Hoppa till huvudinnehåll

Aino-Kaisa Pekonen: Vi ska skynda långsamt - socialskyddet ska förenklas och förtydligas

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen presenterar socialskyddsreformen.
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen presenterar reformen av socialskyddet. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen presenterar socialskyddsreformen. Bild: Tanja Heino/Yle Aino-Kaisa Pekonen,minister

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en kommitté som får ta sig an mastodontuppdraget att förnya socialskyddet.

Det här blir en ännu större reform än social- och hälsovårdsreformen.

- Alla finländare berörs i något skede av sitt liv av socialskyddet, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF).

Socialskyddet är idag ett komplext lapptäcke. Den ena lagen efter den andra har stiftats för att ingen ska falla igenom systemet och det har lett till att socialskyddet idag är svårt att greppa.

- Systemet ska förenklas. Folk blir idag utan en del bidrag som de har rätt till för att de inte ens vet om att de kan ansöka om det.

Arbetet börjar med att granska det nuvarande systemet och att sedan föra en värdediskussion om ett hurudant socialskydd Finland ska ha i framtiden.

Under processens gång för kommittén en öppen dialog med olika intressegrupper och parter.

Regeringen har som mål att förnya utkomststödet redan under den här regeringsperioden.

- Vi vill reparera de problem som har uppstått inom FPA, säger Pekonen.

Alla partier ska delta i reformarbetet

Kommittén som ska jobba med socialskyddsreformen blir parlamentariskt sammansatt. Den ska fortsätta sitt arbete också under nästa riksdagsperiod, fram till år 2027.

Att tillsätta en parlamentarisk kommitté är enligt minister Pekonen det bästa sättet att garantera att reformarbetet fortsätter oberoende av vem som sitter i nästa regering.

Riksdagsgrupperna har redan fått en förfrågan om att utse varsin representant till kommittén. Planen är att kommittén ska vara tillsatt i medlet av mars.

Arbetet leds av statsvetaren Pasi Moisio som är vald till direktör vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Moisio satt redan för över tio år sedan med i den så kallade sata-kommittén som gjorde ett misslyckat försök att förnya socialskyddet.

Pasi Moisio blev tillfrågad att fungera som ordförande för kommittén.

Aino-Kaisa Pekonen säger att hon valde att inte själv leda kommittén eftersom det inte finns någon garanti för att hon kan leda kommitténs jobb ända till slut.

Socialskyddet förnyas stegvis

Social- och hälsovårdsministern understryker att det här inte ska bli en reform som genomförs på en gång då kommittén är färdig med sitt arbete, utan att goda förslag förverkligas an efter.

Regeringen har som mål att öka sysselsättningen till 75 procent.

- Om vi kommer på sätt att underlätta möjligheten att ta emot jobb så genomförs den förändringen så fort som möjligt, säger Pekonen.

Inom regeringen finns olika uppfattningar om ett hurudant socialskydd Finland ska ha i framtiden. De gröna och Vänsterförbundet talar för en medborgarlön, medan övriga partier talar för vissa villkor för olika bidrag.

Aino-Kaisa Pekonen vill inte i det här skedet kommentera skillnaderna mellan partierna utan säger att meningen är att inom den parlamentariska arbetsgruppen komma till gemensamma lösningar som alla partier kan enas om.