Hoppa till huvudinnehåll

HSS sålde Espen och HS Center i Vasa

stort affärshus
stort affärshus harry schaumans stiftelse

Harry Schaumans Stiftelse har sålt köpcenterkvarteret i Vasa till Trevians specialplaceringsfond. Vi ville minska på direktägandet i fastigheter, säger vd:n Tom Westermark.

I affären ingår alla de fastigheter i torgkvarteret som ägdes av HSS, det vill säga köpcentret, tornhuset vid Stora Långgatan och alla fastigheter vid Nedre torget.

Parterna skrev under köpebrevet i fredags och fastigheterna övergick omedelbart i Trevians ägo. Köpesumman är inte offentlig.

– Vi ville minska på direktägandet i fastigheter och omallokera vårt kapital i andra investeringar, säger HSS vd Tom Westermark.

Trevian Rahastot AIFM är ett finländskt fondbolag specialiserat enbart på fastighetsinvesteringar.

– Just nu finns det en efterfrågan på centrumfastigheter av den här typen och Trevian är en trovärdig och professionell köpare, konstaterar HSS styrelseordförande Stefan Wikman.

– Att driva köpcentrum hör inte till HSS kärnkompetenser, och vi är glada över att i Trevian ha fått en ägare som kan förvalta och utveckla det vi byggt upp, säger Westermark.

Hyresgästerna påverkas inte av ägarbytet, eftersom köparen tar över de nuvarande hyreskontrakten. Vasa Andelsbank äger fortsättningsvis sina egna lokaler vid Nedre torget.

Uppdaterad 18.2 10:55 med ny rubrik eftersom den tidigare kunde missuppfattas.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten