Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieelever i Närpes hoppade in och räddade julen på äldreboende – behovet av personal är skriande och läget kan bli ännu värre

En vårdare går i korridoren på ett äldreboende.
Närvårdaryrket kan vara tungt och stressigt. Bristen på personal med rätt utbildning gör arbetet tyngre för den personal som är behörig. En vårdare går i korridoren på ett äldreboende. Bild: Amanda Vikman/Yle personal,arbetare,vårdare,äldreomsorg,ålderdomshem,närvårdare,åldringsvård

Redan nu har många österbottniska kommuner svårt att hitta tillräckligt med utbildad personal till sina äldreboenden. Personalpusslet kan bli ännu svårare att lägga om några år, om regeringens lagförslag godkänns.

I dagsläget är minimikravet 0,5 vårdare per klient på enheter där verksamheten pågår dygnet runt. Det är fråga om en rekommendation och i många kommuner ligger nivån högre än så.

Regeringens lagförslag, om det godkänns, skulle ändå innebära en rejäl skärpning eftersom minimikravet på 0,7 vårdare per klient uttryckligen skulle gälla anställda som utför vårdarbete och vara bindande.

Sandra Skogman är vikarierande enhetsledare på serviceboendet Villa Rosa i Närpes. Hon berättar att man redan i dagsläget har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

- Vi har svårt att få tag på behörig personal, sådana som har sin närvårdarexamen avklarad. Särskilt när det är semestertider eller sjukskrivningar och gäller att få tag på vikarier så är det svårt, säger Skogman.

Situationen under den senaste jul- och nyårshelgen beskriver hon som extrem. I kombination med de många söckenhelgsdagarna drabbades man samtidigt av flera sjukskrivningar.

- Vi fick ta till många inhoppare som inte hade behörighet. Bland annat närvårdarstuderande och en del gymnasieelever som är intresserade av vårdarbete.

Skogman beskriver situationen som verkligt utmanande. En gymnasiestuderande utan minsta yrkesbehörighet kan inte ges vårdansvar, istället försökte man lägga upp arbetet så att det skulle gå runt i alla fall. Under varje arbetsskifte var minst två behöriga på jobb, men det hela skulle inte ha gått runt utan inhopparna.

- Vi har ett serveringskök här på Villa Rosa, gymnasieeleverna utförde främst kökssysslor men nog en del vårdarbete också, säger Skogman.

En rollator i närbild.
En lagstadgad miniminivå på 0,7 vårdare per klient skulle göra äldreomsorgen mer jämlik för alla klienter, hoppas regeringen. En rollator i närbild. Bild: Yle/Lina Frisk. närvårdare,Pargas,vårdavdelning ,äldrevårdspersonal,ålderdomshem,rullstolar,Rollator,Pargas hälsocentral

Utgångsnivån avgör

I Närpes kan man ändå skryta med en bemanningsnivå på sju vårdare för tio klienter, det vill säga exakt den nivå som regeringens lagförslag vill göra till verklighet i hela landet från och med april 2023.

Många andra kommuner, som idag sköter sin äldreomsorg med en lägre bemanningsgrad, står inför en tuffare verklighet.

I Korsholm driver man sina äldreboenden med en bemanningsgrad på strax under 0,7, berättar Monika Björkqvist som är chef för äldreomsorgen.

Björkqvist tror att Korsholm med smärre korrigerande åtgärder kommer upp till 0,7 vårdare per klient. Annan personal kan tas in för att utföra städjobb och sysslor i anslutning till måltid, något som idag till stor del görs av närvårdarna.

Men precis som de flesta andra kommuner har Korsholm redan i dagsläget svårt att hitta kompetent personal, särskilt när det är semestertider, och Björkqvist vet inte hur man ska lyckas möta framtidens krav.

- Det blir nog en utmaning, det tror jag att alla som sitter på de här posterna inser. Vi kommer säkert att ha svårt att uppnå det här.

Kvinna sitter framför dator i kontorsrum.
Monika Björkqvist, chef för äldreomsorgen i Korsholm. Kvinna sitter framför dator i kontorsrum. Bild: Yle/Moa Mattfolk Korsholm,Österbotten,monika björkqvist

Även om man börjar utbilda fler kommer det knappast att finnas tillräckligt många närvårdare för vårdsektorn att slåss om, befarar Björkqvist.

- Jag tänker att personalen ute på våra enheter är äldre och ska gå i pension, de ska ersättas med nya närvårdare samtidigt som man höjer dimensioneringen till 0,7. Det blir inget lätt pussel att lägga.

Nästan omöjlig uppgift

I Närpes och i Korsholm talar man alltså om att regeringens krav kommer att innebära en utmaning, att personalpusslet blir knepigt att lägga.

Inom Soite, vårdsamkommunen i Mellersta Österbotten, talar man om uppgiften som nästintill omöjlig.

Det beror på att man vid de serviceboenden som drivs av Soite idag har en bemanningsnivå på 0,6 vårdare per klient. Klivet till 0,7 är alltså större än exempelvis Närpes och Korsholm.

Om regeringens lagförslag blir verklighet innebär det inom Soite att man borde rekrytera 80 nya vårdare.

Verksamhetsområdeschef Maija Juola förstår inte hur ekvationen ska gå ihop.

- Inom Soite har vi i dagsläget brist på behörig personal nästan överallt. Det går inte att rekrytera närvårdare, sjukskötare eller vårdbiträden. Vi hittar med nöd och näppe folk till våra ordinarie befattningar, säger Juola i en intervju för Yle Kokkola.

maija juola är verksamhetsområdeschef  på hälsovårdssamkommunen Soite
Maija Juola, verksamhetsområdeschef inom Soite. maija juola är verksamhetsområdeschef på hälsovårdssamkommunen Soite Bild: Yle/Kjell Lindroos Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,Karleby,maija juola

Juola påpekar att en närvårdarutbildning tar tre år att slutföra. April 2023 kommer snabbt att komma emot.

- Det borde vara full rulle på våra utbildningar redan om det ska finnas nyutexaminerade närvårdare att anställa om några år.

Läs också