Hoppa till huvudinnehåll

Salutorget i Åbo värms upp med solenergi som lagras i lera – politikerna godkände lösningen som aldrig tidigare tillämpats i lika stor skala

Byggkonstruktioner, ställningar, lastbilsflak och en byggkran står i gropen till det som byggs till en torgparkering under Salutorget i Åbo.
Salutorgets uppvärmningssystem uppskattas bli färdigt till slutet av 2021. Byggkonstruktioner, ställningar, lastbilsflak och en byggkran står i gropen till det som byggs till en torgparkering under Salutorget i Åbo. Bild: Linus Hoffman/Yle Salutorget (Åbo),Åbo,underjordiska parkeringar,Hamburger Börs,byggarbetsplatser,byggplatser,Underjordisk parkeringsanläggning

Beslutsfattarna i Åbo satte på måndagen punkt för en lång politisk armbrytning gällande uppvärmningen av Salutorget. Fullmäktige godkände med knapp majoritet en lösning där solvärme lagras i leran under torget.

Det krävdes tre omröstningar innan stadsstyrelsens ursprungliga förslag till ett avtal med bolaget Tori Energia godkändes. Staden investerar 4,13 miljoner euro i projektet.

Staden förbinder sig att köpa uppvärmningsenergin till ett pris som motsvarar 95 procent av priset på returvärme från fjärrvärme. Avtalet gäller i 25 år efter att värmesystemet tagits i bruk i samband med att Salutorgets renovering är slutförd i slutet av 2021.

Uppvärmningen av Salutorgets yta har stötts och blötts först i flera omgångar i stadsstyrelsen innan frågan bollades vidare till fullmäktige.

Flera omröstningar krävdes

De gröna ansåg att investeringskostnaderna och priset på uppvärmningsenergin kunde ha förhandlats till ett ännu förmånligare pris för staden och ville remittera förslaget.

De gröna förlorade omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 34 mot 31 (två ledamöter röstade blankt). Samlingspartiet, SDP och SFP, som ställt sig bakom det ursprungliga avtalsförslaget redan tidigare, fick med sig enpersonsgrupperingarna Kristdemokraterna och Blå framtid.

Behandlingen av ärendet fortsatte sedan och många ledamöter ville framföra sin åsikt i frågan. Motståndarna till avtalsförslaget lyfte bland annat fram riskerna med att ta i bruk en lösning som inte tidigare testats i lika stor skala.

en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring
Vänsterförbundets Jaakko Lindfors ville inte godkänna avtalet med Tori Energia Oy. en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo,invånare,politiker,Vänsterförbundet,stadsstyrelsen

De som försvarade avtalet med Tori Energia hävdade å sin sida att tidtabellen för att öppna det nyrenoverade torget skulle skjutas långt fram i tiden ifall politikerna skulle backa på slutrakan.

Vänsterförbundets Johannes Yrttiaho kom med ett ändringsförslag som gick ut på att basera uppvärmningssystemet på fjärrvärme. Förslaget fick inte alla i Vänsterförbundet bakom sig och föll i omröstningen.

Slutligen röstade fullmäktige om att förkasta förslaget, men majoriteten ställde sig bakom solvärmealternativet. De gröna röstade blankt med motiveringen att det skulle varit ett sämre alternativ att förkasta solvärmealternativet och börja om processen från början.

”Brister i beredningen”

Flera ledamöter ansåg att processen varit knepig att följa med och att det krävt en del teknisk kunskap för att kunna sätta sig in i detaljerna. Många kritiserade också bristen på alternativ till solvärmesystemet.

Vänsterförbundets Jaakko Lindfors röstade för remittering och slutligen också för att förkasta avtalet. Han anser att flera fel gjorts i beredningen.

- Jag påstår att vi kunde ha förhandlat om priset ännu. Nu blev priset för högt. Det finns flera risker med försöket också och vi vet inte om det kommer att fungera.

Ida Schauman
SFP:s Ida Schauman säger att det är viktigt att Åboborna kan börja använda Salutorget inom den utsatta tidtabellen. Ida Schauman Bild: Yle/Nina Bergman Ida Schauman,Svenska folkpartiet i Finland

SFP:s Ida Schauman röstade för avtalet med Tori Energia Oy. Hon säger att det var dags att äntligen komma vidare i frågan.

- Vår utgångspunkt var tjänstemannaberedningen med tillhörande ansvar. Det är viktigt att vi går vidare och Åboborna kan börja använda det nya fina torget.