Hoppa till huvudinnehåll

Stor brist på bioanalytiker - distansutbildning i Karleby ska gynna branschen

Kuvassa kaksi laboratoriotyöntekijää
Laboratorieskötare Hannele Koskela och Jenny Tilus-Kylmälä granskar prov vid Nordlabs enhet i Karleby. Kuvassa kaksi laboratoriotyöntekijää Bild: Heini Holopainen / Yle laboratorier

Brist på bioanalytiker i laboratorier trots skräddarsydd utbildning. Distansutbildningen i Karleby ska förhoppningsvis lätta på trycket men effekten ser man först om några år.

För få utexamineras från yrkeshögskolorna. Studietiden nästan fyra år.

Bioanalytikerjobbet är intressant, mångsidigt och väldigt omväxlande. Så beskriver avdelningsskötare Kirsti Kangas och laboratorieskötare Leena Pyykölä sitt jobb.

Det oaktat råder det brist på kunniga bioanalytiker i hela landet.

Kuvassa Leena Pyykölä
Leena Pyykölä och Riikka Hietalahti jobbar denna gång i sekretlaboratoriet. Kuvassa Leena Pyykölä laboratorier

Det ordnas kontinuerlig bioanalytikerskolning på sex olika orter i Finland. Bland annat i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Eftersom behovet är stort har det dessutom under flera års tid ordnats utbildningar på mindre orter. Till exempel i Kemi, Jyväskylä och Borgå.

Även i Karleby kan man utbilda sig till bioanalytiker på distans. Yrkeshögskolan Metropolia har erbjudit webbetonad undervisning 2015 och 2018.

Tanken är att studeranden kan stanna på sin hemort och eventuellt hitta jobb där. Eftersom utbildningen är så pass lång har inte de som inledde studierna år 2018 ännu i praktiken löst behovet av fast personal.

Däremot har studeranden underlättat situationen genom att göra inhopp i mån av möjlighet. I Karleby studerar för tillfället sju personer på distans vid Metropolia. De förväntas bli klara med sina studier sommaren 2021.

Ingen snabblösning på problemet

Riitta Lumme, som är examensansvarig vid Metropolia konstaterar att inom kommunala sektorn har man redan under några års tid haft en fyra procents pensioneringsgrad. Så kommer det att fortsätta ännu under några års tid.

Kirsi Kangas, avdelningsskötare i Karleby, beskriver en mer dramatisk situation där 25 av sammanlagt 60 personer kommer att gå i pension under följande årtionde.

Det innebär ett behov av 2-3 personer årligen, säger Kangas.

Kuvassa Kirsti Kangas
Avdelningsskötare Kirsti Kangas beskriver arbetet som intressant och omväxlande. Kuvassa Kirsti Kangas Bild: Heini Holopainen / Yle laboratorier

Trots att man ordnar lokal utbildning så finns det inga garantier för att studeranden stannar kvar på orten. Av de sju som deltog i den första bioanalytikerutbildningen i Karleby slutförde tre sina studier.

Av dem stannade en kvar i Karleby.

Metoden får beröm

Hanna Peltoniemi är lektor i vårdvetenskap i Karleby vid yrkeshögskolan Centria som ordnar bioanalytikerutbildningen tillsammans med Metropolia.

Enligt henne är webbaserad utbildning bästa alternativet för vuxenstuderande med familj.

Peltoniemi anser att det är fint att en specialutbildning som annars ordnas på så pass få orter ordnas där var behovet finns. För personer med familj skulle det vara omöjligt att studera väldigt långt borta hemifrån.

Kuvassa laboratorion näyteputkia ja -astioita
Mikrobiologiska prov underöks. Kuvassa laboratorion näyteputkia ja -astioita Bild: Heini Holopainen / Yle laboratorier,Laboratorieundersökning

Leena Pyykkölä som blev klar med sina studier i fjol håller med om att den webbaserade utbildningen var bra.

Däremot var studieperioderna i Helsingfors utmanande; både tidsmässigt och ekonomiskt. Trots allt var det värt mödan.

Pyykkölä fick direkt jobb som laboratorieskötare vid Nordlabs Karlebyenhet.

Artikeln är skriven av Heini Holopainen. Översättning och bearbetning av Sebastian Björklund

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten