Hoppa till huvudinnehåll

Forskare gillrar fälla för vildsvin i Lovisa - ska gps-märkas i höst: "Vi har att göra med en mycket klok motståndare"

Närbild, vildsvin.
Vildsvinsstammen är tätast i Östnyland och sydöstra Finland. Arkivbild. Närbild, vildsvin. Bild: Viktor Cap 2013 vildsvin

Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppskattning håller vildsvinsstammen i Finland på att minska. Men det finns fortfarande massor av vildsvin i bland annat Östnyland.

I år inleder Luke ett projekt med att gps-märka vildsvin. Projektet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och koncentreras till sydöstra Finland.

– Med hjälp av satellitspårning ser vi vart vildsvinen förflyttar sig och hurdana livsmiljöer de väljer, säger specialforskare Mervi Kunnasranta på Luke.

Forskningsdata man får genom att gps-märka vildsvinen behövs för att kunna göra exaktare beståndsberäkningar, följa upp vildsvinsskador och för populationskontroll.

– Vi har redan fört ut en vildsvinsfälla till Lovisa, nära Strömfors, säger Kunnasranta.

Fällan är en låda av trä och finns vid ett matningsställe. För tillfället är den inte gillrad.

Vi har att göra med en mycket klok motståndare. Det är inte så där bara att fånga ett vildsvin― Mervi Kunnasranta, specialforskare på Luke

Vildsvinen börjar antagligen fångas in i Lovisa i höst. Man vill först att de ska vänja sig vid fällan och självmant börja besöka den.

– Någon dag gillras fällan så att den sedan utlöses när vildsvinet går in i den, säger Kunnasranta.

Då kommer Lukes forskare att vara på plats för att söva ner vildsvinet och sätta ett gps-halsband på det.

– Vi har att göra med en mycket klok motståndare. Det är inte så där bara att fånga ett vildsvin, säger Kunnasranta.

Förutom fällan i Lovisa har man också satt ut två andra fällor, en i Vederlax och en i Joutseno. Man för ut fler fällor efterhand då de blir klara.

Färre men fortfarande många

I januari 2020 fanns det cirka 1 400 vildsvin i Finland, enligt Lukes beräkningar.

Det är en minskning på cirka 30 procent jämfört med den beräknade populationen året innan.

Jägarnas uppskattningar efter avslutad älgjakt 2019 tyder på att de mest vildsvinstäta områdena fortfarande finns i östra Nyland och sydöstra Finland.

På bilden syns fyra kartor över Finland från år 2016 till 2019. På kartorna har man med olika färger märkt ut var det finns vildsvin, och hur många de är.
På kartan ser du hur antalet vildsvin och deras utbredningsområde har ändrats sedan 2016. Tryck på bilden för att se den som större. På bilden syns fyra kartor över Finland från år 2016 till 2019. På kartorna har man med olika färger märkt ut var det finns vildsvin, och hur många de är. Bild: Naturresursinstitutet Luke kartor

Orsaker till minskningen är jakt och eventuellt att färre vildsvin har vandrat in österifrån över riksgränsen.

Den uppskattade populationen vid den östra riksgränsen är inte lika tät som under tidigare år.

För stor stam utgör smittorisk

Att vildsvinen sprider sig och stammen ökar är problematiskt med tanke på risken för skador och sjukdomar. Genom populationskontroll vill man förhindra spridning av afrikansk svinpest (ASF).

Ett vildsvin
De flesta vildsvin håller till i sydöstra Finland eftersom många av dem har kommit över ryska gränsen. Ett vildsvin Bild: Mostphotos vildsvin

ASF är en dödlig virussjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar, och den kan spridas med vildsvinen.

– ASF har tillsvidare inte påträffats i Finland, men risken att sjukdomen sprids till oss är fortfarande stor. Genomtänkt kontroll av vildsvinspopulationen och systematisk beståndsberäkning är mycket viktiga för beredskapen mot afrikansk svinpest, säger överinspektör Hanna Lounela från Livsmedelsverket.