Hoppa till huvudinnehåll

Inte okej att Soites läkare kan vägra jobba i Kronoby, anser kommunen: "Läkarna ska skickas dit de behövs"

Kronoby hälsostation.
Att Soites läkare kan vägra jobba i Kronoby är inte okej, anser man i Kronoby. Kronoby hälsostation. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,hälsocentraler

Läkare som är anställda av vårdsamkommunen Soite kan inte själva få styra var de arbetar eller inte arbetar. Det anser kommunstyrelsen i Kronoby som kräver att läkare inom Soite också börjar jobba på läkarmottagningarna i Kronoby.

Bakgrunden är att nästan all läkarmottagning i Kronoby kommun i dag sker via köptjänster. Av fyra tjänster är drygt en halv besatt medan resten sköts av läkare som köps in.

Att Soites egna läkare samtidigt kan vägra jobba i Kronoby är inte okej, enligt tf kommundirektör Ulf Stenman.

Larsmos styrelseordförande Ulf Stenman.
Ulf Stenman Larsmos styrelseordförande Ulf Stenman. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Ulf Stenman,larsmo

- Problemet är att vi har för få läkare. Och till min förvåning har jag upptäckt att läkarna (inom Soite, reds anm) är stationerade på ställen. Alltså de är platsbestämda, vilket jag tycker är ett föråldrat sätt att se på det. Är vi medlemmar i Soite och Soite har läkare så skickar man dem dit de behövs.

Genom att ta upp ärendet hoppas Kronoby inte bara få fler läkare utan också till ett lägre pris. I påpekandet som ska sändas till styrelsen för Soite skriver Stenman bland annat att köptjänsterna är hutlöst dyra.

- Så här kan vi inte fortsätta. Betala för dyra köptjänster som Soite kan ha i egen regi, säger Stenman.

"Läkarna skulle säga upp sig"

Lotta Seppinen, tf områdeschef för sjuk- och hälsovården inom Soite, ger Stenman rätt till en viss del.

- Jag förstår önskemålet i sig. Att få egna läkare till hälsocentralerna är något vi vill på Soite också.

Men enligt Seppinen är det svårare att i praktiken nå dit. Orsaken stavas läkarbrist.

- Som arbetsgivare kan vi kräva att läkarna jobbar där vi säger att de ska. Men då vi har läkarbrist överallt och läkare kan välja och vraka mellan jobb så är det inte så smart av arbetsgivaren att gå emot de anställdas vilja.

Vad händer om ni säger att de måste jobba i Kronoby?

- Det beror säkert på hur mycket de borde jobba där. En del av våra läkare har jobbat där kortare perioder och vi har nått bra lösningar. Men skulle vi säga att du på heltid eller till största delen ska jobba där så är det troligt att läkaren säger upp sig. Så i teorin ja, men då kan vi snart vara utan läkare.

Språket och liten ort är utmaningar

Enligt Stenman finns det flera orsaker till läget. Men enkelt sagt handlar det enligt honom om att Soites läkare inte vill jobba i Kronoby.

- Det borde gå att använda resurserna på ett vettigare sätt.

Kronoby
I Kronoby kommun finns tre hälsostationer: I Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Kronoby Bild: YLE/Sofi Nordmyr kronoby veterinär

Enligt Seppinen tvekar en del läkare att jobba i Kronoby på grund av språket.

- Om man måste prata mycket svenska och upplever att man inte har så stark svenska är man rädd att inte kunna erbjuda så bra service som man vill.

Dessutom vill många läkare, i synnerhet yngre, jobba på en större plats med stöd från flera kolleger, enligt Seppinen.

Stenman frågar sig också vems ansvar det ska vara att skaffa läkare.

- Vi har gett över den här uppgiften till samkommunen och då ska de också sköta det. Därför vågar vi, och jag tycker också det är helt korrekt, att Kronoby kommer med ett sådant här påpekande.

Kronoby hälsostation.
Kronoby hälsostation Kronoby hälsostation. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,hälsocentraler,läkarmottagning

Stenman frågar sig om det till och med kunde löna sig för Kronoby att återta uppgiften att hitta läkare.

Men läkarna kanske vill jobba med flera kolleger och så vidare?

- Det är också fullt möjligt. Det här är inte svartvitt. Men det är något man behöver se över, hur man ska organisera det på ett bra sätt, säger Stenman.

Läkare på distans

Enligt Seppinen lyckas Soite ganska bra med att hitta läkare till Kronoby via köptjänster.

- Vi har också haft distansmottagning. Men just nu lyckas vi rätt så bra.

Om Soite inte får de egna läkarna att också jobba i Kronoby tänker sig kommunstyrelsen att de andra medlemskommunerna också ska betala. Motiveringen är att alla medlemmar ska behandlas jämlikt.

- Om det finns orsaker till att man måste köpa tjänster som är dyrare än de man kan tillhandahålla själv så måste vi solidariskt dela på kostnaderna. Det kan finnas på andra områden inom Soite också. Då tycker jag det ska finnas en solidaritetsprincip i det, säger Stenman.

Samma fenomen i Vasa

Att läkare vill jobba i större enheter är heller inget ovanligt vid Vasa centralsjukhus.

- Vi har redan samma problem då vi vill att våra läkare ska jobba i Jakobstad, säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Men samtidigt påpekar hon att en stor samkommun som Soite eller blivande Österbottens välfärdsområde har fördelar.

- Då läkare på mindre orter får kollegialt stöd från oss så kan det få dem att bli kvar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten