Hoppa till huvudinnehåll

Åbobor vill vara åboare - det byggs massor i och kring Åbo centrum

Visioner för Åbo centrum. En flygbild på Aura å.
Vision för Åbo centrum år 2050. Visioner för Åbo centrum. En flygbild på Aura å. Bild: Åbo stad visioner för åbo centrum

Många Åbobor vill bo i centrum nära Aura å. Nu ska Åbo göra skäl för sitt namn och erbjuda mer boende längs ån.

Samtidigt finns ett stort antal industrifastigheter på två kilometers avstånd runt Åbo centrum. De byggs om eller kommer att göras till boende, service, kontor och rekreation.

Visioner för Salutorget i Åbo. På bilden syns toget i vinterlandskap med en skridskorink mitt på torget.
Illustrerande vision för Åbo salutorg. Visioner för Salutorget i Åbo. På bilden syns toget i vinterlandskap med en skridskorink mitt på torget. Bild: Åbo stad visioner för åbo centrum

För folk vill alltmer bo i städer, de vill bo nära centrum och uppleva stadens rytm, samtidigt som det ska finnas service och bra kommunikationer nära till.

- Det görs genom att skapa innehåll, det vill säga att utveckla evenemang, företagsklimat, stadsmiljön, kommunikationer och genom att skapa en levande stadskultur. Alla bitar måste beaktas, säger Riitta Birkstedt, som är projektchef för Utvecklandet av centrumområdet.

Åbo stads vision är att år 2050 ha 250 000 invånare. Åbo centrum ska vara ett attraktivt centrum för såväl invånare, företagare som turister. Det fastslår Åbo stad i sin centrumvision.

Visionerna har mött bara lite motstånd

Alla brukar ändå inte tycka om förändringar. Det brukar finnas ett lokalt motstånd då något radikalt förändras i närmiljön, men enligt Birkstedt har sådant knappt alls förekommit.

Det kan bero på att staden haft en öppen och regelbunden diskussion med invånarna om de visioner man ritat upp.

Arkitekternas vision över hur Kirstiparken kommer att se ut.
En arkitektbyrås vision av Kirstiparken. Arkitekternas vision över hur Kirstiparken kommer att se ut. Bild: Schauman Arkkitehdit Oy kirstinpuisto

- Vi har velat visa på helhetsbilden, vilka de stora målen med projektet är, och inte på smådetaljer. Det är klart att det finns många olika åsikter och intressen, men i slutändan försöker vi skapa en kompromiss som kan accepteras av så många som möjligt, säger Birkstedt.

Bananen runt centrum bebyggs kraftigt

Samtidigt som centrumområdet utvecklas så byggs mycket bostäder på områden nära centrum som varit industribetonade.

Det planeras nytt bland annat på Slottsudden, Slottsfältet, Vasaparken, Kirstiparken, Åbo Bangård, Aningais, Åbo Vetenskapspark och Skansen. Områdena formar en banan runt Åbo centrum.

Karta över de områden som byggs ut i Åbo; centrum med röd färg, Slottsstaden, bangården, vetenskapsparken och Skansen med gul färg.
Åbo bygger både i och runt centrum. Obs! Kartan är inte ställd i norr-söder-riktning. Karta över de områden som byggs ut i Åbo; centrum med röd färg, Slottsstaden, bangården, vetenskapsparken och Skansen med gul färg. Bild: Åbo stad stadsplanering,Åbo

- Det ryms nog mycket fler invånare både i Åbo centrum och i de områden som nu byggs om. Men där påverkar också de krav vi har på en hållbar stadsutveckling och våra klimatmål, säger Birkstedt.

Trenden just nu är ändå att såväl barnfamiljer och äldre vill bo i stadscentrum, där det är nära till service och kultur och där man inte är så beroende av att kunna använda bil.

Slutresultatet motsvarar inte alltid visionerna

Åbo försöker följa trenderna i sina visioner. Det är ändå bra att påminna att centrumvisionerna faktiskt är just visioner.

Åboborna minns väl de bilder som presenterades exempelvis för Kakolafunikularen, och som sedan inte alls motsvarade verkligheten.

Så här skulle Kakolafunikularen i Åbo se ut.
Så här skulle Kakolafunikularen se ut. Så här skulle Kakolafunikularen i Åbo se ut. Bild: Idis Design Oy Åbo,kakolafunikularen
kakolafunukularen in action
Så här ser Kakolafunikularen ut. kakolafunukularen in action Bild: Yle/Jasmine Nedergård bergbanor,funikular i åbo

Därför var Åbo stad tydlig då visionerna för centrumområdet och vetenskapsparken för två år sedan presenterades. Man förklarade att det här är den riktning som som vill utveckla staden mot.

- Det är viktigare att visa på hurdana element som kunde finnas där i framtiden, och att skapa en värdediskussion om vad vi vill ha, förklarar Birkstedt.

Riitta Birkstedt, en dam med mörkt hår och grön veckad skjorta.
Riitta Birkstedt. Riitta Birkstedt, en dam med mörkt hår och grön veckad skjorta. Bild: Privat foto stadsplanering,Riitta Birkstedt