Hoppa till huvudinnehåll

Finlands näringsliv EK:s pensionerade arbetsmarknadsdirektör säger rakt ut att tidigare anställda fick Rinne på fall

Lasse Laatunen
Lasse Laatunen var länge jurist och arbetsmarknadsdirektör för Finlands näringsliv EK. Lasse Laatunen Bild: Yle/Berislav Jurisic Lasse Laatunen,Finlands näringsliv,Lasse Laatunen

Lasse Laatunen som tidigare var Finlands näringsliv EK:s arbetsmarknadsdirektör säger att arbetsgivarnas intresseorganisationer hade en central roll i att peta Rinne från statsministerposten.

Det här framkommer också i den färska rapport som Laatunen har skrivit över arbetsmarknadsförhandlingarna den här vintern. Rapporten är skriven på beställning av intresseorganisationen Industrins arbetstagare.

Laatunen lyfter speciellt fram två nyckelpersoner: Kai Mykkänen och Kari Jääskeläinen. De har båda tidigare varit anställda vid EK.

Kai Mykkänen är i dag ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp och Kari Jääskeläinen jobbar som Katri Kulmunis specialmedarbetare.

Katri Kulmuni var den som sa att Centern har förlorat förtroendet för en person i regeringen och krävde att hen ska bytas ut.

Snart blev det klart att Kulmuni syftade på Antti Rinne, men att hon inte ville säga rent ut vem hon avsåg.

Laatunen säger sig redan ha fått svara på frågor om har var några bevis för sina påståenden. Han säger sig grunda dem på Mykkänen uttalanden i medierna och i riksdagen samt på diskussioner med olika källor inom Centern.

Arbetsgivarorganisationerna föredrog Sipiläs regering

Bakgrunden till arbetsgivarorganisationernas inblandning i dagspolitiken finns enligt Lasse Laatunen i den förra regeringsperioden.

Arbetsgivarorganisationerna fick enligt Laatunen gehör för sina krav i den tidigare regeringsbasen och fann det lättare att förhandla direkt med regeringen än att förhandla med facket.

Den nya regeringsbasen har enligt Laatunen inte fallit arbetsgivarorganisationerna på läppen eftersom en socialdemokratiskt styrd regering av tradition har enklare att samarbeta med fackföreningarna än med arbetsgivarorganisationerna.

– Men arbetsmarknadspolitik kan inte gå i fyra års cykler, där behövs betydligt längre tidsperioder än så, säger Laatunen.

Laatunen försvarar socialdemokraten Antti Rinne

Lasse Laatunen säger att det i samband med paketsorterarnas strejk i höstas var ''viktigare att politisera än att få slut på strejken'' för arbetsgivarorganisationerna .

Laatunen som själv var anställd och hade ansvarsfulla uppdrag inom EK inom tiotals år försvarar den tidigare statsministerns Antti Rinnes (SDP) agerande för att förhindra en omfattande sympatistrejk i konflikten kring paketsorterarna i höstas.

– Han gjorde bara det som ingick i hans jobb, säger Laatunen.

Laatunen försvarar det att Rinne lade sig i konflikten på arbetsmarknaden med att det var Rinnes plikt att förhindra en sympatistrejk som skulle ha lamslagit det finländska samhället.

AKT hade redan hotat med strejk i hamnarna, flygtrafiken var delvis utslagen och trafiken till arbetsplatserna hade delvis stoppats.

Laatunen försvarar Rinnes val att i det här skedet tillsätta fyra utredare som skulle lösa tvisten kring de 700 postsorterarna.

– Men EK var mer intresserat av att kritisera valet av utredare än att förhindra en strejkvåg som skulle ha lamslagit samhället, säger Laatunen.

Svåra förhandlingar hela vintern

Under vinterns arbetsmarknadsförhandlingar har Finlands Näringsliv EK i kulisserna dragit upp arbetsgivarorganisationerna målsättningar säger Laatunen.

Arbetsgivarorganisationerna har under förhandlingarna målmedvetet försökt minska fackföreningsrörelsens makt enligt Laatunen.

Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala ser för sin del med oro på förhandlingarna om två år.

Han ser tecken på att de kan bli ännu svårare än den här gången om arbetsgivarorganisationerna fortsätter att sakna kompromissvilja.