Hoppa till huvudinnehåll

Inrikesminister Maria Ohisalo prickar Migrationsverket

En allvarlig kvinna med ljust långt hår tittar snett ut från bilden.
Maria Ohisalo säger att diskussioner med Migrationsverket ska inledas omedelbart kring frågan. En allvarlig kvinna med ljust långt hår tittar snett ut från bilden. Bild: Lehtikuva Maria Ohisalo,De Gröna,Finlands inrikesminister

Inrikesminister Maria Ohisalo (De gröna) anser att Diskrimineringsombudsmannens utredning påvisar allvarliga brister i Migrationsverkets (Migri) beslut.

I den här utredningen framgår att barn under arton år behandlas ojämlikt. Sextonåringar behandlas som "nästan" vuxna. Hur ser du på det här?

– Det är allvarligt att barnen behandlas ojämlikt, vi ska ta upp frågan med Migri. Alla myndigheter borde följa barnkonventionen.

Är det så att Migri inte gör det?

– Det framgår av utredningen att Migri inte alltid följer barnkonventionen. Därför måste vi diskutera också den här frågan
med dem. Vi måste också granska vad vi som lagstiftare kan göra och sedan måste vi se över hur Migri tolkar lagstiftningen.

Hur snabbt kan förändringar fås till stånd?

– Jag kan inte ge någon tidtabell, men diskussionen måste starta omedelbart.

Är du överraskad över att utredningen visar att barnkonventionen inte följs fullt ut och att barn under arton år behandlas på olika sätt?

– Barnen borde inte användas som medel i diskussionen om utlänningar eller i den politiska retoriken. Alla barn under arton år borde behandlas jämlikt.

Migri: Vi följer barnkonventionen fullt ut

Överdirektör Jaana Vuorio på Migri håller inte med om att man skulle ha struntat i barnkonventionen.

Det verkar på diskrimineringsombudsmannens utredning som om ni skulle ha låtit bli att följa barnkonventionen ? Vilket är din kommentar?

– Jag anser att vi följer barnkonventionen fullt ut, men i enskilda fall är det inte alltid så lätt att fatta beslut till barnens bästa så att beslutet också tillfredsställer sökanden.

Jaana Vuorio är Migrationsverkets överdirektör
Jaana Vuorio, överdirektör vid Migri, säger att om man inte har fyllt arton så ska man behandlas som ett barn. Jaana Vuorio är Migrationsverkets överdirektör Bild: Yle/Anna Savonius jaana vuorio

Kan det faktiskt vara så att det i ungefär hälften av fallen anses förenligt med barnens fördel att familjerna inte återförenas?

På den här frågan blir överdirektör Jaana Vuorios svar dessvärre osedvanligt luddigt.

– Det är inte så enkelt, fyller man kriterierna för uppehållstillstånd får man det. Men om man inte uppfyller kriterierna blir det negativt beslut.

Enligt den här utredningen behandlar ni barn i olika åldrar ojämlikt. Varför gör ni det ?

– Det kan inte vara den enda grunden för ett negativt beslut. Om man inte har fyllt arton är det helt klart att man måste bli behandlad som ett barn.

Också diskrimineringsombudsmannen Rainer Hiltunen efterlyser klarare och enklare lagstiftning när det gäller familjeåterföreningar.

Enligt Hiltunen ignorerar domstolarna ofta barnkonventionen i sina domslut.

– Flera av Migrationsverkets beslut när det gäller familjeåterföreningarna är felaktiga men det handlar också om att
domstolarna ignorerar barnkonventionen och andra internationella konventioner i sina domslut.

Förefaller det som om barnens rättigheter skulle vara beroende av vilka beslut deras föräldrar ha fattat?

– Vår utredning visar mycket klart att Migrationsverket tolkar lagen så att föräldrarnas agerande påverkar barnens rättigheter. Till exempel om föräldrarna skickat i väg barnet till Finland utan att tvingande skäl förelåg har det påverkat barnens rätt till familjeåterförening negativt.

Så borde det inte vara ?

– Nej, barnens fördel borde alltid ha högsta prioritet.