Hoppa till huvudinnehåll

"Det här borde vi ha klarat av i samband med Helibanan" - Borgå och Lovisa oense om tågbanans dragning

Tåg kör genom landsortslandskap
Vilken sträckning ska den framtida tågbanan från Helsingfors österut ha? Det är Borgå och Lovisa oense om. Tåg kör genom landsortslandskap Bild: Pyry Sarkiola / Yle Pendolino,tåg,järnvägstrafik,järnvägar,tågtrafik,persontåg,VR-Group

Att Borgå och Lovisa flaggar för olika alternativ då det gäller tågförbindelse österut är sedan länge ett klarlagt faktum.

Borgå stad föredrar östbanan medan Lovisa föredrar den östra kustbanan. I faktarutan längre ner i artikeln hittar du en förklaring till de olika dragningarna.

- Det är helt självklart att det är den östra kustbanan som är den bästa och den enda möjligheten för vår region. Jag ser inga argument som skulle tala för östbanan som Borgå stad lobbar för, säger Lovisas stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Mia Heijnsbroek-Wirén deltog i en studiodebatt i Yle Östnylands morgonsändning på tisdag (18.2) tillsammans med Borgås andra viceordförande i stadsstyrelsen, Markku Välimäki (Saml).

Du kan höra hela debatten i podcasten nedan.

Markku Välimäki konstaterar att stadsstyrelsen i Borgå egentligen ännu inte röstat om vilket banalternativ man ska hålla på.

- Första gången tog vi ställning i ärendet 2018 och majoriteten i stadsstyrelsen är för östbanan, men vi vill inte ännu rösta om saken utan se hur de två planerna utvecklas, säger Välimäki.

De olika östra järnvägsalternativen

  • Östbanan skulle gå från Helsingfors till Kouvola via Helsingfors-Vanda flygstation och Borgå.
  • Den östra kustbanan skulle gå från Helsingfors via både Borgå och Lovisa och vidare genom Kotka och Fredrikshamn.
  • I Trafikministeriets utredning om östbanan har man också undersökt möjligheten att bygga en järnvägsbana mellan Lahtis och S:t Michel.
  • Flygbanan är den bana som skulle gå i en tunnel från Böle i Helsingfors till Helsingfors-Vanda flygplats och därifrån till en knutpunkt norr om Kervo där östbanan eller den östra kustbanan skulle ta vid.
Lovisa stadsstyrelseordförande MBorgå andra stadsstyrelseordförande Markku Välimäki (Saml.))
Markku Välimäki tycker att det är beklagligt att Helibanan inte blev av. Lovisa stadsstyrelseordförande MBorgå andra stadsstyrelseordförande Markku Välimäki (Saml.)) Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,kommunalpolitik,kommunalpolitiker,markku välimäki
Lovisa stadsstyrelseordförande Mia Hijnsbroek-Wirén (SFP)
Mia Heijnsbroek-Wirén vädjar till Borgåpolitiker att tänka nationalekonomiskt. Lovisa stadsstyrelseordförande Mia Hijnsbroek-Wirén (SFP) Bild: Yle/Stefan Härus kommunalpolitik,kommunalpolitiker,Lovisa,mia heijnsbroek-wirén

Vi bör tänka nationalekonomiskt

Mia Heijnsbroek-Wirén säger att den östra kustbanan skulle ge Lovisa möjligheter och tillväxt.

- De kommuner, norr- och väster om huvudstadsregionen, som har både motorväg och järnväg har möjligheter att utvecklas och dra till sig investeringar. Här kan vi inte tänka smått utan nationalekonomiskt, säger hon.

Markku Välimäki förstår att man föredrar den östra kustbanan om man enbart ser på alternativen med östnyländska glasögon.

- Folkunderlaget talar för östbanan. Det är alldeles för litet i Lovisa, Kotka och Fredrikshamn. Om vi enbart ser till näringslivet så finns det redan räls från Lovisa respektive Kotka norrut, säger Välimäki.

Heijnsbroek-Wirén anser att folkunderlaget inte är särskilt litet.

- Det handlar om 200 000 människor i ett pendlingsområde som bland annat omfattar de städer du nämner, kontrar Heijnsbroek-Wirén. Den östra kustbanan öppnar stora möjligheter för de städerna. Den befintliga godstrafiken värmer väldigt lite.

Beklagligt att Helibanan sköts i sank

Borgå stad är medlem i den delegation som arbetar för östbanan – det här enligt ett beslut i stadsstyrelsen i november förra året.

- Det kändes som att få en kall trasa i ansiktet eller som att ösa tjära och fjädrar på rälsen. Jag vädjar till Borgåpolitiker att tänka nationalekonomiskt och tänka på vad som på riktigt gynnar regionen, säger Heijnsbroek-Wirén.

- Vi borde egentligen ha klarat av den här frågan redan i samband med Helibanan. Den hade varit en bra sak för Östnyland och hela nationen, säger Välimäki.