Hoppa till huvudinnehåll

Grönland slår mynt av klimatuppvärmningen - börjar sälja smältvatten

En satelitbild på grönlandsisen. I mitten syns en större vattenmassa där isen smält och bildat något som liknar en sjö.
Sjöar av smältvatten har uppstått i Grönlands ismassa. Nu utreder man om vattnet kunde exporteras. En satelitbild på grönlandsisen. I mitten syns en större vattenmassa där isen smält och bildat något som liknar en sjö. Bild: EPA-EFE/NASA EARTH OBSERVATORY Grönland,klimatförändring

På Grönland ska vatten från de smältande ismassorna tas tillvara och säljas utomlands. Jordens största ö försöker på alla vis göra sitt näringsliv mångsidigare, med siktet inställt på full oavhängighet.

Det är Grönlands energiminister Jess Svane som berättar om den nya exportprodukten i en intervju i den tyska tidningen Tagesspiegel. Grönland har undersökt kvaliteten på sina vattenresurser och hur de kunde utnyttjas kommersiellt.

- Nu säger vi till världen: Vi har stora mängder av det allra renaste vatten, och vi erbjuder andra att utnyttja den här resursen, säger Svane.

Enligt ministern är det för grönlänningarna självklart att isarna smälter till följd av klimatförändringen. Det betyder också att vattenbristen i världen ökar. Nu tar Grönland tillfället i akt att förse marknaden med en produkt som saknas på andra håll.

- Det handlar om vatten som hos oss bara skulle flöda bort, outnyttjat, resonerar ministern i intervjun.

Tills vidare finns nio smärre projekt för export av vatten. Svane säger att man siktar på expansion, och att totalt sexton licenser för vattenutvinning har utfärdats.

- Vår målgrupp utgörs av kommersiella företag. Vilka marknader som de vill exportera vatten till, det får de avgöra själva.

Nya inkomstkällor behövs

Den energi som grönlänningarna själva behöver kommer till största delen från förnybara källor. Idag står vattenkraft för 70 procent av elproduktionen, och två nya kraftverksbyggen ska inom tio år höja andelen till 90 procent, säger minister Jess Svane.

Grönland förfogar också över stora gas- och oljereserver. Enligt Svane är det oundvikligt att exploatera tillgångarna, trots att det kan bidra till klimatförändringen och en ytterligare uttunnig av istäcket.

- Vi bor i en mycket avlägsen och mycket stor region. Vi behöver nya inkomstmöjligheter för vår befolkning. Så vitt vi kan bedöma, kommer det globala behovet av olja och gas att öka. Grönland har samma rätt som alla andra nationer att utnyttja den här inkomstkällan, till dess att det finns förnybara energiformer som räcker för hela världens behov.

I dag kommer 90 procent av Grönlands inkomster från fisket, men minister Svane säger att man ständigt försöker göra näringslivet mångsidigare. Vattenexporten är ett led i processen, likaså turisttrafiken och exporten av ren energi till datacentraler.

Svanes yttranden ger vid handen att full självständighet för Grönland är det slutliga målet, någonstans i framtiden.

- Människorna på Grönland vill bli ekonomiskt oberoende. Parlamentet kommer att avgöra om också formell oavhängighet är en möjlighet. Men regeringen har inte slagit fast något datum.

Läs också