Hoppa till huvudinnehåll

Kriminalkommissarie Mats Sjöholm om färsk brottsstatistik: "Vi har det rätt så bra här i Västnyland"

Polishuset i Ekenäs
Antalet brott som Polisinrättningen i Västra Nyland tog emot ifjol har minskat något jämfört med föregående år. Polishuset i Ekenäs Bild: Yle/Fia Doepel polisen raseborg,Ekenäs

Brottsstatistiken för de tre senaste åren visar att det i det stora hela är tryggt att bo och vistas i Västnyland.

Enligt kriminalkommissarie Mats Sjöholm finns det inga stora överraskningar i brottsstatistiken för Västnyland.

- I positiv bemärkelse skulle jag lyfta fram Ingå. Antalet brott i statistiken visar att trendkurvan är på väg åt rätt håll, säger Sjöholm.

Längst ned i artikeln hittar du statistiken för de enskilda kommunerna i Västnyland.

Trafikbrott drar upp statistiken i Raseborg

Också i Hangö har antalet brott gått ner medan trenden är den motsatta i Raseborg.

- Det finns en orsak till det och det är ökade resurser för trafikövervakning. Helt klart har det också funnits ett behov för det, säger Sjöholm som noterat att antalet trafikförseelser ökat rejält.

Tills vidare saknas dock de slutgiltiga uppgifterna för trafikbrotten under år 2019 eftersom statistiken från den automatiska kameraövervakningen på landsvägarna kommer med två till tre månaders fördröjning.

Därför finns dessa siffor inte med i våra tabeller nedan.

Brottsstatistik från Lojo, Hangö, Ingå, Sjundeå och Raseborg åren 2017-2019.
Brottsstatistik från Lojo, Hangö, Ingå, Sjundeå och Raseborg åren 2017-2019.

Våld i hemmen har ökat

Våld på privat plats har ökat något. Det innebär alltså att våld i hemmen verkar ha blivit vanligare.

- Jag har ingen förklaring till det. Är det så att man blivit mer benägen att göra anmälningar eller händer det faktiskt mera på privat plats? frågar sig Sjöholm.

Han påpekar att det i lagstiftningen inte skett förändringar som förklarar det ökade våldet i hemmen.

Inom det polisdistrikt som Polisinrättningen i Västra Nyland ansvarar för (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Vichtis, Högfors, Raseborg, Ingå och Hangö) har det totala antalet våldsbrott ökat med mer än elva procent jämfört med föregående år.

Fallen av misshandel på allmän plats har minskat medan våldsbrott på privata områden alltså har ökat.

En betydande ökning ses särskilt när det gäller sexuellt utnyttjande av barn, grov misshandel och sexualbrott. Denna ökning är däremot mindre i kommunerna från Hangö till Sjundeå.

En graf som visar brottsstatstik från Ingå, Hangö, Sjundeå, Lojo och Raseborg åren 2017-2019.
En graf som visar brottsstatstik från Ingå, Hangö, Sjundeå, Lojo och Raseborg åren 2017-2019.

Inbrottsligor bakom lås och bom

Orsaken till att antalet inbrott och allvarliga egendomsbrott i hemmen har minskat har enligt Sjöholm att göra med att polisen gjort ett gott jobb.

- Flera ligor har blivit fast och ställda inför rätta vilket säkert påverkat i förebyggande syfte.

Porträttbild på poliskommissarie Mats Sjöholm.
Kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen. Till Raseborgs polisstations område hör Hangö, Raseborg och Ingå. Förutom Raseborgs polisstation hör också polisstationerna i Esbo, Kyrkslätt och Lojo till Polisinrättningen i Västra Nyland. Porträttbild på poliskommissarie Mats Sjöholm. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Polis,mats sjöholm

Den som förlitar sig alltför mycket på Facebook kan däremot få uppfattningen att det rör sig en hel del skumma typer bland bostadshusen.

Dessa diskussioner har också kriminalkommissarien noterat. Han påminner om att informationsspridningen på sociala medier också kan ha en baksida.

- Tyvärr börjar de här historierna ibland leva sitt eget liv. Vi önskar från polisen att vi får anmälningarna till oss även om vi också utnyttjar sociala medier.

Andelen uppklarade brott minskar

Statistiken visar att det tar allt längre tid för polisen att reda upp brott och antalet ouppklarade brott ökar också.

När det gäller egendomsbrott i Västnyland var antalet fall som utretts under 40 procent i samtliga kommuner år 2019.

Variationen var däremot stor. I Raseborg utreddes nästan 38 procent av egendomsbrotten medan motsvarande siffra i Ingå var knappt tolv procent.

Outrett i brist på bevis

- Egendomsbrotten inkluderar allt från cykelstölder och skadegörelse till grova stölder där man brutit sig in i någons hem. När det gäller cykelstölder och skadegörelse finns det oftast inga ögonvittnen eller bevismaterial vilket gör det svårt för polisen att utreda, förklarar Mats Sjöholm den låga utredningsprocenten.

Enligt Sjöholm arbetar polisen idag med mindre resurser än tidigare och det syns också i statistiken i frågan om utredningstakt och utredningsprocent.

Sjöholm uppmanar ändå alla som blivit utsatta för brott att göra brottsanmälan till polisen.

Här nedan hittar du brottssstatistiken för de västnyländska kommunerna

Läs statistiken från Hangö

Ett diagram som visar hur olika typer av brott har ökat eller minskat i antal i Hangö åren 2017-2019.
Ett diagram som visar hur olika typer av brott har ökat eller minskat i antal i Hangö åren 2017-2019. Bild: År 2017 var ett toppår när det gäller antalet brott i Hangö. I övrigt är det inga större variationer.
En graf som visar brottsstatistik i Hangö för åren 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik i Hangö för åren 2017-2019. Bild: Antalet narkotikabrott ökade år 2019 jämfört med de två tidigare åren.
En graf som visar hur andelen våldsbrott har utretts i Hangö årligen.
En graf som visar hur andelen våldsbrott har utretts i Hangö årligen. Bild: Merparten av våldsbrotten i Hangö utreds.
En graf som visar hur stor andel av brotten mot strafflagen (inte trafikfall) som årligen utreddes i Hangö.
En graf som visar hur stor andel av brotten mot strafflagen (inte trafikfall) som årligen utreddes i Hangö. Bild: Lite mindre än hälften av brotten i fjol reddes ut.
En graf som visar hur stor andel av egendomsbrotten i Hangö som utreddes totalt.
En graf som visar hur stor andel av egendomsbrotten i Hangö som utreddes totalt. Bild: Många egendomsbrott i Hangö blir outredda.

Läs statistiken från Ingå

En graf som visar antalet brott i Ingå åren 2017-2019.
En graf som visar antalet brott i Ingå åren 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Ingå åren 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Ingå åren 2017-2019.
En graf som visar en stor andel av våldsbrotten i Ingå utreddes 2017-2019.
En graf som visar en stor andel av våldsbrotten i Ingå utreddes 2017-2019. Bild: År 2017 är procenten över hundra. Det beror på vilken sida av året brottsanmälan har gjorts och när brottet har utretts. Därför kan procenten bli så hög.
En graf som visar hur stor del av brotten i Ingå som reds ut.
En graf som visar hur stor del av brotten i Ingå som reds ut.
En graf som visar hur stor del av egendomsbrotten som utreddes i Ingå åren 2017-2019.
En graf som visar hur stor del av egendomsbrotten som utreddes i Ingå åren 2017-2019.

Läs statistiken från Lojo

Ett diagram som visar brottsstatistik från Lojo.
Ett diagram som visar brottsstatistik från Lojo. Bild: Inga större förändringar mellan åren.
En graf som visar brottsstatistik från Lojo.
En graf som visar brottsstatistik från Lojo. Bild: Andelen våldsbrott ökade i fjol i Lojo jämfört med de två tidigare åren.
En graf med brottsstatistik från Lojo.
En graf med brottsstatistik från Lojo. Bild: Merparten av våldsbrotten i Lojo utreds.
En graf om brottsstatistik från Lojo.
En graf om brottsstatistik från Lojo. Bild: Ungefär hälften av brotten har utretts i Lojo.
En graf som visar brottsstatistik från Lojo.
En graf som visar brottsstatistik från Lojo. Bild: Också i Lojo blir en hel del egendomsbrott ouppklarade.

Läs statistiken från Raseborg

En graf över brott i Raseborg 2017-2019.
En graf över brott i Raseborg 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Raseborg åren 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Raseborg åren 2017-2019. Bild: Antalet våldsbrott visar på en uppåtgående trend.
En graf som visar brottsstatistik i Raseborg 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik i Raseborg 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Raseborg 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Raseborg 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistiken i Raseborg.
En graf som visar brottsstatistiken i Raseborg.

Läs statistiken från Sjundeå

En graf som visar brott i Sjundeå 2017-2019.
En graf som visar brott i Sjundeå 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf som visar brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.
En graf med brottsstatistik från Sjundeå 2017-2019.

Tryck på länken nedan för att lyssna på intervjun med kriminalkommissarie Mats Sjöholm som sändes i Yle Västnylands morgonprogram den 11 februari.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland