Hoppa till huvudinnehåll

Bensinlukt spred sig i höghus i Åbo – nu måste centrummacken flytta

Vy mot ett gulbrunt höghus, en bensinmack hittas på gatunivå.
Bensinmacken hittas i korsningen av Multavierugatan och Universitetsgatan. Vy mot ett gulbrunt höghus, en bensinmack hittas på gatunivå. Bild: Yle/ Nora Engström Åbo,teboil

I slutet av i fjol spred sig en lukt av bränsle i ett höghus på Universitetsgatan i Åbo centrum. Till slut visade det sig att orsaken till lukten var en läckande bränslecistern vid den intilliggande bensinmacken.

Nu ska alla bränslecisterner vid bensinmacken grävas upp, likaså den förorenade marken.

Det här kommer att vara ett utmanande projekt och innebär att verksamheten på bensinmacken måste flytta då saneringsarbetet inleds, meddelar bolaget Teboil. Redan nu har bränsleförsäljningen upphört, då alla bränslecisterner har tömts.

"Mycket beklaglig situation"

Bensinmacken med tillhörande bilservice är bekant för många Åbobor, då den är en av få bensinmackar med service som hittas i centrumområdet.

- Situationen är mycket beklaglig och kom som en överraskning. Det här är ett hårt slag mot företagaren, säger Arto Ylönen, tf. direktör för servicestations- och automataffärsverksamheten på bolaget Teboil.

Vy mot Åbo domkyrka, ett vitt och gult höghus står i förgrunden.
Åbo domkyrka kan ses vid korsningen av Universitetsgatan och Multavierugatan. Vy mot Åbo domkyrka, ett vitt och gult höghus står i förgrunden. Bild: Yle/ Nora Engström Åbo,Åbo domkyrka,universitetsgatan 6

Ylönen konstaterar att saneringsarbetet kommer att vara mycket knepigt, då bensinstationen är så centralt belägen och intill ett höghus. Cisternerna och den förorenade marken måste grävas upp. Därför måste en del av konstruktionen vid bensinmacken troligen rivas.

Läckaget har orsakat luktolägenheter då det har luktat bensin i en del lägenheter.

Disponenten Veikko Nieminen konstaterar att situationen är mycket förarglig. Enligt Nieminen har bolaget Teboil tagit itu med saken i snabb takt, efter att problemen uppdagades.

Då anmälningarna om oljelukten kom, funderade man på flera orsaker till lukten. Eftersom läckaget var så pass litet varnade inga mätare i cisternen om att den kunde vara orsaken till lukten.

Enligt Nieminen står huset på betongpålar, vilket är bra eftersom de är mer tåliga än träpålar i det här fallet.

Tidtabellen för saneringsarbetet klarnar inom kort

Arto Ylönen vid bolaget Teboil konstaterar att man redan gjort flera åtgärder för att minska på lukten av bränsle. Bland annat har man gjort justeringar i ventilationen och cisternerna har tömts.

Närbild på en bensinstation.
Bensinstationen säljer inte längre bränsle. Närbild på en bensinstation. Bild: Yle/ Nora Engström bensinstation,Teboil,universitetsgatan 6

Även Åbo stads miljöinspektion är informerad. Den förorenade marken ska forslas bort och saneringsarbetet kan inledas så fort som möjligt, säger miljöingenjör Renja Rasimus vid Åbo stad. Hon konstaterar att det är frågan om ett ovanligt fall.

Åbo stad fungerar som den övervakande myndigheten, som bolaget Teboil har kontakt med.

Enligt Arto Ylönen vid Teboil arbetar man som bäst med en plan för hur man går vidare i ärendet och när arbetet med att gräva och riva kan inledas.

Den planen ska vara färdig inom några dagar, kanske redan under den här veckan och då vet man mer om tidtabellen för arbetet, säger Ylönen.

Ovanför bensinmacken finns också KDC Dance Studios utrymmen. Enligt entreprenören Karin Eklund kommer verksamheten inte att påverkas märkbart av saneringen vid bensinmacken. Under den tiden då saneringen pågår utanför dansstudion måste kunderna gå den bakre vägen in i fastigheten, meddelar Eklund.

Artikeln är uppdaterad 12.2.2020 klockan 10:48 med information om att huset står på betongpålar, inte träpålar.