Hoppa till huvudinnehåll

Handelns strejkvarsel handlar om levebröd och inhyrd arbetskraft: "Fler behöver heltidsjobb för att kunna leva på sin lön"

Martina Winqvist arbetar med hemförsändelser från butiken.
Martina Winqvist är teamledare för butikskassen, försändelser som plockas ihop i butiken och körs hem till kunderna. Martina Winqvist arbetar med hemförsändelser från butiken. Bild: Yle/Anna Savonius försäljare,dagligvaruhandel,butikskassen

Fler timmar i månaden som ger skälig lön som det går att leva på. Nej till inhyrd arbetskraft, som inte känner till butiken. Fler heltidsanställningar, som gör handeln lockande för unga sökande. Vid Kyrkslätt Prisma är tre-i-topp-listan klar för de anställda, när servicefacket PAM förhandlar om ett nytt kollektivavtal för handeln.

Handeln har varslat om strejker vid de stora butikskedjorna, K-Citymarket och Prisma. Både lager och butiker drabbas.

- Vi borde få fulla 37,5 timmar i veckan för att klara oss, det är klart, säger Martina Winqvist, teamledare för butikskassen vid Kyrkslätt Prisma. Så här är det inte, 30 timmar i veckan är nästan max för de flesta. Sådana kontrakt är också lättare att få.

Hon säger att folk kommer och går när de inte får tillräckligt med lön för att kunna försörja sig.

För dem som börjar jobba i butiken är startlönen också låg. Från 11-12 euro uppåt beroende på erfarenhet och uppdrag till drygt 1 700 euro i månadslön, exemplifierar PAM på sin webbplats.

Minimiarbetskraften håller nog butikerna öppna― Martina Winqvist

I Kyrkslätt finns det försäljare som hålls hemma under strejken och de som är på jobb.

- Jag tror nog jag stannar hemma, säger Winqvist, som hör till facket.

Hennes kollega Jenny Sandqvist kommer däremot att vara på jobb under strejken.

- Jag har aldrig hört till facket. Jag har inte haft några problem på jobbet och ingen orsak att strejka, säger hon.

Sandqvist säger att alla anställda får tänka hur de vill, arbetskamrater är man ändå, oberoende av om man hör till facket eller inte.

Winqvist tror inte att Prismorna kommer att hålla stängt på grund av strejken.

- Minimiarbetskraften håller dem öppna, man vill inte att kunderna ska lida, bedömer hon.

Inhyrd arbetskraft besvärlig, då de inte alls känner till vår butik― Jenny Sandqvist

Jenny Sandqvist har jobbat vid Prisma i Kyrkslätt i 20 år.
Jenny Sandqvist har jobbat vid Kyrkslätt Prisma i 20 år. Jenny Sandqvist har jobbat vid Prisma i Kyrkslätt i 20 år. Bild: Yle/Anna Savonius Prisma-affärskedja,försäljare

Sandqvist är ändå bekymrad över unga timavlönades situation, särskilt så här i början av året.

- Det finns så få timmar att dela ut nu, det mesta sköts av heltidsanställda. Visst är jag bekymrad över handelns attraktionskraft i framtiden, ett av mina barn studerar till merkonom, har hon en framtid?

Bristen på arbetskraft märks nog av också i Kyrkslätt Prisma.

- Till exempel "Ekstraajat" och andra firmor kommer ibland in här. Finns det inte eget gäng så måste folk tas utifrån. Lätt är det inte när de inte alls känner till vår butik.

- Det skulle vara bättre att ha bara eget folk här, man behöver inte handleda och förklara så mycket då.

Hon tycker att systemet med inhyrd arbetskraft är tokigt, i stället borde man kunna fastanställa fler.

- Det här kan jag inte påverka, tillägger hon sedan.

PAM försöker göra det rättvist för oss― Martina Winqvist

Teamledaren Martina Winqvist är nöjd med att servicefacket PAM lyfter fram frågorna och problemen för de anställda inom handeln.

- Det borde ju vara rättvist för oss alla här, säger hon. Facket kunde vara aktivare och besöka oss oftare, nu blir det vanligen en gång i året.

Hon säger att många inte alls hör till facket i dag, även inom hennes lilla team kring butikskassen.

Jan Lundmark är chef för Kyrkslätt Prisma.
Jan Lundmark är Prismadirektör i Kyrkslätt. Jan Lundmark är chef för Kyrkslätt Prisma. Bild: Yle/Anna Savonius Prisma-affärskedja,The Leader,handelsmän

Inga kommentarer under pågående avtalsförhandlingar

Ingen direkt part i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för handeln vill ställa upp på intervju, varken PAM:s ledning eller arbetsgivarsidan här, SOK. Inte heller förtroendemännen vill kommentera.

Prisma Kyrkslätts direktör Jan Lundmark svarar på en enda fråga.

Hur många anställda har du, hur många av dem är timanställda?

- För tillfället har vi omkring 120 anställda, hälften av dem är heltidsanställda och de har över 30 timmar i veckan i kontraktet.

Andra hälften av de anställda har sedan kontrakt med varierande antal timmar i veckan och månaden.

Vi ställer ett antal följdfrågor men Lundmark väljer att inte svara.

Ingenting har läckt ut från dagens förhandlingar mellan servicefacket PAM och arbetsgivarsidan Finsk Handel på riksförlikningsmannens byrå.