Hoppa till huvudinnehåll

"Man litar på att det är genomtänkt och bra" – föräldrar i Åbo låter vaccinera sina barn

Tre mammor sitter på ett golv med sina små bebisar i famnen.
Från vänster: Lina Bergman med dottern Ylva, Sofia Essén med sonen Filip, Mia Eklund med dottern Ebba. De har samlats för en kurs om babyberöring i Åbo. Tre mammor sitter på ett golv med sina små bebisar i famnen. Bild: Yle/Pontus Nyqvist babyer,vaccinering,mödrar,mia eklund

Vaccinationstäckningen hos barn i Åbo är mycket god, visar en färsk rapport av THL. De småbarnsföräldrar vi talat med låter sina barn vaccineras enligt vaccineringsprogrammet.

- Det är ju uttänkt och testat och gör mycket gott, säger Mia Eklund, som tillsammans med sin dotter Ebba besöker en kurs i babyberöring som ordnas i Åbo svenska församlings hus Aurelia i Åbo.

På plats är också Sofia Essén tillsammans med sonen Filip samt Lina Bergman med dottern Ylva. Samtliga barn är fyra och en halv månader gamla och har fått de vaccinationer som hör till.

I deras umgängeskrets är vaccineringar någonting självklart och därför diskuterar de inte saken så ofta med andra föräldrar.

- Man litar på att det är genomtänkt och att det är en bra sak att vaccinera, säger Lina Bergman.

- Nog har man diskuterat det, men mera att det vaccineras och inte ifall man vaccinerar barnen, tillägger Mia Eklund.

I Finland är vaccinationstäckningen överlag bra, och det är ovanligt att barn inte vaccineras, visar en ny rapport av Institutet för hälsa och väldfärd (THL). I större städer som bland annat Åbo uppnåddes en vaccinationstäckning på 97 procent för MPR-vaccinet för barn födda 2017. MPR-vaccinet skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccinationsprogram för barn och ungdomar

 • 2 mån. Rotavirusdiarré/ Rotavirusvaccin
 • 3 mån. Meningit, lunginflammation,
  blodförgiftning och öroninflammation/ Pneumokockkonjugatvaccin PCV
 • 3 mån. Rotavirusdiarré/ Rotavirusvaccin
 • 3 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio
  och Hib-sjukdomar bl.a. meningit, struplocksinflammation och blodförgiftning/ Kombinationsvaccinet DTaP-IPV-Hib
  "Fem-i-ett-vaccinet"
 • 5 mån. Meningit, lunginflammation,
  blodförgiftning och öroninflammation/ Pneumokockkonjugatvaccin PCV
 • 5 mån. Rotavirusdiarré/ Rotavirusvaccin
 • 5 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio
  och Hib-sjukdomar bl.a. meningit, struplocksinflammation
  och blodförgiftning/ Kombinationsvaccinet DTaP-IPV-Hib
  "Fem-i-ett-vaccinet"
 • 12 mån. Meningit, lunginflammation, blodförgiftning
  och öroninflammation/ Pneumokockkonjugatvaccin PCV
 • 12 mån. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio
  och Hib-sjukdomar bl.a. meningit, struplocksinflammation
  och blodförgiftning/ Kombinationsvaccinet DTaP-IPV-Hib
  "Fem-i-ett-vaccinet"
 • 12 -18 mån. * Mässling, påssjuka, röda hund/ MPR-vaccin
 • 6 mån - 6 år Influensa, årligen/ Influensavaccin
 • 1,5 - 11 år Vattkoppor/ Vaccin mot vattkoppor **
 • 4 år Difteri, stelkramp, kikhosta, polio/ DTaP-IPV
  "Fyra-i-ett-vaccinet"
 • 6 år Mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor/ MPRV-vaccin
 • 6 eller 12 år Vattkoppor/ Vaccin mot vattkoppor ***
 • 10-12 åriga flickor Flera cancertyper/ HPV-vaccin
 • 14-15 år Difteri, stelkramp, kikhosta/ dtap
 • * THL rekommenderar att den första dosen MPR-vaccin ges vid 12 månaders ålder.
  ** till barn som inte har haft vattkoppor
  *** enligt anvisningar som finns i sidan Vaccin mot vattkoppor

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Vaccineringar görs inte enbart för att skydda det egna barnet, utan även andras barn och andra människor.

- Det finns ju barn som inte kan få vacciner av olika orsaker och då är det ju jättebra att de som kan hjälper dem så att det blir det här heltäckande skyddet, säger Mia Eklund.

Positiva till vaccineringar

Enligt Esa Rintala, som är överläkare vid enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning vid Åbo universitetscentralsjukhus, behöver vaccineringstäckningen ligga långt över 90 procent för att åstadkomma ett så kallat flockskydd mot sjukdomar. Han säger att Egentliga Finland jämfört med andra landskap traditionellt har haft en bra täckning när det gäller vaccineringar.

- Människor i Åbo och Egentliga Finland är överlag positiva till vaccineringar, säger han.

Esa Rintala säger att den positiva inställningen till vaccineringar också syns bland personalen på sjukhusen. Det var rekordmånga av personalen som tog influensavaccinet den här vintern. Bland läkare är influensavaccintäckningen 100 procent, det vill säga alla tog det. Också bland vårdpersonalen ökade täckningen med ett par procentenheter jämfört med i fjol.

- Det var så mycket diskussion förra våren om influensavaccinet att vi undrade om det till och med kan vara så att allt färre tar det, men det gick tvärtom, säger Esa Rintala.

Tre små bebisar ligger på filtar på golvet.
Ebba, Filip och Ylva är samtliga vaccinerade enligt vaccineringsprogrammet för barn. Tre små bebisar ligger på filtar på golvet. Bild: Yle/Pontus Nyqvist babyer,vaccinering,ebba

Nyare vaccin väcker tankar

Redan vid två månaders ålder får bebisen sitt första vaccin – mot rotavirusdiarré. Sofia Esséns, Mia Eklunds och Lina Bergmans barn följer alla vaccineringsprogrammet, det vill säga de vaccin som rekommenderas för barn och ungdomar, men till en början hade Mia Eklund vissa funderingar gällande vaccinet mot vattkoppor, eftersom det inte fanns när hon själv var barn.

- Men eftersom det nu ingår så tycker jag att varför inte ge det. Det kan ändå bli en jobbig sjukdom ifall man får det som äldre, säger Mia Eklund.

Också Sofia Essén tvekade till en början gällande vaccinet mot vattkoppor, men diskuterade det på rådgivningen och tillsammans kom de fram till att det är bättre att låta sonen Filip ta det eftersom alla andra också tar det, berättar hon.

- Då skulle det vara dumt att inte vaccinera om alla andra gör det för sedan är det ju större risk för honom om han skulle få det på äldre dagar, så vi håller oss till programmet.

Ylilääkäri Esa Rintala seisoo Turun yliopistollisen keskussairaalan aulassa.
Esa Rintala. Ylilääkäri Esa Rintala seisoo Turun yliopistollisen keskussairaalan aulassa. Bild: Yrjö Hjelt / Yle överläkare,Åbo universitetscentralsjukhus,Esa Rintala,vårdrelaterade infektioner

Esa Rintala säger att det förekommer att en del människor är osäkra över nyare vaccin, dit bland annat vaccinet mot vattkoppor hör. Rintala nämner att också HPV-vaccinet, som ges till flickor från tio till tolv år mot olika cancertyper, är ett sådant vaccin som en del tvekar över att ge sina barn.

- En del funderar säkert lite över hur nyttiga sådana här nyare vaccin är, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland