Hoppa till huvudinnehåll

Ribban för att berätta har sänkts - idrottande barn och föräldrar rapporterar allt oftare om osakligheter

Ishockeymål
Ishockeymål Bild: Mostphotos ishockey,Issport,vintersport,ishockeyspelare,junioridrott,Ishockeymålvakter

Allt fler föräldrar och barn vill berätta om oetisk verksamhet i samband med junioridrott, uppger Befolkningsförbundet och Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI enligt Yle Uutiset.

- De vanligaste orsakerna att kontakta oss är vuxnas osakliga beteende, psykiskt våld och mobbning bland ungdomar sinsemellan. Också sexuella trakasserier och sexuellt våld kommer upp i någon mån, säger sakkunniga Saara Ruotsalainen vid Befolkningsförbundets Du är inte ensam-tjänst.

Befolkningsförbundet och FCEI kontaktades 150 gånger per telefon, mejl eller chat i fjol. I år har redan tiotals personer använts sig av tjänsterna.

Också brott anmäls

De som hör av sig verkar inom flera olika idrottsgrenar, ingen särskild idrottsgren är överrepresenterad. Mest kontakt tar ändå personer som är involverade i tävlingsidrott.

Också "en del" brottsanmälningar har gjorts, säger Ruotsalainen vid Befolkningsförbundet.

Vid förbunden uppger man att det var fallet med en konståkningstränares dubiösa metoder som har fått fördämningarna att brista.

Diskussionen om träningsetik och gränserna för sakligt beteende inleddes efter att det uppdagats att tränaren i fråga förnedrat flera minderåriga adepter.

En del lämnas utanför

Förutom föräldrar tar också barn och unga allt mer kontakt med tjänsterna. Många vill diskutera tränarens eller andra vuxnas osakliga beteende.

Många vill också diskutera sådan mobbning som förekommer bland barnen själva.

Enligt förbunden kan tydliga problemområden skönjas: de unga upplever att bemötandet från de vuxna är ojämlikt, att en del aldrig får någon uppmärksamhet, att det förekommer psykiskt våld och att någon beter sig på ett skrämmande eller hotfullt sätt.

Föräldrar kontaktar tjänsterna av samma skäl.

– Föräldrar kan uppleva att föreningen inte velat eller kunnat ingripa i saker och föräldrar har känt att de lämnats ensamma med den problematiska situationen, säger Ruotsalainen.

Många föräldrar rapporterar om osakligt bemötande som riktats mot specifikt deras barn - eller mot dem själva.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, betonar man vid förbunden.

Artikeln är en förkortad omarbetad version av Yle Uutisets artikel Luisteluvalmentajan tapaus mursi padot: Lasten ja vanhempien yhteydenotot auttaviin palveluihin kasvaneet huimasti – Kerro meille kokemuksistasi av Ines Sirén och Annette Blencowe. I artikeln finns ett frågeformulär där man kan berätta om osakligheter man stött på i idrottsvärlden. Svensk text: Ann-Lis Fredriksson

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes