Hoppa till huvudinnehåll

På Ventusranta i Kronoby vårdar man alla typer av missbruk: "Ingen förstår en missbrukare lika väl som en annan missbrukare"

Behandlingshemmet Ventusranta i Kronoby.
Behandlingshemmet Ventusranta i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv Behandlingshem,Kronoby

Behandlingshemmet Ventusranta har inlett sin verksamhet i Kronoby. På Ventusranta behandlar man alla sorters missbruk med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Alla typer av missbruk fungerar i stort sett likadant, säger handledare Roni Kronqvist.

Hittills har fyra klienter flyttat in på det nybyggda behandlingshemmet Ventusranta i Kronoby. Det finns totalt 16 platser och i två familjerum bor två barnfamiljer som hälsar på sina anhöriga.

Ventusranta vårdar klienter under kortare tidsperioder, säger enhetens chef Pauliina Luoto. Klienter kommer och går. Den kortaste vårdperioden är en månad och den är också den vanligaste.

På Ventusranta arbetar sju personer, en del arbetar bara natt och behandlingshemmet är bemannat dygnet runt.

Ventusranta i Kronoby.
Behandlingshemmet Ventusranta byggdes i rask takt. Kanske finskt rekord rent av, säger Pauliina Lehto. Ventusranta i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv Kronoby,Behandlingshem

Alkohol-, sex- och sockermissbruk

De vanligaste missbruken som behandlas är alkohol, droger och spel.

- Men människor kan vara beroende av sex, sport, socker eller nästan vad som helst. Alla som kämpar med ett beroende kan få vård här, säger Kronqvist.

Trots att människor kan vara beroende av olika saker fungerar missbruket i stort sett likadant, säger Kronqvist. Därför fungerar samma typ av vårdform.

- Fast man har en grupp med spel-, sprit- och drogberoende personer märker jag, och de själva, att beroendemekanismen är precis den samma, säger Kronqvist.

Pauliina Luoto säger att också de fysiska symptomen är mycket liknande oberoende av vad man missbrukar.

- Därför är kamratstödet viktigt och man kan stöda varandra fast man kämpar med olika sorts missbruk. Ingen förstår en missbrukare lika väl som en annan missbrukare, säger Luoto.

Våga öppna sig för andra

En viktig del av vården är att klienten vågar öppna sig och prata om sitt beroende och vågar lita på en annan människa.

- Då är vården allra mest effektiv. Förutom den kognitiva terapin vågar man också skapa social kontakt med andra personer, säger Luoto.

Målet med terapin är att klienterna ska förändra sin attityd och sitt tankesätt. Det handlar om kognitiv terapi, men centralt är också att man tar med familj och nätverk i processen.

- Vanligen är det ju så att de närmaste far illa på grund av klientens missbruk, säger Luoto.

Behandlingshemmet Ventusranta i Kronoby.
Behandlingshemmet Ventusranta i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv Kronoby,Behandlingshem

På Ventusranta får hela familjer rehabilitering och de är också välkomna på besök. Just nu är två familjerum i användning och den nya lekhörnan har blivit invigd.

Lehto säger att det natursköna läget är ypperligt. Det är lugnande att få vistas i naturen.

- Skogen här intill är terapeutisk i sig, säger Luoto.

Ortsbor motsatte sig behandlingshemmet

När behandlingshemmet skulle etablera sig i Kronoby höjdes kritiska röster.

Kronobybornas åsikter var delade och en namnlista mot bygget samlade 219 namn.

Lehto Tilat drog efter det tillbaka sin ansökan om undantagslov för ett bygge i centrala Kronoby. Istället anvisade Kronoby kommun den nuvarande tomten i Sandbacka.

Det är mänskligt att ha fördomar och rädslor, men jag har inte hört något negativt. Jag tror att de lugnar sig när de ser vilken verksamhet vi driver här

Luoto säger att hon inte hört några negativa kommentarer sen Vetusranta öppnades.

- Det är mänskligt att ha fördomar och rädslor, men jag har inte hört något negativt. Jag tror att de lugnar sig när de ser vilken verksamhet vi driver här, säger Luoto.

Måste själv hitta motivationen

Men hur är det då att jobba med tunga saker som missbruk? Roni Kronqvist säger att ansvaret i slutändan är klientens eget. Det är han eller hon som måste ta beslutet om att leva ett nyktert liv.

- Mitt jobb är att hjälpa klienten, men det är han eller hon själv som har ansvaret för sitt liv. Motivationen att bli nykter måste hittas i klienten själv. Jag kan inte ha den motivationen för någon annan, men jag kan försöka väcka den i klienten.

Roni Kronqvist säger att man går igenom klientens liv för att se vad beroendet ställt till med. Den som lever i ett missbruk försöker aktivt förtränga det som gått fel, ofta genom att missbruka ännu mera.

Därför är det svårt att komma till Ventusranta och plötsligt vara nykter och konfronteras med sitt liv.

- Det är inte lätt. Jag lyfter på hatten åt alla som vågar komma hit och ta tag i sina liv.

Missbruket stör människans utveckling

Pauliina Luoto säger att hela livet sätts på paus när en person lever i ett missbruk. För den som missbrukat länge, och speciellt börjat missbruka i ung ålder, har den kognitiva utvecklingen inte hunnit med.

Men Luoto säger att vuxna människor har en stor kapacitet att jobba med sig själva och reda ut de här sakerna.

- Det finns mycket som man kan göra om man vill vara nykter och jobba med sig själv.

Ventusranta i Kronoby.
Samarbetspartners och ortsbor besökte behandlingshemmet när man bjöd in till öppet hus. Ventusranta i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv Kronoby

Utmaning att komma hem igen

Luoto säger att behandlingshemmet följer sina klienter efter att de skrivits ut. Under de tre första månaderna efter en vårdperiod är två tredjedelar fortfarande nyktra.

Men nykterheten kan också bero på att klienten fått jobb.

- Här får man en grund för att börja ett nyktert liv. Men när klienten kommer hem igen möts han eller hon av sitt gamla liv. Det är en stor utmaning.

- Här är det enkelt att vara nykter, klienten är trygg hos oss. Det stora jobbet möter klienten när hen kommer hem till sin vanliga miljö.

Vad händer innan du går till Alko för att köpa en flaska sprit?

Någonstans tar man beslutet att dricka.

Klienterna fortsätter att hålla kontakt med vården i sin hemkommun. Det är också möjligt att komma tillbaka på intervallvård till Ventusranta.

Under vårdperioden håller man nätverksmöten där man planerar för framtiden och framtida vårdkontakter.

- Det är mycket viktigt att klienten har fortsatt stöd och kontakt med vården. Vi försöker engagera så många människor som möjligt, både proffs och närstående.

Det hörs glatt prat och skratt runtom i huset. Pauliina Luoto säger att det finns mycket skratt och humor på Ventusranta, trots att man arbetar med tunga saker.

- Annars skulle varken vi eller klienterna orka. Humorn är en viktig del av terapin och vårt arbetssätt.

Ändra sina tankemönster och beslut

Vården på Ventusranta bygger på kognitiv beteendeterapi. Men hur ändrar man sina tankar? Roni Kronqvist säger att den som exempelvis missbrukar alkohol har fastnat i sina beteendemönster.

Hen tänker inte mera på hur hen handlar, det går per automatik. Klienten lurar sig själv.

- Man försöker sälja sina lögner till sig själv och andra: "Inte är det här så farligt". Det som skadar personen mest allvarligt är de ständiga lögnerna till sig själv.

Den som lever i ett missbruk försöker aktivt förtränga det som gått fel, ofta genom att missbruka ännu mera.

För att kunna förändra sitt beteende måste man vara ärlig mot sig själv och se på sitt eget beteendemönster.

- Varför tar klienten de här besluten och vilka tankar föregår beslutet. Vad händer innan du går till Alko för att köpa en flaska sprit?

Någonstans tar man beslutet att dricka.

- Ja, människan tar 10 000 beslut per dag och ett beslut leder till ett annat. Det gäller att få tag i kedjan där den börjar, för att kunna stanna tåget innan det går fel.

Speciellt om man känner stark ångest är det lätt hänt att man köper en flaska för att döva sin ångest.

- Eller tolv eller tjugofyra. Istället för att börja tänka på vad det är som ger mig ångest och vad jag borde göra annorlunda för att inte känna ångest.

Känner inte igen sina egna känslor

När man håller sig nykter och börjar nysta upp sin ångest kommer det fram tunga saker. Många har haft en jobbig barndom och mött svåra saker i sina liv, säger Roni Kronqvist.

- Man måste bara ta tag i de här sakerna för att kunna gå framåt i livet. Det finns många känslor som den som missbrukar har tryckt ner under en lång tid.

Det kan vara skrämmande när känslorna kommer upp till ytan, de känns främmande som om de inte var ens egna känslor.

- Man vet inte vad man känner och måste lära sig på nytt.

Alla klienter bor i eget rum med badrum.
Alla klienter bor i egna rum med badrum. Alla klienter bor i eget rum med badrum. Bild: Yle/Mikaela Löv Kronoby

Undviker onödig medicinering

På Ventuskartano får klienterna den medicin de ordinerats innan de kom till behandlingshemmet. Men vägen till nykterhet går inte genom tung medicinering.

- Vi ger den medicin som är nödvändig, men vi tror på att ta ansvar och att göra annorlunda beslut i livet som leder till en bättre livskvalitet.

Roni Kronqvist säger att det är roligt och belönande att se hur klienterna förändras. De som har fått behandling på Ventusranta kommer ofta tillbaka för att dricka en kopp kaffe med personalen.

Den som förut var så ångestfylld att den inte kunde sitta stilla på sin stol har förändrats till att bli en avslappnad människa som koncentrerar sig på diskussionen.

De ställer kaffekoppen på bordet, slappnar av och kan föra ett samtal säger Kronqvist.

- Det är en stor förändring och det är roligt att tänka tillbaka och påminna: "Minns du hurdan du var när du kom hit första gången?" Då känns mitt arbete otroligt belönande, säger Roni Kronqvist.

Läs också