Hoppa till huvudinnehåll

THL om coronaviruset: Det vi ser är toppen av isberget - de fall som räknas är de vi vet om

Professor Mika Salminen, överläkare Taneli Puumalainen
Professor Mika Salminen t.v och överläkare Taneli Puumalainen t.h Professor Mika Salminen, överläkare Taneli Puumalainen Bild: Lehtikuva Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd THL intygar att Finland har beredskap också om coronaviruset utvecklas till en pandemi. Just nu är epidemin begränsad endast till Kina, men läget kan givetvis ändra, säger THL.

För närvarande finns 53 000 rapporterade fall i Kina - det är 99 procent av alla coronavirusfall. 1 369 personer har dött i sviterna av coronaviruset, av dem bara en person utanför Fastlandskina.

Asien har 201 fall, Nordamerika 20 och Australien 15. Av de europeiska länderna har bland andra Tyskland 16 fall, Frankrike 11 och Storbritannien 9.

De fall som konstaterats utanför Kina kan alla härledas till resande i Kina.

Finland har beredskap för pandemi

Professor Mika Salminen vid THL ser två alternativa scenarier för hur läget utvecklas.En möjlighet är att epidemin i Kina stoppas så att den inte sprids utanför landets gränser.

- Smittokedjorna bör brytas för att det ska ske, och det är viktigt att de som insjuknar uppsöker vård.

Det andra alternativet är epidemin sprids utanför Kinas gränser, och då når den sannolikt också Finland.

- Men vi har stor erfarenhet att sköta epidemier, bland annat har vi erfarenhet av svininfluensan H1N1 som också nådde Finland.

Det gäller att komma ihåg att coronavirus sprids genom närkontakt och droppsmitta. God handhygien är a och o, säger Salminen.

Toppen av isberg?

Mika Salminen konstaterade att det vi nu ser är toppen av isberget.

- De fall vi räknar nu i Kina är de som insjuknat och uppsökt vård, men hur många det är som har så lindriga symptom att de inte kontaktat vården är omöjligt att säga. Många av de som insjuknat har tillfrisknat och de missas av vården, påpekar han.

THL uppskattar att det är tryggt för finländarna att resa på sina planerade vintersemestrar. Överläkare Taneli Puumalainen uppmanar ändå till viss försiktighet.

- Risken för en enskild person att insjukna i coronavirus är otroligt liten utanför Fastlandskina, säger Salminen.Men visst lönar det sig att följa med Utrikesministeriets resemeddelanden och annan myndighetsinformation.

Läs THL:s senaste information om coronaviruset.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes