Hoppa till huvudinnehåll

År 1924 orsakade översvämningar "krigstillstånd" i S:t Petersburg – nu skyddar Kronstadtdammen den platta storstaden

Högvatten, s:t Petersburg
Högvatten i S:t Petersburg i januari 2020 Högvatten, s:t Petersburg Bild: Kerstin Kronvall St Petersburg

S:t Petersburg är en platt stad som till största del är byggd på kärrmark. Då vattnet står högt i Nevafloden och det samtidigt blåser västlig vind som för in havsvatten i staden uppstår översvämningar.

Sedan 2011 fungerar en skyddande dammanläggning i staden. Dammen är byggd tvärs över Finska viken och längs den går en motorväg med tre filer i vardera riktningen.

Den här vinterns regn och hårda vindar har lett till att dammluckorna har stängts några gånger. Utan den åtgärden skulle vattnet ha kunnat stiga farligt högt i S:t Petersburg.

Högvatten i S:t Petersburg
Högvatten har frusit till is i Systerbäck Högvatten i S:t Petersburg Bild: Kerstin Kronvall Högvatten

Stor oro inför byggplanerna

Innan dammen byggdes var det väldigt många, särskilt i Finland, som befarade att dammen skulle leda till en miljökatastrof.

Man föreställde sig att vattnet mellan dammen och S:t Petersburg skulle förvandlas till en stinkande ävja.

Vattenkvaliteten är bra tack vare det sydvästra reningsverket i S:t Petersburg

Det gick inte så. Tvärtom är vattnet i östra Finska viken numera renare än det var för 20 år sedan. Men det är inte dammens förtjänst, säger forskaren Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.

- Vattenkvaliteten är bra tack vare det sydvästra reningsverket i S:t Petersburg. Dammen gjorde egentligen varken till eller ifrån, säger Kuosa.

Kronstadt har dragit nytta av dammen

Staden Kronstadt var ursprungligen ett försvarsverk och en flottbas. I dag är den en småstad med ganska många nyinflyttade unga familjer. Efter dammbygget blev det nämligen möjligt att pendla härifrån till S:t Petersburg.

Kronstads
Många barnfamiljer har flyttat till Kronstadt Kronstads Bild: Kerstin Kronvall Kronstadt

Lidia Pantjenko är pensionär och har bott länge i Kronstadt. Hon är glad över dammen och den nya vägen.
Lidia Pantjeno
Lidia Pantjenko bor i Kronstadt Lidia Pantjeno Bild: Kerstin Kronvall Kronstadt

- Vi behöver inte längre ta båten till staden utan kan åka bil. Och vattnet är rent, vi simmar vid dammen. Där finns en sandstrand, säger Pantjenko som hoppas att många turister från Finland ska hitta hit.
Och vattnet är rent, vi simmar vid dammen. Där finns en sandstrand.

Också de ryska myndigheternas analyser visar att vattnet numera är rätt rent.

Fartyg dumpar smutsigt vatten

Ordföranden för miljökommittén i S:t Petersburg, Denis Beljajev, säger att de föroreningar som förekommer nästan alltid beror på olagliga utsläpp från fartyg. Också vägbyggen leder ibland till okontrollerade utsläpp.

Översvämningarna i S:t Petersburg har under stadens drygt trehundraåriga existens varit förödande. Vattnet har tidvis stigit 3–4 meter över normalnivån och svept med sig både människor, djur och föremål.

Under en av de mest omfattande översvämningarna hösten 1924 skrev Svenska pressen, en tidning som utkom i Finland, om hur S:t Petersburg var förklarat i krigstillstånd.

Enligt tidningen var staden lagd under vatten, många hade dött, de materiella skadorna var enorma och handelshamnen i Kronstadt var ödelagd.

Översvämning i S:t Petersburg
Så här högt stod vattnet på Vasilijsjön i S.t Petersburg 1924 Översvämning i S:t Petersburg Bild: Kerstin Kronvall St Petersburg,översvämning

Dammen har en klar funktion

Det är lätt att tänka sig hur den moderna staden S:t Petersburg skulle drabbas om en motsvarande översvämning inträffade nu.

Dammen hade en klar funktion ur en rent mänsklig synvinkel, säger forskaren Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.

Han förklarar de finländska forskarnas oro inför dammbygget med att det var ett helt nytt projekt och ingen kunde veta hur bygget skulle påverka omgivningen.

Om S:t Petersburg översvämmades skulle stora mängder smuts och farliga ämnen sköljas ut i havet.

Läs också