Hoppa till huvudinnehåll

Kan gå till jobbet på dagen men sova i en trappuppgång om nätterna – bostadslösheten bland kvinnor i Åbo är ofta osynlig

En anonym kvinna står med ryggen vänd mot kameran i ett vardagsrum.
Illustrerande arkivbild. Kvinnor som blir bostadslösa sover ofta hos en kompis eller släkting, och därför syns de inte i statistiken. En anonym kvinna står med ryggen vänd mot kameran i ett vardagsrum. Bild: Jari Kovalainen / Yle familicide,familjemord,familjemord,kvinna,anonym,anonymitet,hem,familjevåld,partnervåld,Våld mot kvinnor,psykiskt våld

Kvinnor som är bostadslösa sover ofta hos en släkting eller kompis, och syns därför inte i statistiken. Många kvinnor är måna om att hålla uppe en fasad och inte ens kvinnans bekanta vet hur situationen egentligen är.

Kvinnor som söker sig till skyddshemmet i Åbo har oftast andra anledningar än just bostadslöshet som grund till varför de är där. Men många av kvinnorna har ändå erfarenhet också av att vara utan ett hem. I många fall har kvinnan upplevt våld inom sitt parförhållande och har tagit sig bort från det. Som följd av det kan kvinnan bli utan bostad.

- Ofta har kvinnorna växt upp i ett hem där de redan där sett våld inom parförhållandet, och vi försöker bryta den onda cirkeln, säger Maria Kronlund som är enhetschef på mödrahemmet i Åbo.

Kronlund berättar att skyddshemmet i Åbo har plats för tio personer. Också män kan söka sig till skyddshemmet, även om det inte är lika vanligt. Män som är våldsamma i hemmet erbjuds också hjälp och stöd på skyddshemmet.

två kvinnor sitter på stolar i en hall. I bakgrunden en grön växt. Solen lyser in från fönstret.
Anne Ahtola-Poiesz och Maria Kronlund. två kvinnor sitter på stolar i en hall. I bakgrunden en grön växt. Solen lyser in från fönstret. Bild: Yle/Pontus Nyqvist skyddshem,Åbo,enhetschefer,åbo skyddshem

Börjar ofta tidigt

De kvinnor som kommer till skyddshemmet i Åbo har oftast också ekonomiska problem. Kvinnor i 20-års åldern kan ha skulder på flera tiotusentals euro. Räkningar och lån hopar på sig och till sist orkar man inte ta itu med någonting.

- Det börjar redan från barndomen. Man har inte den erfarenheten att man ska betala sina räkningar, det kan också vara att man har blivit vräkt från sin lägenhet redan under barndomen, så man har inte kunskapen att ta hand om sin ekonomi, säger Kronlund.

Bostadslöshet som fenomen är inte könsbundet, men kan skilja sig mellan kvinnor och män. Bland kvinnor är bostadslösheten ofta osynlig. När en kvinna blir vräkt från sin lägenhet är det vanligt att hon börjar sova hos en kompis eller släkting.

- Då kan det komma missbruk där med, och så faller man totalt ut ur sitt nätverk.

Kvinnor håller uppe en fasad

Många kvinnor håller uppe en fasad om att allt är bra och det kan vara svårt för en utomstående att ana att inte allt står rätt till. Inte ens den bostadslösa kvinnans bekanta känner kanske till den egentliga situationen. Kvinnor utnyttjar inte heller i lika hög grad som männen de tjänster som finns till förfogande för dem som är bostadslös eller som håller på att förlora sin bostad.

- Kvinnor strävar ofta efter att klara sig själva väldigt långt. De kan gå till jobbet samtidigt som de också är utan bostad, säger Anne Ahtola-Poiesz, som arbetar med NEA-projektet (på finska) vars målgrupp är just bostadslösa kvinnor och att hitta lösningar för dem.

En del kvinnor är rädda att förlora vårdnaden av sina barn om det framkommer att hon är bostadslös. I de fall där barnen tas om hand kan det leda till att kvinnans situation försämras ännu mera, till exempel att hon börjar missbruka.

"Mera stöd behövs för kvinnor"

Enligt Ahtola-Poiesz behövs det mera resurser riktade till bostadslösa kvinnor i Åbo. Till exempel är hyrorna i Åbo höga, vilket skapar problem för kvinnorna att hitta boende till ett rimligt pris.

- Det behövs också flera olika stödtjänster, exempelvis psykosocialt stöd, men också att man på ett lättillgängligt sätt skulle få rådgivning gällande ekonomi och skulder.