Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår att besök hos sjukskötare blir gratis - ska förbättra tillgången till tjänster

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Krista Kiuru säger att reformen ska öka jämställdheten när det kommer till hälsa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Bild: Jenni Joensuu / Yle Krista Kiuru

I samband med att klientavgiftslagen omarbetas föreslår regeringen fler avgiftsfria tjänster inom social- och hälsovården.

Förslaget skickades till remissbehandling i dag.

Målet med förnyandet av lagen är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och att man ska få dem i tid. Det här genom att undanröja hinder för vård.

Utkastet till lag är under remissbehandling till den 1 april 2020.

- Ändringen syftar också till att öka jämställdheten inom hälsa och prioritera förebyggande tjänster bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. Genom denna reform kan vi minska avgifterna för nästan en miljon finländare jämfört med nuläget, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Besök hos sjukskötare kostar inte i alla kommuner

Social- och hälsovårdsministeriet säger att ungefär 40 procent av alla kommuner har avgifter för mottagning hos sjukskötare. Den allmänna besöksavgiften är enligt Social- och hälsovårdsministeriet 11,40 euro.

Avgifterna varierar eftersom man i vissa kommuner är tvungen att betala över 20 euro.

Föreslås att minderårigas besök vid polikliniken ska bli gratis

Förutom att ta bort avgifterna vid sjukskötarmottagningar presenteras också föreslaget att minderåriga inte längre ska betala för undersökning och vård vid polikliniker.

Enligt föreslaget borde också avgiftstaket utvidgas till att inkludera också munhälsovård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård och vissa distanstjänster.

Ett avgiftstak betyder att man under ett kalenderår betalar upp till en viss summa och när den summan är uppnådd så är resten av behandlingen avgiftsfri. I dag är avgiftstaket 683 euro.

Konstnadsfriheten för mentalvårdstjänsternas inom primärvården ska förtydligas. Dessutom ökar kostnadsfriheten för vård, undersökning och läkemedel i anslutning till smittsamma sjukdomar.

Källor: Social- och hälsovårdsministeriet, STT