Hoppa till huvudinnehåll

Bristen på bra boende för äldre personer oroar Borgåbor: "Vi är nästan för sent ute i den här frågan"

En man står inne i ett stort rum full med människor.
Boende för äldre personer i Borgå intresserar Hans-Olof Halén. En man står inne i ett stort rum full med människor. Bild: Yle / Rebecka Svedberg boende,bostadsområden,kommuninvånare,Borgå,konstfabriken i borgå

Borgå ska få ett nytt boendeprogram och staden har bett om invånarnas hjälp i beredningen av programmet. Borgåborna vill bo i centrum och önskar bättre boende för äldre.

I februari fick invånarna svara på en enkät om boende i staden och på torsdagen ordnades en workshop. Under workshoppen fick invånarna komma med idéer för hur staden ska utveckla boendet i Borgå i framtiden.

Boendeprogrammet 2020-2030 är till för att säkerställa att staden ska kunna erbjuda attraktivt boende till alla nuvarande och kommande invånare i staden.

Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz berättar att programmet ger en långtidsplan för hur boendet i staden ska utvecklas.

- Programmet anger vad efterfrågan är och i vilken takt vi ska producera de här boendemöjligheterna.

Bättre boende för äldre

Hans-Olof Halén är en av workshopsdeltagarna. Halén är speciellt intresserad av hur seniorboende beaktas i staden.

- Vi behöver boende för de som är mellan de som är i behov av mycket hjälp och de som är i god kondition.

Enligt Halén är det viktigt att Borgå har ett boendeprogram men han poängterar att de är bråttom att se till att seniorboendet sköts.

- Vi står inför ett stort behov av boende för äldre personer.

Människor sitter runt ett flertal bord inne i en stor sal.
Närmare 50 deltagare deltog i workshopen som ordnades om boendeprogrammet på torsdagen. Människor sitter runt ett flertal bord inne i en stor sal. Bild: Yle / Rebecka Svedberg boende,bostadsområden,kommuninvånare,Borgå,workshop,konstfabriken i borgå

Under workshoppen hoppas Halén att han ska kunna bidra med sitt strå till stacken och lyfta fram frågan.

- Vi är nästan för sent ute i den här frågan. Vi har vetat om att de äldre ökar i antal i flera år och nu är sista chansen att göra något åt saken.

Bostäder till för alla

Sari Glad är också på plats för workshoppen. Glad berättar att hon är på plats för att höra vad de andra säger och vad staden svarar.

- Det är viktigt att vi som bor här tar del av processen.

Också Glad är intresserad av hur stadens äldre invånare bor.

- Det kommer att bli problem i framtiden, vi är så många redan nu. Staden måste göra något.

En kvinna står lutad vid ett bord framför en tegelvägg.
Sari Glad deltog i workshoppen för att lyssna på vad andra har att säga om boende i staden. En kvinna står lutad vid ett bord framför en tegelvägg. Bild: Yle / Rebecka Svedberg boende,bostadsområden,kommuninvånare,Borgå,sari glad

Glad är missnöjd med hur boendet hittills har skötts i Borgå.

- Just nu tycker jag att det byggs för rika familjer och rika äldre personer men de borde tänka på alla.

Centrumboende och trivsam boendemiljö

Under workshoppen presenterades också svaren på den enkät som invånarna fått svara på inför beredningen av boendeprogrammet.

I enkäten kommer det fram att Borgåborna är nöjda med sin nuvarande boendesituation. Enkäten besvarades av 177 personer, varav 70 procent var kvinnor.

Fredrick von Schoultz berättar att det som kommer fram i enkäten inte är så förvånande.

- Invånarna vill ha en trivsam och trygg boendemiljö. De uppskattar att ha naturen någorlunda nära och man bor gärna i centrum. Klimatfrågor har också lyfts fram.

En man står bakom en talarstol.
Borgå stad hoppas att boendeprogrammet kan godkännas i slutet av sommaren. En man står bakom en talarstol. Bild: Yle / Rebecka Svedberg boende,bostadsområden,kommuninvånare,Borgå,fredrick von schoultz

Bland förbättringsförslagen finns önskningar om mer förvaringsutrymme för barnvagnar och rullatorer och olika slags renoveringar, bland annat fönster- och fasadrenoveringar.

När det kommer till boendemiljön önskar invånarna att gatuunderhållet ökar eller förbättras och att kollektivtrafikförbindelserna förbättras.

von Schoultz berättar att staden börjar jobba med utkastet till programmet efter torsdagens workshop.

- Vi hoppas att på våren ha utkastet så långt att vi kan föra det till behandling i stadsstyrelsen och begära in kommentarer på det så att vi kan godkänna det i slutet av sommaren.

Läs också