Hoppa till huvudinnehåll

Blir Åbo Finlands eget Amsterdam? Parkerna ska i framtiden också fungera som dagvattenbehållare

En visualisering av ett bostadsområde i Åbo. Till vänster en metro, och genom bostadsområdet löper en kanal/vattendrag. Till höger och vänster olika bostadshus. På bilden finns också flera olika människor och cyklister.
Åbo eller Amsterdam? I visualiseringen för bland annat Kirstiparken i Åbo får vattnet en allt större betydelse i stadsbilden. En visualisering av ett bostadsområde i Åbo. Till vänster en metro, och genom bostadsområdet löper en kanal/vattendrag. Till höger och vänster olika bostadshus. På bilden finns också flera olika människor och cyklister. Bild: Vizgravity Oy Visualisering,Åbo,kirstiparken åbo

I takt med att Åbo stad växer vill man se till att det är en livskraftig stad också i framtiden. Bland annat får parkerna en annan betydelse i det nya Åbo.

Det planeras nytt bland annat på Slottsudden, Slottsfältet, Vasaparken, Kirstiparken, Åbo Bangård, Aningais, Åbo Vetenskapspark och Skansen.

Planläggninschef Christina Hovi vid Åbo stad nämner att eftersom marken är väldigt platt vid exempelvis områden som Slottsstaden, finns det stora problem med dagvattenhanteringen i området. Tidigare byggde man underjordiska rörsystem för dagvatten, men i perioder när det regnar väldigt mycket har rören inte kapacitet att hantera vattnet. Därför planeras nu parker som också fungerar som dagvattenreservoarer i Åbo.

- Vi har gått över till att bygga dagvattensystemen som öppna system och då blir de en del av parkerna, säger Hovi.

En kvinna i en park. I bakgrunden syns suddigt två motionerare.
Planläggningschef Christina Hovi. En kvinna i en park. I bakgrunden syns suddigt två motionerare. Bild: Yle/Pontus Nyqvist stadsplanering,ledare,Åbo,christina hovi

Tack vare den här lösningen kan man också planera in en helt annan typ av växtlighet i de parkerna. Hovi tror att parkerna med tillhörande bostadsområden på så vis också blir attraktiva på ett helt annat sätt för invånarna.

I visualiseringsbilderna för exempelvis Kirstiparken, som ska byggas mellan Storheikkilä och Port Arthur, syns det också att vattnet och grönskan har en framträdande roll. Tankarna går till Nederländerna och Amsterdam när man ser bilderna, där kanalerna är utmärkande för stadsbilden.

Trivsamma, lättillgängliga miljöer önskas

I och med att det planeras så mycket nytt i Åbo, blir det inte mycket pengar över för att underhålla äldre områden eller bostäder. Största delen av investeringarna går till nya områden.

- Vår investeringsnivå för infrastruktur är 42 miljoner euro per år och till upprätthåll går cirka 13 miljoner euro, säger Hovi.

Enligt Hovi har man inte gjort enskilda enkäter där man frågat Åboborna vad de vill ha med tanke på utvecklingen av staden, men man har bland annat kontakt med andra städer i Finland och därigenom får man en bild av vad som är önskvärt.

- Människor vill ha trivsamma miljöer, miljöer som är lättillgängliga till fots, med cykel och kollektivtrafik och där det finns service, sammanfattar Hovi.

Karta över de områden som byggs ut i Åbo; centrum med röd färg, Slottsstaden, bangården, vetenskapsparken och Skansen med gul färg.
Det planeras mycket nytt i Åbo för tillfället. Karta över de områden som byggs ut i Åbo; centrum med röd färg, Slottsstaden, bangården, vetenskapsparken och Skansen med gul färg. Bild: Åbo stad stadsplanering,Åbo

Singelhushåll i framkant i Åbo

Enligt Statistikcentralen är det allt vanligare att människor i Finland bor på hyra i stället för att äga sin bostad, särskilt gäller det här personer under 40 år. Enligt Hovi finns det ett stort antal äldre personer som bor i Åbo, samtidigt som det också finns ungefär 40 000 studenter. Cirka hälften av stadens invånare bor ensamma. Det finns med andra ord en stor efterfråga på mindre bostäder.

- Små bostäder är inget problem. Däremot finns det en utmaning i att fylla större familjebostäder, så att områdena inte blir för ensidiga, säger Hovi.

Frågan är också, enligt Hovi, hur små bostäderna egentligen kan vara. För mera tillfälligt boende fungerar en mindre bostad. Men för permanent boende behöver också ensamlevande en viss yta att röra sig på.

- Då tycker jag nog att en större etta eller till och med tvåa är minimibostadsstorlek, säger Hovi.

Också billigare hyresbostäder behövs

Yle Åboland har tidigare uppmärksammat de bostadslösas situation i Åbo. Anne Ahtola-Poieszsom arbetar för att förbättra bostadslösa kvinnors situation i Åbo, anser att det behövs allt fler förmånliga hyresbostäder i staden, så att bostadslösa har en chans att hitta ett hem.

I Åbo bygger TVT, som ägs av Åbo stad, billigare hyresbostäder. Men de bostäderna räcker inte till för alla.

Enligt Hovi beror de dyra hyrorna på den privata marknaden på att bostäderna i staden håller en viss nivå, och i slutändan är det marknaden som bestämmer hyrorna.

TVT bygger ungefär 300 bostäder per år. Det som staden kan och måste göra är att se till att det finns tillräckligt med tomter för byggandet.

Staden äger väldigt mycket mark i områdena kring Slottsstaden och Österås-området vilket gör att där också kan placeras nya TVT-bostäder.

- Vi försöker ju se till att alla kvarter skulle ha olika sorters bostäder, att alla inte skulle vara ägarbostäder eller hyresbostäder utan att det skulle vara mera blandat, säger Hovi.

Läs också