Hoppa till huvudinnehåll

Nestes mack i Hangö har haft problem med nedsmutsning vid tre tillfällen - stadsdirektör Denis Strandell menar att den inte innebär några risker för grundvattnet

Långtradare från Hangö hamn har förkörsrätt i korsningen av Appelgrensvägen och Korsmansgatan.
Utan Nestemacken blir det svårt för långtradare att tanka i Hangö. Långtradare från Hangö hamn har förkörsrätt i korsningen av Appelgrensvägen och Korsmansgatan. Bild: Yle/Minna Almark korsmansgatan

Struntprat eller en reell risk för grundvattnet med facit på hand? Åsikterna gällande miljötillståndet för Nestes mack i Hangö går isär.

Nestes bränslemack vid Hemming Elfvings väg 5 i Hangö har rört upp starka känslor i Hangö.

Efter att miljönämnden beviljade macken miljötillstånd år 2017 tog miljöföreningen ärendet till Vasa förvaltningsdomstol eftersom de ansåg att macken utgör ett hot mot grundvattnet.

Denis Strandell
Denis Strandell ser väldigt allvarligt på att Nestes mack riskerar att inte få fortsatt miljötillstånd. Denis Strandell Bild: Yle/Maria Wasström Hangö,Västnyland,denis strandell

Stadsdirektör Denis Strandell menar att det hela är frågan om amatörers struntprat, medan miljöföreningen kan peka på tre tillfällen då jorden de facto smutsats ned av stationen.

Macken är obemannad och betjänar den tunga trafiken med diesel- och motorbrännolja.

Strandell: "De bedömer inte ens riskerna"

Efter att Vasa förvaltningsdomstol konstaterade att ett miljötillstånd inte kunde beviljas tog Neste ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Också där blev det ett nej.

Stadsdirektör Denis Strandell menar att man var chanslös så fort ärendet gick vidare till domstol.

- Det har gått så här i exakt alla fall som Högsta förvaltningsdomstolen har behandlat. De bedömer inte ens riskerna, man säger kategoriskt bara nej och tänker inte längre än näsan är lång.

Strandell berättar att han flera gånger varit i kontakt med de statliga myndigheterna för att fråga hur en dylik mack ska byggas på korrekt sätt.

- Deras kategoriska svar är att det inte finns några sådana bestämmelser.

- Det är inte miljövård. Verklig miljövård skulle vara att man sade hur man ska bygga och så skulle oljebolagen bygga enligt det.

En kvinna iklädd vinterkläder poserar framför en strand med tallar och sanddyner.
Astrid Lindström menar att en bassäng kunde vara en lösning. En kvinna iklädd vinterkläder poserar framför en strand med tallar och sanddyner. Bild: Yle / Christoffer Westerlund Tulludden,Hangö,Sanddyner,Strand,badstränder,naturskyddsområden,Tulluddens naturskyddsområde,skötselplan

Miljöföreningens ordförande Astrid Lindström håller med om att lagstiftningen kan vara luddig, men hon understryker också att just det här ärendet nämns i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok vilket betyder att de fäst extra vikt vid ärendet.

- Det gör de inte med alla beslut de tar, utan det gör de med särskilt viktiga beslut som de undersökt väldigt noga och som kanske används som prejudikat i framtiden, berättar hon.

Om macken försvinner är det ett allvarligt slag mot Hangö, säger Strandell.

- Macken är alldeles otroligt viktig för Hangö av flera olika skäl. För det första har vi varit tvungna att avsluta flera dylika mackar i stan redan tidigare, och flera andra står i beråd att sluta av liknande skäl. Bland annat Teboilmacken i Lappvik lever på övertid, säger han.

Hamnområde i novemberregn.
Hamnen är viktig för Hangö. Hamnområde i novemberregn. Bild: Tiina Grönroos / Yle Hangö,Västnyland,Västra hamnen,Hangö hamn,hamnar

Strandell menar att den största orsaken att macken har så stor betydelse är hamnen.

- Hamnverksamheten är otroligt viktig för stadens välfärd, invånarnas arbetsmöjlighet, skatteintäkter och livskraft. Den hotas allvarligt av en sådan här sak. Vi har över 200 000 lastbilar och långtradare som trafikerar över Hangö årligen, och de fungerar alla på diesel.

- Vi behöver kunna ge service åt långtradarna för att det ska vara attraktivt att trafikera i Hangö.

Bassäng möjligt alternativ för fortsatt miljötillstånd

Om Nestes mack stänger så kommer följden att vara att staden inom kort endast har ett tankningsställe för långtradare och lastbilar.

- Det är macken vid torget och där kan vi inte ha tunga fordon som snurrar.

Astrid Lindström har förståelse för de starka reaktionerna och för hur viktig macken är för Hangöborna. Hon påminner också om att loppet inte är kört ännu.

- Vi hade som ett alternativ att man kunde bygga en skyddsbassäng runt bränsletanken. Neste har nu för en tid sedan inkommit med en ny ansökan där de planerat in en bassäng. Det skulle vara en säkerhetsåtgärd som inte är så dyr att förverkliga och inte så besvärlig heller, förklarar Lindström.

Också i HFD:s beslut nämns att de är medvetna om att en ny ansökan lämnats in och att Neste med den har möjlighet att på nytt utreda möjligheten att få miljötillstånd.

"Överivriga amatörer"

I en Facebookgrupp för Hangöbor har många gått hårt åt miljöföreningen och deras beslut att ta ärendet till Vasa förvaltningsdomstol.

Strandell skriver bland annat att staden har miljöföreningen att tacka för detta “elände” och att föreningen gjort Hangöborna en oförlåtlig björntjänst.

- Vi behöver inte utomstående amatörer som berättar åt oss hur saker och ting ska göras. Det här är just precis vad det leder till när överivriga amatörer som inte överhuvudtaget förstår konsekvensen av att lämna in sådana här besvär, säger Strandell.

Lindström säger att miljöföreningar visserligen i allmänhet består av amatörer, men att de inte fabricerar några åsikter.

- Vi är ju inte fackmän. Vi har också sakkunniga som vi vänder oss till och frågar. Vi har nog bakgrundsinformation vi kan ta till.

Risk eller inte?

Denis Strandell säger att det inte finns någon reell risk att grundvattnet skulle ta skada av macken.

- Det är struntprat.

Hangö hör till de mera miljömedvetna och ansvarsfulla kommunerna i Finland och staden kan sköta sina egna miljöärenden, menar Strandell.

- Även om tanken helt och hållet skulle springa läck på en sådan här modern dieselstation med tanken ovanför jorden och skydd under, så samlar man upp all diesel. Risken för grundvattnet är helt obefintlig.

Macken har ändå haft problem tidigare vid tre tillfällen, understryker Astrid Lindström.

År 1998, 2003 och 2018 så har Neste varit tvungen att putsa jorden vid stationen och föra bort jorden eftersom den smutsats ned av kolväten.

- Åtminstone år 1998 var det inte frågan om någon olycka, utan att nedsmutsningen skett under en längre tid under det vanliga bruket av stationen, säger Lindström.