Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärmeverket i Tallmo får gasa på som förut ett tag till ännu – målet är att stänga verket senast 2025

Ett värmeverk i vintrig miljö där det kommer ut rök ur skorstenen.
Ett värmeverk i vintrig miljö där det kommer ut rök ur skorstenen. Bild: Petra Thilman \ Yle Raseborg,fjärrvärme,Flis,Utsläpp,Bränslepellets,fjärrvärmeverket i tallmo

Flisvärmeverket i Tallmo i Karis klarar inte av rekommendationerna för partikelutsläpp på rökgaser som myndigheterna har slagit fast. Men Ekenäs Energi satsar inte pengar på att få ner utsläppen.

Ett nytt elfilter skulle kosta en halv miljon euro, men Ekenäs Energi jobbar i stället på att bygga ut värmeverket i Bäljars så att Tallmoverket kan stänga senast år 2025.

Pannan i Tallmo är i bruk fem månader per år och eldas med träpellets. Det finns inga allmänt gällande lagstadgade gränsvärden för anläggningen. Det är först år 2030 sådana börjar gälla för verket.

Men enligt de rekommendationer som gäller för värmeverket ska utsläppen av partiklar inte övergå 375 milligram per kubikmeter. Men utsläppen ligger på 600-700 milligram per kubikmeter.

Man har också mätt hur stor inverkan partikelutsläppen har på närmiljön. Partikelutsläppen låg då i medeltal på ungefär kring 50 procent av det rekommenderade årsmedeltalet. Men antalet överskridningar av det rekommenderade årsmedeltalet var flera då pannan var i gång.

Bäljars tar över

På sikt är det meningen att bygga ut Bäljars värmeverk. Det är meningen att besluta om utbyggnaden år 2022.

Ekenäs Energi har önskat skjuta upp beslutet så mycket som möjligt för att hitta så miljövänliga lösningar som möjligt. En lösning kunde till exempel vara att använda spillvärme från en eventuell datacentral staden hoppas ska byggas i Bäljars.

Den ringmatning som behövs för att koppla all fjärrvärme till Bäljars har byggts ut till hälften och ska vara färdigt utbyggd år 2021.