Hoppa till huvudinnehåll

Ny konflikt mellan Attendo och Raseborg - vårdbolaget går inte med på lägre pris för Villa Pentby och Villa Stella

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Staden och Attendo har tidigare haft konflikter. Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,attendo

Raseborg hamnade i en oväntad knipa då Attendo valde att inte delta i upphandlingen för resurserat serviceboende. Vårdbolaget har två boenden i Raseborg och för att ingen ska behöva flytta måste man hitta en gemensam lösning.

Vårdbolaget Attendo har de resurserade serviceboendena Villa Pentby i Karis och Villa Stella i Ekenäs. Bolaget hyr fastigheterna och driver boendena i egen regi.

Resurserat serviceboende innebär att klienterna får vård och tillsyn dygnet runt.

Svårt att rekrytera personal i Raseborg

Avtalet mellan Attendo och Raseborg gick ut i fjol och staden tog då för givet att Attendo skulle delta i upphandlingen. Attendo ansåg ändå att prissättningen var för låg för dem.

Det förvånar social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

- Vi har sett priset som helt skäligt, säger Öberg som menar att Attendo godkänt lägre prissättning i andra kommuner.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Avtalet med Attendo gick ut i fjol. Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,attendo

Attendo ville inte heller delta i upphandlingen eftersom det är svårt att rekrytera personal, och speciellt tvåspråkig sådan, i Raseborg.

Så här motiverar kommunikationschef Ilona Sammaljärvi Attendos beslut i ett e-postmeddelande till Yle Västnyland:

"Vi överväger från fall till fall om vi deltar i en upphandling. Förutom priset så inverkar också möjligheten att få arbetskraft på vårt beslut. Det har varit en utmaning i Raseborg. Dessutom har priset i Raseborg sjunkit samtidigt som trenden varit tvärtom i många andra kommuner."

“Attendo har överprissatta tjänster”

Raseborg och andra kommuner som deltog i konkurrensutsättningen har räknat ut vad de tycker är ett skäligt pris för resurserat serviceboende. Priset i den nya konkurrensutsättning blev därmed 132 euro per dygn och klient.

Benita Öberg tycker att Attendo kör med överprissatta tjänster.

- Till exempel Lojo och Sjundeå betalar endast 125 euro för samma service.

Villa Stella i Ekenäs.
Villa Stella finns i Gammelboda i Ekenäs. Villa Stella i Ekenäs. Bild: Yle/Minna Almark Attendo,Raseborg,Västnyland,villa stella

Öberg påminner ändå att villkoren i den nya konkurrensutsättningen var något annorlunda än i avtalet som gällt hittills.

Attendo skulle till exempel ha haft möjlighet att lappa på i personalstyrkan med också andra än sjukskötare och närvårdare, förklarar Benita Öberg.

Det innebär att till exempel vårdbiträden också kunde ha jobbat på boendena, förutsatt att det finns tillräckligt med sjukskötare.

Det nya priset, 132 euro, är mindre än Raseborg i dag betalar för vården i Villa Stella och Villa Pentby. I Villa Pentby i Karis är priset nu 138 euro och i Villa Stella i Ekenäs ännu högre, 158 euro per klient och dygn.

- I Villa Stella har vi dock mera personal, kravet är att det finns fler sjukskötare där, säger Benita Öberg.

"Måste kunna trygga en god vård"

Nu återstår alternativet att upphandla det resurserade boendet på nytt och kommer man inte fram till en lösning får staden söka efter andra alternativ.

- Det är alltid det som är problematiskt med upphandlingar, att det finns risk att man inte får fortsätta, konstaterar Benita Öberg.

Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg.
Benita Öberg tycker kommunerna har vaknat upp för sent. Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,benita öberg

Målet är ändå att ingen ska behöva flytta från någotdera av Attendos boende mot sin vilja.

- Jag ser inte det som en lösning att vi flyttar alla klienter som är där. Vi måste komma ihåg att lagen säger att vi måste kunna trygga en god vård, säger Öberg och understryker att boendena är klienternas hem.

Förhoppningen är att upphandlingen kan öppnas på nytt. Sker inte det återstår separata betalningsförbindelser för att trygga invånarnas fortsatta boende på Villa Pentby och Villa Stella.

En sådan lösning skulle ändå innebära att staden ser över andra alternativ innan någon placeras på Attendos boenden i framtiden.

De som vill kan flytta till andra kommuner

Raseborg deltog i en gemensam upphandlingen för det resurserade boendet tillsammans med Esbo och flera andra kommuner, de så kallade C10 kommunerna.

Det innebär att betydligt fler producenter kunnat lämna in offerter, men de är verksamma på andra orter.

Gemensam upphandling

I den gemensamma upphandlingen deltar samtliga västnyländska kommuner.

Kommunerna bestämmer serviceboendets pris och minimikvalitet. Alla sådana vårdproducenter får sedan vara med som uppfyller kraven och vill erbjuda tjänsten till det bestämda priset.

Vårdproducenterna ska sedan tävla om klienter med vårdkvalitet - den som erbjuder den bästa vården får flest klienter.

Kommunen betalar samma pris till alla producenter. Klienten betalar klientavgift till kommunen och hyra till vårdproducenten.

Vården ska erbjudas både på finska och svenska.

Klienten får flytta till ett annat boende om hen inte är nöjd med servicen i sitt eget boende.

Trots att upphandlingen är gemensam, får varje kommun själv bestämma vad de köper.

Modellen ska också gagna små kommuner som Hangö där det kanske inte finns tillräcklig expertis om upphandlingsjuridiken.

Öberg lovar alltså att de som vill stanna i Raseborg får göra det, men den gemensamma upphandlingen möjliggör också alternativ för dem som har anhöriga på andra orter.

- Om det finns klienter och anhöriga som vill vara på andra boenden så kan vi placera dem där. Vi har mycket mer alternativ att erbjuda än tidigare i och med att vi haft många företag som varit med i upphandlingen.

Klienterna ska själva kunna välja var de vill bo.

"Kommunerna har vaknat alldeles för sent"

Benita Öberg ser gärna att Raseborg går in för att ha mera av äldreservicen i egen regi.

- Förhoppningsvis får vi ett eget resurserat serviceboende, säger hon och avser det planerade boendet vid Liljendahlsgatan i centrum av Ekenäs.

- Om man är tvungen att köpa tjänster så kan man stå inför det här. Jag tror att kommunerna i allmänhet vaknat alldeles för sent, vi borde ha skridit till verket och från början haft mera resurserade serviceboenden, konstaterar Öberg.

Eftersom fastigheterna är privatägda så finns inte heller möjligheten att staden ber någon annan aktör ta över om man inte når en överenskommelse med Attendo.

- Skulle vi äga fastigheten och endast ha servicen utlokaliserad skulle det vara en sak, men när vi inte äger fastigheten eller ens kan hyra den så står vi inför det här, förklarar hon.

Hangö står inför liknande dilemma

Hangö befinner sig i en liknande situation som Raseborg eftersom Attendo inte heller där har deltagit i upphandlingen för det resurserade serviceboendet. Attendo har Källans vårdhem i Hangö.

Där finns ändå ett optionsår kvar av det gamla avtalet mellan Hangö och Attendo. Hangö stad överväger nu att ta i bruk det optionsåret, som gäller fram till slutet av april 2021.