Hoppa till huvudinnehåll

ÅA slopar tanken på övningsdaghem i egen regi – utvecklar nätverk av kommunala daghem

Några barn leker i en sandlåda.
Att samla ett gäng kommunala daghem i ett nätverk och göra dem till övningsdaghem tror man från ÅA:s sida skulle ge en starkare utbildning inom småbarnspedagogik. Arkivbild. Några barn leker i en sandlåda. Bild: Linus Hoffman/Yle barn (familjemedlemmar),daghem,Hink,ämbar

Åbo Akademi satsar på att utveckla ett nätverk av övningsdaghem bestående av redan befintliga kommunala daghem runtom i landet. Att öppna och driva ett övningsdaghem i egen regi visade sig vara för dyrt.

Det var i maj ifjol som Åbo Akademi (ÅA) gick ut och berättade att de beviljats 180 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla övningsdaghemsverksamhet.

ÅA var inte ensam om det, också sex andra universitet fick stöd för att utveckla övningsdaghem.

Efter att ÅA undersökt saken under hösten har man nu kommit fram till att skapa ett nätverk av daghem runtom i Svenskfinland som man satsar på utökat samarbete med. Det blir på de daghemmen som de blivande lärarna inom småbarnspedagogik gör sin praktik.

Det visade sig helt enkelt att det inte är ekonomiskt lönsamt att driva ett övningsdaghem i egen regi. Staten ger stöd för övningsskolor, men inte för övningsdaghem.

- Det innebär att vi kan få till en kvalitetssäkring av vår verksamhet och av vår utbildning på ett väldigt bra sätt. Och också att vi får till ett strukturerat samarbete, med kommuner i Svenskfinland gällande utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik, säger Mia Heikkilä som är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Professor Mia Heikkilä
Mia Heikkilä på ÅA säger att tidigare erfarenheter visat att ett övningsdaghem lockar till sig mer personal. Professor Mia Heikkilä Bild: Yle/Malin Hulkki pedagogik,mia heikkilä

Personalen på daghemmen får utbildning

Mia Heikkilä säger att övergången till nätverket kommer att ske som en överlappande process. Just nu tar de emot intresseanmälningar från kommunerna och tanken är att i sakta mak kunna köra igång i höst.

För att stödja daghemmen i fråga kommer Åbo Akademi att erbjuda utbildning i praktikhandledning.

- Här under våren ska vi ta fram formerna och se vad vi kan erbjuda dem som tar emot praktikanter. Vi kommer att erbjuda handledarutbildning, det ska vara tryggt att vara praktikhandledare, säger Mia Heikkilä.

Barn leker på Ebbo daghem
De som ska handleda praktikanter på övningsdaghemmen ska få utbildning. Barn leker på Ebbo daghem Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle Ebbo,Borgå,daghem,ebbo daghem

Genom att satsa på ett nätverk av övningsdaghem som de studerande får välja mellan när de ska göra sin praktik menar Mia Heikkilä att de får en mer sammanhållen process.

- Vi har väldigt många daghem som studerande gör praktik på i dag. Det är svårt att hålla kontakt med alla och de är ju egentligen involverade i utbildningen. Vi betraktar dem som medutbildare.

Kan locka mer personal

Åbo Akademi har informerat kommunernas chefer för småbarnspedagogik om planerna och också föreståndare för daghem. De kommunala representanterna har tid på sig ännu i mars att lämna in en intresseanmälan om att vara med.

En som är intresserad är Catarina Herrmans som är chef för småbarnspedagogiken i Pedersöre.

- Vi är glada att våra daghem skulle kunna vara med. Vi är intresserade att anmäla ett eller två daghem, säger Herrmans.

Herrmans säger att de i Pedersöre uppskattar att ÅA skulle ge handledarutbildning, det skulle innebära en professionell handledning.

En barnträdgårdslärare pekar med sin fot på siffror på golvet i en förskola.
Det har blivit svårare att hitta personal till daghemmen. En barnträdgårdslärare pekar med sin fot på siffror på golvet i en förskola. Bild: Yle/Linus Hoffman daghem,förskolan,barnträdgårdslärare,matematik,siffror,tofflor,inneskor

En annan orsak till att man är positivt inställd till ÅA:s planer är att det skulle kunna trygga tillväxten på personal inom småbarnspedagogiken i Pedersöre.

De senaste åren har Herrmans märkt att det blivit svårare att hitta vikarier till daghemmen.

- Jag börjar nog se det som en utmaning. När vi lediganslår tillsvidare befattningar har vi åtminstone hittills haft sökanden. Men det är nog svårt att hitta folk när det gäller vikariat och speciellt kortare vikariat och inhopp, säger Herrmans.

Har det skett någon förändring sedan ÅA flyttade utbildningen inom småbarnspedagogik från Jakobstad till Vasa?

- Jag skulle inte vara benägen att sammankoppla det som något direkt samband. Jag tror att det är en utveckling som pågått en längre tid.

Vasa föredrar kommunala övningsdaghem

Pedersöre har inte lämnat in någon anmälan om att vara med till ÅA ännu. Däremot har man i Kristinestad lämnat in en intresseanmälan om att vara med i nätverket.

- Det finns nog fördelar med det. Vårt gemensamma mål med utbildningen är så klart att man ska ha en så högkvalitativ småbarnspedagogik som möjligt och utbildningen har en jätteviktig del i det, säger Annika Heikkilä som är chef för småbarnspedagogiken i Kristinestad.

En kvinna med axellångt ljust hår står intill ett fönster.
Annika Heikkilä tror att det kan ge fördelar att ha ett övningsdaghem på orten, men frågan är om det pressar resurserna. En kvinna med axellångt ljust hår står intill ett fönster. Bild: Yle/Juho Teir ledare,småbarnsfostran,daghem,Kristinestad,annika heikkilä

Både Catarina Herrmans i Pedersöre och Annika Heikkilä i Kristinestad tror att det är lättare att knyta personal till orten om man kan locka med ett övningsdaghem.

Den kopplingen gör också Anne Savola-Vaaraniemi som är direktör för småbarnspedagogiken i Vasa.

- Det är viktigt att ha fakulteten i Vasa så att vi får praktikanter och lärare i småbarnspedagogik. Så ser jag det, att det här samarbetet och medverkan är mycket viktiga, säger Savola-Vaaraniemi.

Skulle ni ha föredragit att Åbo Akademi valt att driva ett övningsdaghem i egen regi likt det man redan har i Vasa övningsskola?

- Nej, jag tror att det är ett bättre alternativ att ha praktikperioderna i våra daghem.

Resurserna på daghemmen ska inte pressas ytterligare

Allt är inte bara frid och fröjd. Ett litet orosmoment finns det kring resurserna på daghemmen som redan är idag är rätt pressade. Frågan är om resurserna äts upp ännu mer om ett daghem blir ett övningsdaghem.

Det funderar Annika Heikkilä i Kristinestad på.

- Det kan nog finnas en viss utmaning i att fungera som handledare utöver ordinarie arbete som lärare i barngruppen. Man behöver fundera noggrant på hur går man till väga så att det är ändamålsenligt både för läraren som jobbar i gruppen och också för barnen förstås, säger Annika Heikkilä.

Ett barn i knallrosa vinterkläder och gummistövlar står i en vattenpöl
Från Kristinestad önskar man att funderar noga på hur man bygger upp verksamheten så det inte tär på daghemmets resurser. Ett barn i knallrosa vinterkläder och gummistövlar står i en vattenpöl Bild: Luca Lorenzelli regn,vatten,Molnmängd,grått,väderlek,vinter,höst,gummistövlar,vattenpölar,regnkläder,barn,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),daghem,Dagisbarn,småbarn,mulet

På Åbo Akademi säger biträdande professor Mia Heikkilä att praxis i dag är att de daghem och kommuner som tar emot praktikanter också får en ersättning för det. Så kommer det också att vara i fortsättningen.

- Hur man sen väljer att använda den resursen på de olika daghemmen och i kommunerna, det lägger vi oss inte i från Åbo Akademis sida, säger Mia Heikkilä.

Enligt Mia Heikkilä visar erfarenheten från samma typ av nätverk på andra ställen att det är lättare för kommunerna att locka personal om de har ett övningsdaghem på orten.

- Det har visat sig att blir man ett sådant övningsdaghem så har man också lättare att knyta till sig personal i framtiden.

Artikeln uppdaterad 19.2.2020 kl 11.37 med information om att Kristinestad lämnat in intresseanmälan till Åbo Akademi.