Hoppa till huvudinnehåll


Framtidens jobb: Ålderdomen kommer inte ensam om hemvårdaren finns där

År 2030 kommer världen behöva nio miljoner sjukskötare och barnmorskor fler än i dag. Hur sjukt är inte det?

Vi kommer alltid att behöva vårdpersonal i någon form. Uppgifterna kanske ändras, men människorna kommer alltid att vilja ha fysisk personal. Vården är ett yrke som inte ses på så positivt. Därför vill vi lyfta fram det positiva. Samtidigt är yrket väldigt respekterat bland finländarna. I en utredning år 2017 var sjukskötarjobbet det fjärde mest respekterade yrket.

Det finns flera olika inriktningar inom vårdbranschen, man kan jobba allt från närvårdare, kirurg till psykolog. Vi har valt att bekanta oss med hemtjänsten.

Vi träffade Pia Pakkanen som är en av hemvårdarna vid Folkhälsans seniorhem i Brunakärr som ligger i Helsingfors.

Vi följde med henne då hon besökte Tea Törnroos, 93 år, där hon gjorde några av de sysslor som hemvårdare sköter. En vardaglig uppgift är att mäta blodtrycket. Just nu är Teas under uppsikt.

Doktor Tötterman sa att man ska äta lakrits― Tea Törnroos, 93 år
en gammal dam med rullator och en närvårdare vid en klädställning
Tea och Pia tittar på kläder. en gammal dam med rullator och en närvårdare vid en klädställning vård,vårdyrken

en närvårdare som ler
Pia Pakkanen en närvårdare som ler vård,närvårdare

Pia och Tea har känt varandra sedan 2018, men det verkar som att de känt varandra längre eftersom de skojar mycket och verkar känna varandra väl.
Pia har jobbat drygt 20 år inom äldreomsorgen. Hon studerade till närvårdare vid Folkhälsans yrkesutbildningsinstitut och var bland de första som utexaminerades som närvårdare 1997. Innan det kunde man bara studera till barnskötare, primärvårdare och dylikt. Pia säger att det bästa med vårdyrket är alla klienter som hon får jobba med varje dag.Pia jobbar åtta timmars dagar och har cirka 15 kunder per dag.

Så här ser en vanlig dag ut för Pia.

Allting är roligt inom vården men allting är också jättekrävande, lärorikt, utmanande.
― Maria Forss

en kvinna som ler mot kameran
Maria Forss är perfekt inom sjukvård på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors en kvinna som ler mot kameran vård

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder flera olika utbildningar inom vårdbranschen. Bland annat kan du studera till sjukskötare, barnmorska eller socionom. Forss säger att man kan jobba med både ett fartfyllt jobb eller med något lugnare. Möjligheterna till variation i vårdyrket är stora.

Könsfördelning:År 2014 var över 90 procent av sjukskötarna, barnmorskorna och närvårdarna kvinnor.

En orsak till att det kommer att behövas mer personal till vården är att allt fler går i pension. Under de följande fem åren kommer uppskattningsvis över 6 000 sjukskötare att gå i pension. Det är över var tionde skötare 12 procent. Under de följande 20 åren kommer över hälften 51 procent av sjukskötarna att gå i pension. Det gäller alltså 25 000 sjukskötare.


Utbildningen behöver hela tiden snusa på framtiden, så den behöver absolut förändras och kanske främst när det gäller digitaliseringen och teknologiutvecklingen inom vården
― Maria Forss

Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) har tagit i bruk robotar i kirurgin. Den nya kirurgiska tekniken har försnabbat patientens återhämtning och minskar på den postoperativa smärtan.
Enligt en Yle-artikel (2018) gjordes en hjärnoperation på Tölö sjukhus med hjälp av robotik, detta är relativt nytt. Operationen gjordes på en äldre man med Parkinsons sjukdom. Kirurgerna använde robotar för att hjälpa till att placera verktyg, eftersom robotar kan vara noggrannare med små saker, Robotarna opererade alltså inte själva utan assisterade endast kirurgerna. De experter inom vården som vi talade med är ivriga inför framtiden.

Litar människorna mera på en mänsklig vårdare eller på en robot?

Vi ställde frågor på Facebook om vården. 30 personer gav sina åsikter om de litar mera på en mänsklig vårdare eller på en robot och hur de ser på framtiden. De som svarade på vår enkät var inte så positivt inställda till att vårdas av en robot.

  • Med en vårdare kan man kommunicera bättre
  • En människa har empati och kan korrigera om hen gör ett misstag eller liknande. En robot är programmerad och det kan gå väldigt fel.
  • En robot hjälper bara ytligt
  • En människa kan identifiera sig i mitt problem på en känslomässig nivå bättre än en robot som endast vet fakta
  • Jag tror mycket kommer att bli på nätet och att man kanske inte kommer att träffa så många “riktiga” läkare/vårdare
  • Jag tror inte på en förbättring, men hoppas jag är tillräckligt gammal för att inte behöva vårdas av robotar
  • Tror kundservicen blir mera digital, men hoppas att vårdarna inte byts ut till robotar


Framtiden för vårdbranschen är jättespännande. Vi är precis i ett brytningsskede och jag tänker att här finns många faktorer som spelar in. Dels är det hur vi organiserar vården, dels är det hur vi finansierar vården. Men det handlar också om hurdan klientens roll blir i och med digitaliseringen. Det kommer att ske stora förändringar
― Maria Forss

Nio miljoner sjukvårdare och barnmorskor behövs under de följande tio åren. Därför behövs du också. Vårdyrket kan vara något för dig som vill hjälpa och som tycker om att vara med människor. Du som söker till vården har ett brett och fint utbud av både avdelningar och jobb.

Så här kan din studieväg se ut:

Ett flödesschema som visar hur du kan studera mot universitetet.
Här är olika alternativ för var du kan studera till olika vårdyrken. Ett flödesschema som visar hur du kan studera mot universitetet. Flödesschema

Tack till:
Folkhälsans seniorhem i Brunakärr, Pia Pakkanen och Tea Törnroos
Maria Forss från Arcada

Den här artikeln har kommit till som ett samarbete mellan medielinjen på Prakticum och Svenska Yle kunskap.

Alexandra Stjernberg:Slutredigering
Abbe Karlsson; text, video, klipp och grafik
Sara Rosqvist; text, klipp, grafik

Källor: Oikotie, Tehy-lehti, Yle, Ilta-Sanomat, Statistikcentralen, WHO, Keva

https://tyopaikat.oikotie.fi/en/palkkavertailu standard
https://yle.fi/uutiset/3-10135949
https://yle.fi/uutiset/3-10921766
https://www.is.fi/suomi100/art-2000005208545.html
standard
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nursing-and-midwifery