Hoppa till huvudinnehåll

Ingen överenskommelse om långtidsbudget för EU - toppmötet i Bryssel avslutades efter ett dygn av förhandlingar

EU-ledarna samlades i Europabyggnaden på lördagen, Storbritannien var inte inbjudet. 29.4.2017
EU-ledarna samlades i Europabyggnaden på lördagen, Storbritannien var inte inbjudet. 29.4.2017 Bild: EPA/OLIVIER HOSLET Europeiska rådet,Europeiska unionen,Europabyggnaden,Bryssel

EU-länderna lyckades inte enas om en långtidsbudget för åren 2021-2027. Det här innebär att frågan måste avgöras vid ett senare toppmöte.

Bryssel, Belgien

Medlemsländernas positioner var för långt från varandra vid förhandlingarna om EU-budgeten för de kommande sju åren.

EU-länderna lyckades inte enas om en budgetram för åren 2021-2027.

Som grund för diskussionerna låg rådsordföranden Charles Michels kompromissförslag som skulle ha inneburit en budget på 1 095 miljarder euro, eller 1,074 procent av EU-ländernas BNI.

Michel konstaterade efter mötet att det inte var möjligt att luckra upp medlemsländernas positioner tillräckligt.

- Tyvärr har vi märkt att det är omöjligt att nå en överenskommelse, vi behöver mer tid och vi vet att det handlar om svåra budgetförhandlingar speciellt med tanke på hålet på 60 till 75 miljarder euro som brexit innebär, sade Michel.

- Det handlar om ett europeiskt projekt som inte enbart kräver insatser utan även orubblighet, ståndaktighet och beslutsamhet, fortsatte Michel.

En av de springande punkterna i förhandlingarna har varit om det hål som uppstår i EU-budgeten efter Storbritanniens utträde borde kompenseras och hur i så fall.

De sparsamma länderna satte sig på tvären

För många av de så kallade nettobetalarländerna var den föreslagna nivån alltför hög samtidigt som andra länder efterlyste större budgetsatsningar.

Till de mest sparsamma länderna räknas Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark.

Dessa fyra länder vill att den totala nivån på budgeten inte överstiger 1,0 procent av BNI. Länderna säger även nej till höjda medlemsavgifter för nettobetalarna.

Tyskland motsätter sig också en högre medlemsavgift.

Mottagarländer vill se mer satsningar

Ett femtontal länder strävar i sin tur efter en budget som gör det möjligt att upprätthålla de nuvarande stöden för jordbruk och regional utveckling.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán sade medan mötet ännu pågick att han hellre ser en budget som närmar sig EU-parlamentets förslag på 1,3 procent av BNI än att de sparsamma ländernas krav på en budget på 1,0 procent går igenom.

Italiens premiärminister Giuseppe Conte sade efter mötet att mottagarländerna kommer att lägga fram nya förslag för nivån på budgeten.

Finland förespråkar kompromiss

Finland förespråkar en budget på 1,06 procent av EU:s BNI där landsbygdsutvecklingen får tillräckligt med resurser.

Finland vill se en budget som är aningen mindre än rådsordföranden Charles Michels förslag, men betydligt högre än de sparsamma ländernas förslag.

Statsminister Sanna Marin sade efter mötet att Finland haft en konstruktiv roll i förhandlingarna och betonat betydelsen att alla måste vara beredda att gå varandras krav till mötes.

Det uteblivna förhandlingsresultatet innebär att man måste återkomma till frågan vid ett toppmöte senare i vår.

EU:s långtidsbudget i ett nötskal

  • I den fleråriga budgetramen fastställs de maximala årliga belopp som EU kan betala ut inom de olika utgiftskategorierna
  • Ungefär tre fjärdedelar av EU:s nuvarande budget används för regional utveckling, jordbruk och kampen mot klimatförändringen.
  • Finansieringen av jordbruket har minskat gradvis, men fortfarande går 41 procent av EU:s pengar till jordbruket (år 2017)
  • Finlands EU-avgift uppgick till två miljarder euro (år 2018). Intäkterna från EU var i sin tur närmare 1,5 miljarder. Det rör sig främst om direkta stöd till jordbruket samt stöd för landsbygdsutvecklingen.
  • Nettoavgiften var 105 euro per finländare år 2018.
  • Rådsordföranden Charles Michel föreslår att långtidsbudgeten ska vara 1095 miljarder euro. Sannolikt kommer den slutliga summan för budgeten av vara en annan.

Läs mera:

Tuffa förhandlingar att vänta då EU-ledarna inleder armbrytningen om budgeten för de kommande sju åren - Storbritannien lämnar ett hål efter sig i unionens kassa

EU-länderna är djupt splittrade inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget vid toppmötet i Bryssel i dag. En handfull länder, bland dem Sverige och Danmark, kämpar mot höjda medlemsavgifter med näbbar och klor.

Läs också