Hoppa till huvudinnehåll

THL: Fler personer med utländsk bakgrund känner sig ensamma – många hälsoproblem bland dem med flyktingbakgrund

En invandrarfamilj
Av alla som upplevt diskriminering under det senaste året hade 25 procent upplevt diskriminering minst en gång per vecka. En invandrarfamilj Bild: Derrick Frilund invandrare,familj,invandrarfamilj

Personer med utländsk bakgrund använder mindre alkohol och är mer sällan långtidssjuka jämfört med hela befolkningen i Finland. Men de upplever mer diskriminering och allt fler känner sig ensamma, visar en färsk enkätundersökning.

Personer som kommer från Mellanöstern och Nordafrika har det ofta extra svårt när det kommer till frågor om hälsa och välmående. De lider oftare av ensamhet, sömnproblem, diabetes och depression och upplever överlag sämre livskvalitet jämfört med hela befolkningen, visar THL:s färska undersökning.

I undersökningen, som är den mest omfattande i sitt slag, deltog kring 6 800 personer som bor i Finland och som representerar 120 olika nationaliteter och kring 200 olika språk. Informationen samlades in 2018–2019.

THL:s forskningschef Hannamari Kuusio säger till Yle att det kan bero på att de flesta som kommer till Finland från Mellanöstern och Nordafrika har flyktingbakgrund.

Livet i hemlandet, tiden på flyktingläger eller resan hit kan ha varit traumatisk.

Ökad ensamhet, mycket diskriminering

Enligt undersökningen har känslan av ensamhet blivit vanligare bland personer med utländsk bakgrund. Fyrtio procent av männen och 37 procent av kvinnorna uppger att de upplevt diskriminering.

Var tionde kvinna upplever otrygghet på sin hemgata.

Regionala skillnader syns särskilt i att mer än hälften av personer från länder söder om Sahara hade upplevt verbala påhopp, negativa gester och/eller utfrysning. Av alla som upplevt diskriminering under det senaste året hade 25 procent upplevt diskriminering minst en gång per vecka.

Över en tredjedel av personer med bakgrund i Estland och Ryssland hade upplevt diskriminering under det senaste året.

Trög tillgång till vårdtjänster

Färre än hälften av dem som svarat på enkäten hade smidigt lyckats boka en läkartid till sig. Många upplever tillgången till hälsotjänster som otillräcklig och i regel använder personer med utländsk bakgrund hälsotjänster i mindre utsträckning jämfört med hela befolkningen.

Enligt Kuusio kan det bero på att man inte har tillräckligt information om tjänsterna. Det vore viktigt att informera dem som anländer till Finland om tjänsterna på deras eget språk.

Andra orsaker kan vara avgifter, erfarenheter av diskriminering eller långa vårdköer.

Mindre alkohol men mera tobak

De flesta som besvarat enkäten har vänner och är arbetsföra. Generellt använder de mindre alkohol, men männen röker mera än den övriga befolkningen. Färre uppger sig vara långtidssjuk.

Kvinnor med utländsk bakgrund motionerar mindre än den övriga befolkningen.

Läs också