Hoppa till huvudinnehåll

Skadedjursproblem på bageriföretag i Borgå – miljöhälsosektionen nära att stänga bageriet

Semlor på en plåt i ett bageri.
Enligt miljöhälsovården finns det inte orsak att dra tillbaka bageriets produkter. Arkivbild. Semlorna på bilden har inget med det aktuella bageriet att göra. Semlor på en plåt i ett bageri. Bild: Marko Väänänen / Yle semlor,bagerier

Miljöhälsovården har hittat allvarliga brister i verksamheten på ett bageriföretag i Borgå.

I bageriet har man under flera granskningar hittat bland annat problem med skadedjur samt brister i städning, byggnadskonstruktioner, underhåll, egenkontroll och förpackningsmärkningar.

Företagaren har inte kunnat åtgärda bristerna trots miljöhälsovårdens uppmaningar och effektivare övervakning.

Miljöhälsosektionen hade möte på tisdagen och sektionen fattade beslut om att verksamheten ska stoppas omedelbart tills bristerna är åtgärdade.

Efter mötet visade det sig att man inte får ta det beslutet utan att höra företagaren.

Företagaren har hörts men bara gällande det ursprungliga förslaget, som var att bageriet ska ha åtgärdat bristerna senast den sista maj, med hot om löpande vite.

– Också i övrigt är ett verksamhetsförbud inte motiverat, säger Tiina Tiainen, servicechef för miljöhälsovården.

Miljöhälsovårdsinspektionen hade fortgått en längre tid, nästan ett år, regelbundet. Bageriet hade givits möjlighet att rätta till de problem som fanns – men ingenting hade gjorts.― Björn Sundqvist, orförande för miljöhälsosektionen.

Nu ska miljöhälsosektionen mötas igen nästa torsdag.

Då ska det felaktiga beslutet tas till ny behandling. Förslaget är samma som det ursprungliga, att företaget får böter om allt inte är fixat senast den sista maj.

Miljöhälsovården meddelar att det enligt den information som finns just nu inte finns orsak att dra tillbaka bageriets produkter eller returnera redan köpta produkter.

Miljöhälsovården har inte fått ta emot klagomål av konsumenterna och har heller inte hört om sjukdomsfall relaterade till bageriets produkter.

– Vi har inte observerat någon omedelbar hälsofara i produkterna. I bageriets förhållanden finns ändå allvarliga brister som ökar risken om situationen fortsätter, konstaterar Tiainen.

En grav situation kräver drastiska åtgärder

Miljöhälsosektionens ordförande, Björn Sundqvist (SFP), säger att sektionen under mötet var enhällig om att skrida till drastiska åtgärder.

– Med text och bild blev vi ganska ingående presenterade om det här fallet. Informationen var så grav att vi inte såg några andra alternativ än att stänga bageriet.

På vilket sätt var den grav?

– Miljöhälsovårdsinspektionen hade fortgått en längre tid, nästan ett år, regelbundet. Bageriet hade givits möjlighet att rätta till de problem som fanns – men ingenting hade gjorts.

Björn Sundqvist.
Miljöhälsosektionen var enhällig om att bageriet bör stängas, säger ordförande Björn Sundqvist. Björn Sundqvist. Bild: Yle/Katarina Lind björn sundqvist

Alternativet att höra företagaren innan bageriet tvingas stänga förkastades snabbt.

– Miljöhälsovården hade en lång lista på åtgärder som bageriet borde vidta och tidtabellen för dem var väldigt knapp. Vi kom fram till att den tiden inte skulle ha räckt för att rätta till olägenheterna.

Efter mötet insåg sektionen ändå att beslutet ännu inte kunde fattas.

– Vi ville kolla upp den juridiska sidan av saken, vilken tågordningen är.

Ni hann ändå fatta ett beslut som saknar laglig grund. Hur kunde ni låta det ske?

– För att beslutet var enhälligt. Naturligtvis borde vi ha väntat men vi ansåg det här vara ett så gravt fall.

Yle Östnyland har försökt kontakta det berörda bageriet men inte fått svar.