Hoppa till huvudinnehåll

Finansminister Katri Kulmuni: “Europa borde bli digitalt självförsörjande” - hon får medhåll av experter

valtiovarainministeri Katri Kulmuni
Centerns partiordförande Katri Kulmuni vill bredda diskussionen om utrikes- och säkerhetspolitik till att också handla om cybersäkerhet. valtiovarainministeri Katri Kulmuni Bild: Markku Pitkänen / Yle Finlands finansminister

Finlands utrikes- och säkerhetspolitik handlar inte längre endast om försvarsvilja, vapenarsenal och våra relationer till grannländerna. Enligt finansminister Katri Kulmuni handlar det också om betydligt mera abstrakta hot i en global, digital värld.

Allt mera av den information som handlar om oss lagras digitalt. Den kan missbrukas, förvrängas eller säljas.

Katri Kulmuni frågar sig vilka konsekvenserna blir om till exempel banktjänster eller energiförsörjning slås ut.

Centerns partiordförande Katri Kulmuni säger att vi i dagens digitala värld är alltför beroende av några globala storbolag.

- Vi har fått en värld vars spelregler först håller på att skapas.

Hon säger att den nationella lagstiftningen inte hänger med den digitala utvecklingen som är både snabb och global.

- Kina och Ryssland använder digital påverkan och utgår från sitt perspektiv och USA har stora bolag i branschen.

Europeiska lösningar behöver stöd från pålitliga samarbetspartners inom företagsvärlden

Europa ligger enligt Kulmuni efter i den digitala utvecklingen. Hon understryker att det är viktigt att Europa blir digitalt självförsörjande.

- Vi behöver investeringar i nytt kunnande: speciellt artificiell intelligens, utveckling av 5G och digitalisering. Europa måste klara av teknologisk förnyelse och bli självförsörjande.

Med att vara digitalt självförsörjande menar Kulmuni i praktiken att bygga upp europeiska operativsystem och webbläsare.

Hon vill att Europa inleder ett samarbete med europeiska företag för att skapa egna lösningar.

Katri Kulmuni säger att den tidigare kommissionen förde diskussioner kring europeiska digitala lösningar. Hon hoppas att diskussionen fortsätter också under ledning av Ursula von der Leyen.

Experter ger Kulmuni rätt

Finansminister Katri Kulmunis öppning om strävan efter europeisk digital självförsörjning får stöd av experter.

Jarno Limnell från Aalto-universitetet är specialist på cybersäkerhet. Limnell säger att det är viktigt att det digitala kunnandet och ägandet inte glider bort från Europa.

Hanna Smith som är forskningschef vid centret för hyberhot i Helsingfors säger att Europa har varit lat. I Europa finns enligt Smith resurser och kunnande, men man har låtit amerikanerna sköta det hela.

- Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi börjar prata om den här europeiska dimensionen då det kommer till säkerhet i den digitala världen.

Hanna Smith är forskare vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet
Hanna Smith säger att det behövs mycket teknisk kunskap för att utveckla den europeiska digitala säkerheten. Hanna Smith är forskare vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet Bild: Yle hanna smith

För att utveckla europeiska digitala lösningar behövs kunniga företag.

- Staten kan putta på lite, men det är i stor utsträckning den privata sektorn som måste börja göra någonting åt saken.

Hanna Smith är optimistisk till att EU och Europa tar tag i frågan, men enligt henne rullar byråkratins hjul långsamt i Europa så allt tar tid.

Finns det en risk för att Europa reagerar för långsamt?

- Alltid då det gäller teknologi går allt väldigt snabbt idag så det finns alltid en risk för att man är några steg efter. Men Europa har vaknat och företag kan vinna på det här, så den här gången är Europa inte så långsam.

Fredsrörelsen har ännu inte fått upp ögonen för problematiken

Fredsrörelsen har ännu inte vaknat upp för olika digitala hot, säger Laura Lodenius som är verksamhetsledare för Fredsförbundet.

- Det är sant att vi också är lite sena och först försöker lära oss det här.

Det som för tillfället tar fredsrörelsens uppmärksamhet är automatvapen och robotvapen.

- På sätt och vis tangerar det diskussionen om digital säkerhet. Det handlar om vem som fattar beslut om liv och död om en robot gör besluten självständigt.

Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Pasila, 26.5.2017.
Laura Lodenius säger att Fredsrörelsen ännu inte har kommit så långt att den har diskuterat företags etiska ansvar och vem som äger den information som sprids på nätet. Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Pasila, 26.5.2017. Bild: Jari Kovalainen / Yle

Lodenius tror att den unga generationen kommer att kräva att politikerna ser på säkerhet också ur en digital synvinkel.

Hon målar upp moderna hotbilder såsom att någon stjäl din identitet eller röstar i stället för dig.

- Det handlar inte alltid om hur många män man har i skogen och springer i militära stövlar eller om Hornetplan, utan det finns en helt annat säkerhetsvärld som är viktigare för de unga än fysiska gränser.