Hoppa till huvudinnehåll

En algfarm eller en konstskola vid Metviken? – visioner för Wärtsiläområdet i Vasa ställs ut

Man sitter på huk och håller i en miniatyrmodell av byggnadsstrukturer.
En del av de studerande ansåg att det saknades en del konst och kultur i Vasa och föreslog till exempel att man skulle upprätta en konstskola. Man sitter på huk och håller i en miniatyrmodell av byggnadsstrukturer. Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa,johan bäckman

Arkitektstuderande från Stockholm har tagit fram idéer för fabriksområdet vid Metviken när Wärtsilä flyttar till Vasklot. Allt är inte realistiskt, men även om det låter galet och orimligt blir sådana projekt av också, säger projektledaren Johan Bäckman.

– Ett projekt som är imponerande och ganska stort är att de gjorde om Wärtsiläs fabriksbyggnader till matproduktion, med bland annat en algfarm och en matmarknad, berättar Johan Bäckman medan han visar runt bland miniatyrmodeller och skisser.

Bäckman håller på att förbereda en utställning med idéer för Wärtsiläs fabriksområde vid Metviken, som 20 arkitektstuderande från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har gjort.

Bäckman är själv arkitekt och ordförande för konstföreningen Platform och det var han som i höstas bjöd in de studerande till Vasa för att fundera vad man kan göra med området i framtiden i och med att Wärtsilä flyttar till Vasklot år 2021.

– De studerande har tagit uppgiften på allvar och hittat lösningar och förslag som inte skulle ha dykt upp ifall det enbart varit en tävling för området. Det är inget som säger att idéerna kommer bli av, men det är ändå goda och tankeväckande idéer och jag hoppas att allmänheten kommer hit med sina synpunkter.

Miniatyrmodell med sex radhus i förgrunden och en halvt nedmonterad lagerhall i bakgrunden.
Flera studerande hade idéer om hur man kunde återanvända existerande byggnader, som Mertin Raphael som tyckte att man kunde bygga radhus av industrihallarnas material. Miniatyrmodell med sex radhus i förgrunden och en halvt nedmonterad lagerhall i bakgrunden. Bild: Yle/Markus Bergfors arkitektur,miniatyrmodeller

”Man måste ha vilda idéer att börja från”

Vasa stads planläggning är också engagerad i projektet och generalplanläggaren Annika Birell tycker det är spännande idéer som lagts fram.

– Man märker att när man bor och arbetar på ett ställe blir man lite hemmablind. Så det är viktigt att få utifrånperspektiv, dessutom av unga kreativa människor som kanske ser mer möjligheter än svårigheter. Så det är jättevärdefullt att någon kommer och ruskar om oss lite och slänger fram de här idéerna.

Hur realistiska är deras idéer?

– Många är ur tjänstemannaögon lite utopistiska, men det är också det fina. Man måste ha vilda idéer att börja från, sen är det vi tråkiga byråkrater som får sitta ner och fundera vad som på riktigt går att genomföra. Men det är underbart att Vasaborna får ta del av idéerna och kommentera dem, säger Birell.

Många är ur tjänstemannaögon lite utopistiska, men det är också det fina. Det är vi tråkiga byråkrater som får sitta ner och fundera vad som på riktigt går att genomföra

Bäckman håller med om att vissa idéer är mer konceptuella och tankeväckande än realistiska, men han påpekar också att inget är omöjligt.

– Många av idéerna är realistiska förutsatt att det finns rätt personer som tar beslut. Även om det låter galet och orimligt blir sådana projekt av också.

En kvinna tittar på tre stora planscher med ritningar som en man står bakom och håller upp.
Generalplanläggare vid Vasa stad, Annika Birell, säger att det varit spännande att ta del av de studerandes kreativa idéer. En kvinna tittar på tre stora planscher med ritningar som en man står bakom och håller upp. Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa,johan bäckman

Befolkningsstatistiken en utmaning

Bäckman berättar att de studerande är mer vana att göra projekt i större städer och att de upplevde att befolkningsstatistiken i Vasa var en av utmaningarna.

– Ser man optimistiskt på att Vasa kommer att växa och att det behövs bostäder, eller tror man att det behövs andra initiativ. Istället för att bara planera för bostadsområden behöver vi kanske planera för miljöer dit folk vill flytta eller stanna kvar, berättar Bäckman om de studerandes tankegångar.

Istället för att bara planera för bostadsområden behöver vi kanske planera för miljöer dit folk vill flytta eller stanna kvar

Ett förslag för att göra staden mer lockande är till exempel en konstskola med konstgalleri som kombinerar konst och teknologi. Några förslag gällde också så kallade inkubatorer som hjälper nystartade företag.

– För att locka folk efter sina studier att stanna här och satsa på en egen idé. Det är kostnadskrävande förslag, men kan också generera mycket om man pratar rent ekonomiskt, säger Bäckman.

En miniatyrmodell av en tågvagn på en räls och en byggnad.
Anton och Erik Orander hade en idé om att ställa ut stående restaurangvagnar med parkområden omkring. En miniatyrmodell av en tågvagn på en räls och en byggnad. Bild: Yle/Markus Bergfors arkitektur,platform

Kan dröja länge innan något förverkligas

Just nu är det helt öppet vad som kommer att hända med det cirka sex hektar stora fabriksområdet vid Metviken.

Wärtsilä verkar där ännu och äger en stor del av området och byggnaderna så utvecklingen efter flytten måste ske i samråd med Wärtsilä, säger generalplanläggare Annika Birell.

– Sedan ska det göras utredningar och analyser, till exempel av marken. Vi vet att det har varit industriområde så länge som det funnits nånting där, så det finns säkert ställen som är mer förorenade än andra och då ska det beräknas hur stora kostnader det är att ställa det i ordning.

Vi vet att det har varit industriområde så länge som det funnits nånting där, så det finns säkert ställen som är mer förorenade än andra och då ska det beräknas hur stora kostnader det är att ställa det i ordning

Det kan alltså dröja länge innan något börjar hända på området efter att Wärtsilä flyttar 2021.

– Själva området i sig är också ett jättestort område fast man inte tänker på det. Skulle man till exempel bygga höghus på hela området är det en så stor produktion att det handlar om kanske en 10-års produktion – fast vi inte skulle bygga någon annanstans, säger Birell.

– Det betyder också att det finns alla möjligheter att använda området till något häremellan i väntan på att tiden blir mogen för olika saker, tillägger hon.

Utställningen med arkitektstuderandes idéer har vernissage på tisdagskvällen i Rewell Centers övre våning och har därefter öppet till slutet av februari.

På plats kommer det att finnas både personer från Platform och från Vasa stad som tar emot allmänhetens synpunkter.