Hoppa till huvudinnehåll

Manliga och kvinnliga beväringar inkvarteras i gemensamma stugor - försöket pågår i två år

Pionjärs och Granatkastarkompaniet
Kommer män och kvinnor bo i samma stuga vid Nylands brigad? Pionjärs och Granatkastarkompaniet Bild: YLE / Tove Virta grkk,Raseborg,Ekenäs

Manliga och kvinnliga beväringar kan i framtiden inkvarteras i samma stuga. Försvarsministeriet inleder ett försök med gemensam inkvartering åren 2020 och 2021.

Under försöket ska beväringar, som gett sitt samtycke, dela inkvartering vid truppförbanden inom alla försvarsgrenar. Målet är att inkvartera lika många män och kvinnor i de gemensamma stugorna.

Försöket gäller bara kasernerna. De sociala utrymmena, bland annat tvättrummen och sanitetsutrymmena, är fortfarande separata för män och kvinnor.

Försöket är frivilligt

Med försöket vill Försvarsministeriet utreda hur gemensam inkvartering påverkar beväringarnas funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, användningen av lokalerna och informationsgången.

Det är frivilligt att delta i försöket och det förutsätts samtycke av alla som inkvarteras i en gemensam stuga. Det ska också finnas regler så att den personliga integriteten, säkerheten och välbefinnandet garanteras.

Det går också bra att ångra sig när som helst utan att motivera sitt beslut, säger ministeriet i ett pressmeddelande.