Hoppa till huvudinnehåll

Stora skillnader i de österbottniska kommunernas klimatsutsläpp: "Svårt att minska utsläpp utan att jordbruket drabbas"

Ett vindkraftverk står stilla.
Ett vindkraftverk står stilla. Bild: Yle/Juho Teir vindkraft,Kristinestad,energi,vindkraftverk,huikku tuulivoima

Kristinestad är den österbottniska kommun som lyckats minska sina klimatutsläpp mest genom att bygga ut vindkraften. Andra kommuner har inte lyckats lika bra och jordbruket har en stor påverkan på utsläppen. – Det är svårt att minska utsläppen utan att jordbruket drabbas, säger överinspektör Risto Koljonen på NTM-centralen.

En rapport från Finlands miljöcentral Syke visar att nästan alla kommuner i Finland minskar sitt klimatutsläpp. I Österbotten har utsläppen minskat med i genomsnitt 20 procent, men det finns stora regionala skillnader.

Stora skillnader mellan kommunerna

Av de Österbottniska kommunerna är det Kristinestad som lyckats minska sina utsläpp mest. Sedan år 2005 har utsläppen minskat med hela 53 procent per invånare.

Risto Koljonen som är överinspektör på närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten menar att vindkraften framför allt vindkraften som haft en positiv effekt.

- Ifall man har byggt vindkraft i kommunerna får man vindkraften kompenserad från utsläppen. Det har skett en ganska stor förändring när man tänker på det här, det har kommit massor med nya vindparker i området, säger Koljonen.

Vasa har lägs utsläpp per invånare

I Vasa har utsläppen minskat med 42 procent. Vasa har även lägst klimatutsläpp per invånare, trots att det totala utsläppet är högst i Österbotten.

I Vörå har däremot utsläppen per invånare ökat med 13 procent sedan år 2005 och likadna är trenden i Kronoby där utsläppen ökat med en procent per invånare.

Liksom i andra kommuner har utsläppen vad gäller uppvärmning, trafik och industri minskat. Däremot är det inom jordbruket som utsläppen ökat.

Risto Koljonen säger att jordbruket har en stor påverkan på utsläppen, men han är fundersam till vilka åtgärder som kan hjälpa att minska klimatutsläppen.

- Frågan är ju hur man ska kunna minska utsläppen utan att så att säga störa näringen i sig själv, säger Koljonen.

Mjölkkor i dimma
Mjölkkor i dimma Bild: Yle/ Stefan Paavola kor,Mjölkkor,Liljendal,jordbruk,Boskap,mjölkboskapsgårdar,kristoffer nilsson

Kan påverka klimatstrategier

Det nya beräkningssättet kommer troligtvis att styra klimatstrategier för att utsläppen ska fortsätta att minska, tror Koljonen.

- Nu har vi en mekanism hur vi ska räkna på bästa möjliga vis, säger Koljonen.

Koljonen berättar att Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens klimatstrategier snart kommer att uppdateras och här kan beräkningarna ha en betydelse.

- Beräkningarna är en bra grund för diskussionen, säger Koljonen
Fortfarande långt till målen

Minskningarna är för små

Trots att miljöcentralens beräkningar visar att utsläppen minskat i nästan alla kommuner räcker det inte.

Enligt Johannes Lounasheimo, sakkunnig vid Finlands miljöcentral borde utsläppen ännu minskas med 70 till 80 procent för att Finland skulle kunna nå sina klimatmål, förutsatt att man också tar hand om kolsänkorna.

Här kan du jämföra olika kommuner och deras klimatutsläpp.

Läs också