. Vi inser också att vi, som skattefinansierat bolag, har ett särskilt ansvar att leva upp till kraven på objektivitet och tillförlitlighet. Därför välkomnar vi en dialog om vårt innehåll.

Jonas Jungar
chef, kvalitetskontroll och publikdialog

Anna Forth,
innehållschef
Svenska Yle

Läs också

Bolaget