Hoppa till huvudinnehåll

Soite svarar på kritiken från Kronoby: Vi gör allt vi kan men kan inte tvinga läkare att byta arbetsplats

Chefsöverläkare Pirjo Dabnell.
Chefsöverläkare Pirjo Dabnell. Chefsöverläkare Pirjo Dabnell. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens centralsjukhus,dabnell

Kronoby kan räkna med att Soite gör vad man kan för att få läkare till hälsocentralerna i kommunen. Men trots bonus och nya sorts kontrakt är det svårt att få läkare till Kronoby.

Vårdsamkommunen Soite har nu svarat på Kronobys brev angående läkarsituationen.

- Vi svarar att vi tyvärr inte har möjlighet att tvinga någon att byta arbetsplats inom Soite. Vi försöker med alla medel, lägger in belöningar för de som jobbar utanför centrala Karleby. Då får de bonus, säger chefsöverläkare Pirjo Dabnell.

Soite svarar också att då man tar in nya läkare så står det i kontrakten att man ibland kan behöva jobba på något annat ställe.

- Vi försöker dela ut läkare hela tiden. Men inte tvinga utan det är frivilligt.

Hur tycker du det har gått då?

- Lite varierande. Språket är lite problematiskt. Till och med till Soite är det svårt att få läkare för de vet att vi har 10-15 procent svenskspråkiga patienter. Så många törs inte komma om de inte kan svenska. Även om vi sagt att det är en fördel men inget tvång att kunna svenska.

Enligt Dabnell är det förstås ännu viktigare att kunna svenska då man jobbar i Kronoby kommun.

Jobba på landet och få bonus på 10 procent

Den bonus som läkare kan få om de jobbar utanför centrum är 10-15 procent på den vanliga lönen, enligt Dabnell.

- Vi har hela tiden gjort så gott vi kan. Men det är tyvärr så att vi har brist på läkare överallt. Det är likadant i Perho, Halso, Lestijärvi - alla orter som är lite längre bort.

Enligt Dabnell har Kronoby de facto haft det lite bättre än andra orter i och med att de ändå haft läkare. Problemet enligt Kronoby är ändå att det handlar om köptjänster och därför blir så dyrt.

Att köpa en läkare istället för att ha en egen kan kosta 600 000. För en Soiteanställd läkare handlar det om mindre än hälften av den summan.

Kronoby föreslog då att kommunerna i Soite ska dela på summa så att Kronoby ensam inte behöver stå för hela summa.

Men det lyckas inte med dagens överenskommelser inom vårdsamkommunen, enligt Dabnell.

- De kommuner som använder tjänsterna betalar för dem.

Två firmor rekryterar hela tiden till Soite

Enligt Dabnell är läkarbristen stor inom Soite.

- Vi har två firmor som hela tiden jobbar med att rekrytera hälsocentralläkare, vi går på alla mässor och läkardagar och rekryterar aktvit. Men det är hela tiden brist.

Enligt Dabnell lever situationen hela tiden och tidvis kan det vara bättre. Men hon påpekar att läkare kommer och går och att många jobbar deltid.

- Men jag försäkrar dig om att vi jobbar för fullt också för Kronoby. Tyvärr är det bara så här, säger Dabnell.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten