Hoppa till huvudinnehåll

Det dröjer innan föräldrar får se sina barns uppgifter på Mina Kanta - kan ta upp till ett år säger överläkare på THL

Föräldrar till tioåringar och äldre får vänta innan de får se deras uppgifter på min Kanta.
Föräldrar får ännu vänta på att få uppgifter om barnen på Mina Kanta-sidor. Föräldrar till tioåringar och äldre får vänta innan de får se deras uppgifter på min Kanta. Bild: YLE Taisto Lapila Min Kanta

Det ska bli lättare för föräldrar att se sina barns uppgifter på Mina Kanta-sidor. Barnets tio-års gräns för när information kan ges ut har avskaffats. Men innan de nya reglerna tas i bruk av patientdatasystem och FPA kan det gå ett år eller ta ännu längre.

- Det här kommer att ta tid och kan variera från ort till ort beroende hur hurudana system man har, säger överläkare Marke Hietanen-Peltola vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Begränsningarna försvårar föräldrarnas liv

I praktiken fortsätter alltså begränsningarna om att föräldrar bara har rätt att se information på Mina Kanta i fall barnen är under tio år.

Tessa Jakobsson i Pargas välkomnar att 10 års gränsen slopas. För några år sedan var hennes dotter med om en svår båtolycka. Allt slutade väl men just då var osäkerheten stor.

Tessa Jakobsson har en son med funktionsnedsättning.
Tessa Jakobsson välkomnar förändringen Tessa Jakobsson har en son med funktionsnedsättning. Bild: YLE Axel Rappe Min Kanta

- Man är mitt uppe i en tumult och har massor av tankar i huvudet samtidigt vet man inte vad man ska tänka, berättar Tessa Jakobsson.

Då hade information om dotterns tillstånd varit bra.

- Det är ju mera att stilla den egna nyfikenheten och att ha koll på läget, säger Jakobsson.

Regeln om att föräldrarna inte kan se informationen på Mina Kanta om barnet är 10 år eller äldre har enligt Tessa Jakobsson varit problematisk då en tioåring långt är ett barn som inte kan fatta egna beslut.

- Sen förstår jag bra att när man kommer upp i övre tonåren några år innan man blir myndig så kanske man inte vill dela allting med sina föräldrar.

Begränsningarna strider mot patientlagen

Bestämmelserna om att begränsa informationen på Mina Kanta efter att barnet fyllt 10 har inte följt patientlagen. Det fastslog biträdande justitiekanslern i december 2018 efter att en förälder besvärat sig.

Justitiekanslerämbetet har beslutat att utreda frågan vidare efter nya besvär.

Vårdpersonalen ska alltså skriva in i patientjournalen att den minderårigas uppgifter får ges vidare till föräldrarna.

Vårdpersonalen ska avgöra om barnet har förmåga att använda sin självbestämmanderätt. Om så är fallet får den minderåriga besluta om föräldrarna får ta del av uppgifterna.

Funktionsnedsättning inget hinder för information

Om barn och tonåringar som inte har beslutsförmåga, till exempel om barnet eller tonåringen har en intellektuell funktionsnedsättning, har situationen för föräldrar inte förändrats.

Här ska vårdpersonal avgöra om en minderårig inte har beslutsförmåga. I så fall ska föräldrar få tillgång till uppgifterna på barnets Mina Kanta.

Men det verkar som om många föräldrar till minderåriga med funktionsnedsättning inte känner till detta.

Bland annat har FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning, fått ta emot frågor av föräldrar till barn med funktionshinder som inte känner till sina rättigheter.

Föräldrar känner inte till sina rättigheter

Ylva Widén i Grankulla är en av dem. Hon är mamma till Lucas, snart 17 år. Han har en intellektuell funktionsnedsättning.

- Nej den informationen har jag inte fått. Visserligen har jag inte heller frågat efter den, säger Widén.

I dag kan mamma Ylva inte förnya Lucas recept på Mina Kanta och det har varit problem att fylla i blanketter. För en månad sedan skulle han förbereda sig för ett större tandingrepp med nedsövning.

Helsingfors universitetssjukhus bad familjen att fylla i en blankett. Det var bland annat uppgifter om Lucas hade varit med om någon operation och om han har haft hjärtproblem.

- Det stod i följebrevet att vi helst skulle göra det elektroniskt så skulle det gå snabbare med behandlingen. Men det kunde vi inte göra, säger Ylva Wilén. Uppgifterna finns på Mina Kanta men Ylva kunde inte se dem.

Tessa Jakobsson i Pargas har, utöver dottern, en son som har specialbehov på grund av en neuropsykiatrisk diagnos.

- Jag hade i synnerhet med de neuropsykiatriska utredningarna gärna velat gå in och kolla epikriserna, vad läkarna har skrivit, förklarar Tessa Jakobsson.

Vad beror det då på att föräldrar inte känner till sina rättigheter? Informerar inte vårdpersonalen föräldrar om deras möjligheter att få information på Mina Kanta?

- Jag har svårt att tro att vårdpersonalen inte känner till patientlagen, säger överläkare Marke Hietanen-Peltola vid THL.

Bankkoder ett annat problem

Ett annat problem som uppstår är att få bankkoder för att komma in på Mina Kanta och andra viktiga myndigheters servicetjänster, till exempel skatteuppgifter.

Ylva Widén och Altti Rosenlund har problem med min Kanta och med att få bankkoder.r.
Altti Rosenlund ska bli intressebevakare och Ylva Widén vill se sonens uppgifter på Mina Kanta. Ylva Widén och Altti Rosenlund har problem med min Kanta och med att få bankkoder.r. Bild: YLE Axel Rappe Min Kanta

Ylva Wiléns pappa Altti Rosenlund har fått problem med fru Margarethas bankkoder efter att hon insjuknat i demens.

- Hon blev av med sina bankkoder. Så jag har satt igång en process för att bli intressebevakare för henne.

Det här för att få tillgång till alla uppgifter och värdepapper.

- Det är en massa byråkrati men det är det som jag håller på med just nu, förklarar Altti Rosenlund.

Vi frågade bankerna på vilka grunder de ger ut bankkoder till minderåriga och till åldringar som lider av demens.

Reglerna varierar mellan bankerna. När det gäller minderåriga är åldersgränsen för när man kan få egna bankkoder mellan 7 och 15 år. Vårdnadshavaren ska ge sitt tillstånd och barnet ska ha ett identitetsbevis.

För äldre personer med demens eller annan funktionsnedsättning är principen att ingen får använda personens bankkoder. Här rekommenderas att en intressebevakare utses som sedan kan sköta personens ärenden.

Läs också