Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler barn förs olovligt bort från Finland - antalet stigit till 45 barn per år

Ett barn speglas via en söndrig spegel
För Finland är förutsättningarna bra att få tillbaka ett barn som olovligt förts utomlands. Ett barn speglas via en söndrig spegel Bild: stx.hu/Katherine Evans barn (familjemedlemmar),radar

Barn har förts olovligt utomlands från Finland mer under 2010-talets slut än i början av årtiondet. I början av årtiondet fördes i medeltal 30 barn per år olovligt bort från Finland, medan antalet nu stigit till 45.

Siffrorna kommer fram i statistik som har publicerats av Justitieministeriet och Utrikesministeriet.

De länder dit barn ofatast förs är Sverige, Estland och Spanien, berättar föreningen Kaapatut Lapset ry. Under de senaste åren har också Irak och Thailand blivit vanligare resmål för olovligt bortförande av barn.

Föreningens verksamhetsledare Tarja Räisänen förklarar utvecklingen i ett pressmeddelande med ökad invandring och äktenskap där personerna kommer från olika kulturer.

–  I bakgrunden kan också finnas misslyckad integration. Om man inte har något kvar i Finland efter att ett äktenskap har upplösts är det förståeligt att det skapas en önskan att återvända till hemlandet eller någon annanstans i hopp om att möjligen få jobb och en öppen social miljö.

Förutsättningarna att få tillbaka ett barn till Finland är bra. Så gott som alla de vanligaste länderna dit barn förs har undertecknat Haagkonventionen för att bekämpa internationella bortföranden av barn.

I 61 procent av fallen når föräldrarna en överenskommelse utan rättegång, berättar Kaapatut Lapset ry.

Mängden barn som olovligt tagits till Finland har varit på samma nivå under hela 2010-talet, ungefär 14 barn per år. De vanligaste länderna från vilka barn tagits olovligt till Finland är också Sverige och Estland. Även Storbritannien, USA och Spanien syns i statistiken.

Källa: STT