Hoppa till huvudinnehåll

Församlingen vädjar till staden: Vi behöver mera parkeringsplatser vid Ekenäs församlingshem

Gata i solsken, några bilar står parkerade på vänstra sidan. I bakgrunden ett rött vattentorn.
På vänstra sidan av Larssonsvägen är parkering tillåten. På högra sidan är parkering förbjuden. Till vänster församlingshemmet och till höger Ystadsgården. Gata i solsken, några bilar står parkerade på vänstra sidan. I bakgrunden ett rött vattentorn. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ekenäs,parkeringsplatser,ekenäs gamla vattentorn

Det behövs mera parkeringsplatser vid Larssonsvägen i Ekenäs, anser församlingen. Tekniska centralen ska utreda om det går att göra parkeringen vid Ystadsgården större.

Ekenäs församlingshem ligger vid Larssonsvägen. Enligt församlingen har antalet parkeringsplatser i närheten av församlingshemmet minskat med ungefär 15 stycken under de senaste åren.

Raseborgs kyrkliga samfällighet har vänt sig till staden och vädjar om konkreta åtgärder för att få nya parkeringsplatser vid Larssonsvägen och Ladugårdsgatan.

Församlingen anser att Larssonsvägen borde ha ingått i gatuplanen för skolområdet i Ekenäs. I somras genomförde staden gatuarbeten i skolområdet.

I förgrunden en parkeringsförbudsskylt, i bakgrunden bilar och ett vitt gammalt trähus.
Vid Ystadsgården finns i dag några parkeringsplatser. I förgrunden en parkeringsförbudsskylt, i bakgrunden bilar och ett vitt gammalt trähus. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ekenäs,parkeringsplatser,ekenäs gamla vattentorn

I början av hösten visade det sig att det fanns dubbelt så många parkeringsförbudszoner på Larssonsvägen jämfört med tidigare.

Parkeringsförbudet finns till för att stora skolbussar ska kunna ta sig fram till Seminarieskolan.

Tekniska centralen i Raseborg ska nu börja utreda möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser vid Ystadsgården som ligger mittemot församlingshemmet. Det beslutade tekniska nämnden vid sitt senaste möte.

Staden kommer i år att fortsätta arbetena vid skolområdena med att bygga en gång- och cykelväg.

Efter det ska man bygga på sidogatorna. I samband med del kommer staden att på nytt granska möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser