Hoppa till huvudinnehåll

Diskrimineringsombudsmannen varnar: Barnens rättigheter förverkligas inte i Migrationsverkets beslut om familjeåterförening

Människor som går på en upphöjd mur av sand. Himlen är blå och några tunna moln.
Utredningen visar att barnens rättigheter inte förverkligas i besluten om familjeåterförening. Människor som går på en upphöjd mur av sand. Himlen är blå och några tunna moln. Bild: Erdem Sahin / EPA Grekland,Syrien,flyktingar

Diskrimineringsombudsmannens granskning visar att bara hälften av de barn som har beviljats skydd får sin familj till Finland.

Utredningen visar att barnens rättigheter inte förverkligas i besluten om familjeåterförening. Utredningens resultat har enligt diskrimineringsmannen lett till oro.

Diskrimineringsmannen har granskat 66 beslut som Migrationsverket har fattat mellan 1.1.2018 och 18.9.2019. Av besluten var 31 negativa och 35 positiva.

Migrationsverket beaktade aspekter som inte finns nämnda i lagen

Migrationsverket motiverade de negativa besluten med att det inte fanns “individuella tvingande skäl” till att lämna landet också om barnet hade fått internationellt skydd. Begreppet individuella tvingande skäl finns dock inte nämnt i lagen som en förutsättning för familjeåterförening.

Migrationsverket har också bedömt föräldrarnas klandervärdighet då Migrationsverket har fattat beslut om familjeåterförening, trots att föräldrarnas agerande oftast har skett för flera år sedan och utanför Finland. Föräldrarna har till exempel inte rest tillsammans med barnen.

Familjeåterförening har nekats på grunder som inte klart föreskrivits i lagen, säger diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen.

Migrationsverket har enligt diskrimineringsombudsmannen inte tillräckligt följt FN:s barnkonvention. Enligt konventionen ska barnens bästa prioriteras, men det syns inte tillräckligt i Migrationsverkets beslut.

Åtta rekommendationer för förbättringar

Diskrimineringsombudsmannen gör åtta rekommendationer till förbättringar utgående från resultaten i utredningen.

En åtgärd är att ändra den förordning som berör kringgående av inresebestämmelserna. Den gör i dag att Migrationsverket kan begränsa rätten att leva tillsammans med sin familj till och med för barn som har beviljats internationellt skydd.

Lagstiftningen ger enligt diskrimineringsombudsmannen idag Migrationsverket en för stor prövningsrätt.

Diskrimineringsombudsmannen kräver att inrikesministeriet genomför lagändringar i förordningarna i utlänningslagen så att de blir exaktare och bättre uppfyller kraven på skydd för familjelivet.