Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet om Haavisto: al-Hol-saken förs till riksåklagaren

Utrikesminister Pekka Haavisto fotograferad i profil i riksdagen.
Utrikesminister Pekka Haavisto i riksdagen. Utrikesminister Pekka Haavisto fotograferad i profil i riksdagen. Bild: Lehtikuva Pekka Haavisto

Riksdagens grundlagsutskott för utrikesminister Pekka Haavistos agerande i al-Hol-saken till fortsatt utredning av riksåklagare och polis.

Vid ett möte på onsdag förmiddag beslöt utskottet att inte ännu ta ställning. Riksåklagaren ombeds inleda en förundersökning. Beslutet var enhälligt.

Grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) uppger att förundersökningen särskilt ska fokusera på varför Haavisto förberedde en flyttning av konsulära chefen Pasi Tuominen till ett annat uppdrag.

Nu tar juristerna över

Tio riksdagsledamöter från Sannfinländarna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna ville utreda om Haavisto (De gröna) har fattat olagliga beslut under de olika skedena i behandlingen av huruvida finländska medborgare ska återbördas från det kurdiska al-Hol-lägret.

Det handlar om ministeriets behandling av de finländska barn och mödrar som befinner sig i al-Hol-lägret. Sammanlagt rör det sig om ett trettiotal barn och deras mödrar. Förhållandena i lägret beskrivs som svåra.

Mödrarna misstänks för vålds- eller terrorbrott. Frågan är om de tillåts återvända till Finland och var deras eventuella brott ska prövas i rättegång.

Många möten i grundlagsutskottet

I mitten av januari förhörde utskottet minister Haavisto och den konsulära chefen Pasi Tuominen.

De gav grundliga och färggranna berättelser, men också otillräckliga och motstridiga uppgifter, sa utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) efter det förra mötet.

Utskottet beslöt då att samla in mer information, både från Utrikesministeriet och utlåtanden från experter.

Utskotssordförande Johanna Oajala-Niemelä ger intervjuer efter mötet.
Grundlagsutskottets ordförande ger intervjuer efter mötet. Det mesta är fortfarande hemligt. Utskotssordförande Johanna Oajala-Niemelä ger intervjuer efter mötet. Bild: Lehtikuva Grundlagsutskottet,Pekka Haavisto,Johanna Ojala-Niemelä

Flera möten har hållits under och efter riksdagens juluppehåll. Då sades att grundlagsutskottet har tid, eftersom inga stora frågor väntar.

Central fråga: Tjänstemannabehandlingen

Dagens beslut kan betecknas som ett mellanbeslut, huvudsakligen friande.

Grundlagsutskottet har beslutat att ge ärendet vidare till riksåklagaren för en förundersökning. Efter det ska utskottet ta ställning till frågan.

Huvudsakligen gäller det vilken tjänsteman som behandlade frågan vid ministeriet och eventuella förändringar i arbetsbeskrivningen. Frågan är om och hur ministern pressade och förflyttade den konsulära chefen Pasi Tuominen och med vilka motiveringar.

- Ord som hämnd har använts, uppger ordförande Johanna Ojala-Niemelä.

Sällan använd juridik

Enligt grundlagen kan åtal mot en medlem av statsrådet väckas om ministern uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, på ett väsentligt sätt, har brutit mot de skyldigheter som hör till en ministers uppgifter.

Några beslut eller omröstningar har inte ännu gjorts i utskottet, meddelade ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP). När riksåklagaren är klar med sin utredning återkommer ärendet till utskottet för beslut.

Tidigare frikänd i riksdagen

Frågan om Haavistos agerande har behandlats också i en interpellationsdebatt. Riksdagen gav sitt förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto i en interpellationsvotering strax före jul. Rösterna föll 110 för förtroende, mot 79.

Oppositionsgruppernas gemensamma interpellation gällde då också proceduren för att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från det syriska lägret al-Hol.

Varken Haavisto eller Tuominen kommenterar

Utrikesminister Pekka Haavisto kommenterar inte grundlagsutskottets beslut. Hans stab uppger i alla fall att det ur ett rättsskyddsligt perspektiv är viktigt att ärendet utreds grundligt.

Inte heller konsulära chefen Pasi Tuominen ger kommentarer i det här skedet.

Vid riksåklagarämbetet beräknar man att förundersökningen kan ta åtminstone hela våren, eventuellt över sommaren.