Hoppa till huvudinnehåll

Ny statistik: Tiden i arbetslivet blir längre - folk pensionerar sig senare

pensionär, motion
Myndigheternas mål är att höja pensionsåldern pensionär, motion Pensionär,motion

Finländarna går i pension allt senare. Nya siffror från Pensionsskyddscentralen visar att finländarna i fjol gick i arbetspension då de var 61,5 år gamla i genomsnitt. Det är drygt två månader senare än året innan.

I och med pensionsreformen höjdes den nedre gränsen för ålderspension. Det har lett till att den genomsnittliga pensioneringsåldern stigit och antalet nya ålderspensionärer minskat.

I fjol nådde de äldsta som fötts år 1956 den nedre gränsen för ålderspension. Pensionsåldern för dem är tre månader högre än den föregående åldersklassens, 63 år och 6 månader.

Sjukpensioneringarna ökar

Från början av 2000-talet har den genomsnittliga pensioneringsåldern har stigit med 2,7 år. Myndigheternas strävan är att höja pensioneringsåldern med en tiondel varje år.

– För närvarande ser det ut som att vi når målet, eftersom pensionsövergångarna sker allt senare. Det är ändå bekymrande att antalet nya sjukpensioner har ökat, säger utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Tyvärr ser det ut som om unga kvinnors sjukpensioneringar har blivit vanligare

År 2019 gick sammanlagt 65 000 personer i arbetspension. Av dem gick ca 44 500 personer eller 71 procent i ålderspension.

De sjukpensionerades antal ökade från året innan. 20 300 personer gick i sjukpension - det är 400 fler än år 2018.

– Tyvärr ser det ut som om unga kvinnors sjukpensioneringar har blivit vanligare, konstaterar Kannisto.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes