Hoppa till huvudinnehåll

Avgifterna för slammottagning i Ingå är inte diskriminerande anser tekniska nämnden

detalj på slangar och slamtransportsbil.
Transportkostnaderna för slam blir förhållandevis stora då man bor på glesbygden. detalj på slangar och slamtransportsbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Avgifterna för slammottagning i Ingå är inte diskriminerande och behöver inte jämnas ut. Det anser tekniska nämnden som svar på en motion som Ingåpolitiker har lämnat in.

Enligt politikerna som undertecknat motionen är det orättvist att de som bor på glesbygden måste betala mera för slammottagning än de som är anslutna till kommunalteknik.

Därför borde avgifterna utredas och harmoniseras så att de inte är diskriminerande.

För ett hushåll som anslutet till kommunalteknik kostar avloppsvattnet 2,90 euro per kubikmeter. För hushåll i glesbygden kostar det däremot 9 euro per kubikmeter, står det i motionen.

Svårt att jämföra olika hushåll

Tekniska nämnden anser att det är utmanande att jämföra avloppsvattenkostnaderna mellan fastigheter på glesbygden och fastigheter som har anslutits till kommunalteknik.

På glesbygden är transportkostnadernas andel av den totala kostnaden betydande, särskilt i de fall där slammängden är liten.

Den nuvarande slammottagningsavgiften är därför motiverad och den motsvarar de totala kostnader som verksamheten orsakar kommunen.

Enligt nämndens beräkningar är glesbygdsfastigheternas genomsnittsliga kostnader betydligt lägre än kostnaderna för de fastigheter som har anslutits till vattenverket.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Läs också