Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: SLC förvränger Spotlights journalistik

På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar. Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret skickades till Landsbygdens Folk den 12.2.2020.

Svenska Yles program Spotlight – De tysta skriken har fått mycket kritik från de finlandssvenska jordbrukarnas intresseorganisation SLC.

Eftersom ingen kritiker har kunnat utpeka faktafel i programmet har man i stället valt att misskreditera hela Svenska Yles rapportering om jordbruket överlag, och försökt så tvivel kring vår professionalitet.

Här svarar vi mer specifikt på den kritik som förekommer i LF 10.2.2020.

Bland annat kritiseras programmet för att fara fram med osanning kring att svinproducenterna inte vill ställa upp på intervju. Som bevisföring för detta har man intervjuat Jonny Kronqvist från Nykarleby, som säger att han hade ställt upp. Dessutom låter man förstå att tidtabellen för de övriga producenterna var orimlig för en dylik intervju.

Vi sökte hela tiden en verksam svinfarmare med grisar på sin gård. Före Kronqvist kontaktades hade redaktionen avtalat om en intervju med en svinproducent, som plötsligt backade och slutade svara på våra kontaktförsök då inspelningsdagen närmade sig.

Eftersom Kronqvist inte hade egna grisar försökte han hjälpa oss genom att kontakta andra producenter med ett par dygns varsel - samtliga avböjde.

Sedan började vi beta av en lista med svinproducenter, varav vi fick tag på cirka 20, samtliga tackade nej trots att vi i slutändan hade gått med på att filma också annorstädes än i grishuset.

Den uppenbara slutsatsen blir att det var väldigt svårt att få en svinproducent att ställa upp.

Den andra delen av kritiken handlar om att dåvarande fullmäktigeordförande i SLC, Niclas Sjöskog skulle ha blivit förledd att ställa upp på en intervju om något annat än det avtalade.

Också detta är ett falskt påstående. I intervjuförfrågan till Sjöskog, som man också hänvisar till i artikeln i LF, framkommer med all önskvärd tydlighet att programmet ska handla om grisar. Det framkommer också att fokus ligger på djurens välfärd, och Sjöskog har fått ta del av de grundläggande frågorna.
Också SLC:s ordförande Mats Nylund och verksamhetsledare Jonas Laxåback var införstådda i upplägget för intervjun. Det var helt och hållet upp till SLC att välja vem de ansåg bäst lämpade att svara på frågorna.

Slutligen: Det här programmets utgångspunkt var att ta reda på vad djurvälfärd betyder i praktiken i ett land som framställs som ett av de bästa i världen på djurvälfärd. Programmet handlar inte om jordbrukarnas prekära ekonomiska läge eller om Finlands jämförelsevis välrenommerade djurhållning. De perspektiven har kommit fram i många andra journalistiska texter och, inte minst, i SLC:s flitiga PR- och lobbyverksamhet.

Den granskande journalistikens uppgift är emellertid uttryckligen att lyfta fram också andra perspektiv och ställa kritiska frågor. Helt i enlighet med journalistreglerna har vi låtit den bransch som är föremål för kritiken bemöta den. I det journalistiska uppdraget ingår att lyfta fram konflikter i samhället, i detta fall mellan produktionsdjur och köttindustrin.

Detta är inte att driva en agenda, utan att påvisa en aspekt av verkligheten. Däremot är det en agenda att påskina att en konflikt inte existerar. Kanske är det skäl att påminna läsarna om att kritisk journalistik så gott som alltid uppfattas som orättvis eller missriktad av dem som är föremål för kritiken. Det ligger i sakens natur, men att misskreditera journalistiken i stället för att rikta uppmärksamheten mot de utmaningar som lyfts fram i programmet är knappast gynnsamt för någon.

Heidi Grandell-Sonck
producent, Yle Spotlight

Läs också

Bolaget

 • Svenska Yle lanserar mästarkurs för finlandssvenska manusförfattare

  Mästerkurs ska ge fler TV-manus på svenska.

  Med hjälp av internationella mentorer i toppklass, individuell konceptutveckling och seminarier hoppas Svenska Yle och Kulturfonden fördjupa kunskapen om manusarbete och höja kompetensen bland finlandssvenska tv-manusförfattare. Projektet går under namnet Serieverkstaden och inleds i höst.

 • OS 2022–2024 och rejält med vintergrenar – Yle säkerställer att alla har tillgång till sportögonblick

  Yle visar både vinter-OS 2022 och sommar-OS 2024.

  Yle har ingått ett betydande sändningsavtal för många intressanta idrottsevenemang och -grenar och säkerställer att bänkidrottarna kan ta del av oförglömliga stunder långt in i framtiden. Utöver OS i Tokyo i år kommer även vinter-OS 2022 och sommar-OS 2024 att visas på Yles kanaler. Dessutom kommer Yle att fram till 2024 sända världscupen i skidsport i Österrike som det internationella skidförbundet FIS arrangerar.

 • Yle har tecknat hyresavtal angående utrymmen i Wasa Station

  En flytt till Wasa Station skulle bli aktuell 2023.

  Yle och byggnadsföretaget YIT har undertecknat ett hyresavtal enligt vilket Yles verksamhet i Vasa flyttar till Wasa Station ifall byggplanerna förverkligas. En flytt till Wasa Station skulle bli aktuell tidigast hösten 2023. Yle äger i dag fastigheten på Abborrvägen i Vasa där bolaget verkar.