Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektörerna tycker att Raseborgs sjukhus måste kunna diskuteras: “Om vi inte har råd får vi ingen vård”

Personporträtt på Denis Strandell, Robert Nyman och Ragnar Lundqvist
Denis Strandell, Robert Nyman och Ragnar Lundqvist får kritik av Raseborgspolitiker. Personporträtt på Denis Strandell, Robert Nyman och Ragnar Lundqvist Bild: Christoffer Westerlund / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,robert nyman

Kommundirektörerna i Raseborg, Hangö och Ingå får hård kritik av den Raseborgspolitiker som sitter med i HUS styrelse. De har agerat på ett sätt som har undergrävt Raseborgs sjukhus ställning, säger han. Anklagelserna är struntprat, kontrar Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Här kan du lyssna på kritiken och höra kommundirektörerna i Hangö, Raseborg och Ingå diskutera sjukhusets framtid:

Raseborgspolitikern Petri Kajander (SDP) är den västnyländska representanten i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS styrelse.

En medelålders man, tittar in i kameran med nöjd min.
Petri Kajander (SDP) menar att kommundirektörerna agerat på eget bevåg. En medelålders man, tittar in i kameran med nöjd min. Bild: HUS Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Petri Kajander

Han är kritisk till hur vissa av de västnyländska kommundirektörerna har agerat i förhållande till Raseborgs sjukhus.

– En del av direktörerna har varit av den åsikten att det gott och väl går att aktualisera Raseborgs sjukhus öde och börja fundera på olika alternativ.

Kajander: Kommundirektörerna gick mot politikernas ställningstagande

Stadsdirektörerna har agerat på eget bevåg och har inte fått någon politisk styrning eller information om saken från de kommuner de representerade, säger Petri Kajander.

- Om stadsdirektören i Raseborg har sagt något som sin egen åsikt så är det hans egen åsikt.

Det var på ett möte med HUS våren 2019 som vissa kommundirektörer tog upp Raseborgs sjukhus öde, enligt Kajander.

Skylt som visar riktningen till olika avdelningar på ett sjukhus.
Lokalpolitikerna anser samjouren livsviktig för kommunen, säger Petri Kajander. Skylt som visar riktningen till olika avdelningar på ett sjukhus. Bild: Robin Lindberg / Yle Västnyland,Raseborg,raseborgs sjukhus

- Efter mötet har diskussionen om Raseborgs sjukhus blivit allt mer allvarlig, konstaterar han.

Kommundirektörerna gick mot det ställningstagande som de västnyländska politikerna gjorde sommaren 2019, enligt Petri Kajander. I det visade de ledande politikerna i Hangö, Raseborg och Ingå sitt enhälliga stöd för Raseborgs sjukhus sommaren 2019.

Bland annat slog de fast att samjouren som fungerar dygnet runt är livsviktig för kommunen.

Kommundirektörerna: Det är vårt jobb att granska verksamhet

Men kommundirektörerna från Raseborg, Ingå och Hangö slår enhälligt bort Petri Kajanders kritik. De menar att man måste få diskutera och granska alternativ till den nuvarande verksamheten.

Att det skulle finnas en agenda för att stänga sjukhuset är struntprat, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Personporträtt på Denis Strandell
Denis Strandell menar att det är struntprat att det skulle finnas en agenda att stänga sjukhuset. Personporträtt på Denis Strandell Bild: Christoffer Westerlund / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,denis strandell

- Det finns ingen officiell politisk linje. Frågan har diskuterats och blötts i olika arbetsgrupper, men det finns inget ställningstagande eftersom det inte finns något att ta ställning till, säger han.

Det hör helt enkelt till en kommundirektörs jobb att kritiskt granska kostnader och verksamhet och anpassa dem till nuvarande och kommande situationer, fortsätter Strandell.

- Västnyland har den snabbast åldrande befolkningen i Nyland. Man kan inte anta att allt som finns ska bevaras och att ingenting får röras, utan man måste anpassa sig!

Strandell: Utan pengar finns ingen vård

Pengar är en grundförutsättning och om man inte har råd har man inte heller någon vård, konstaterar Strandell.

- Om vi någonsin har haft en agenda, så är det hur vi ska säkerställa att vi har ett sjukhus i Raseborg i framtiden. Bästa sättet uppnå det är att se till att det är tidsenligt och kostnadseffektivt och att det sysslar med något som betjänar vår befolkning på bästa sätt. Då måste man få diskutera vilka ingrepp och vilken form av vård som sker där.

Denis Strandell påpekar att den åldrande befolkningen behöver mera geriatriska tjänster och där kunde finnas en nisch för sjukhuset.

Ingå vill att sjukhuset fortsätter som nu

Ingås kommundirektör Robert Nyman håller med sin kollega i Hangö Han menar att man från Ingås håll främst har försökt påverka Raseborgs sjukhusledning i en riktning för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Den specialiserade sjukvården är en stor utgift och kommunen kan inte påverka den i speciellt hög grad. Genom att diskutera med HUS ledning försöker kommunens tjänstemän ändå påverka kostnaderna så mycket som möjligt, säger Nyman.

Personporträtt på Robert Nyman
Robert Nyman säger att den specialiserade sjukvården är dyr för kommunen. Personporträtt på Robert Nyman Bild: Christoffer Westerlund / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,robert nyman

- Den är kostnadsmässigt så betydande att det kan påverka kommunens välmående. Om den ohållbara kostnadsutvecklingen fortsätter, så kommer gränsen emot och vi måste fatta något beslut. Då är det viktigt att alternativen har diskuterats och granskats.

Nyman understryker att Ingå vill att verksamheten vid Raseborgs sjukhus fortsätter så som den är i dag och att samjouren bevaras.

God vård utnyttjas

Robert Nyman resonerar kring att Raseborg sjukhus skulle effektivisera sin verksamhet så att den kunde utvidgas. Om sjukhuset specialiserade sig så kunde det kanske fungera också utanför sin region, säger han.

- Jag tror inte det är omöjligt att skjutsa hit både läkare och patienter. När vården är tillräckligt god på ett visst område så kommer den också att utnyttjas. Jag hoppas att det är i den riktning som sjukhuset utvecklas.

Personporträtt på Ragnar Lundqvist
Ragnar Lundqvist tror på en framtid för sjukhuset. Personporträtt på Ragnar Lundqvist Bild: Christoffer Westerlund / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,stadsdirektör ragnar lundqvist

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger för sin del att han fullt och fast tror på att sjukhuset består.

- HUS ledande tjänstemän har kontinuerligt sagt att sjukhuset ska bestå. Jag har svårt att förstå att man skulle göra ett annorlunda politiskt beslut, säger han.

Även huvudförtoendeman på sjukhuset har kritiserat tjänstemännen

Det är inte bara Petri Kajander som har framfört kritik om brist på stöd för Raseborgs sjukhus.

Eva-Maria Sundström som är huvudförtroendeman för vårdfacket Tehy vid Raseborgs sjukhus riktade i maj 2019 skarp kritik mot tjänstemännen vid Raseborgs stad.

Huvudförtroendeman Eva-Maria Sundström säger att samhällsfördraget slår hårt mot vårdpersonalen.
Eva-Maria Sundström är huvudförtroendeman för Tehy. Huvudförtroendeman Eva-Maria Sundström säger att samhällsfördraget slår hårt mot vårdpersonalen. Bild: Yle / Christoffer Westerlund västra nylands sjukvårdsområde,sjukskötare,barnmorska

Hon påstod att det finns åsikter i Raseborgs stads ledning på tjänstemannanivå om att det kanske skulle behövas mindre specialiserad sjukvård i Raseborg.

Hon sa också att de ledande tjänstemännen hellre skulle ge både lokaler och resurser från sjukhuset till hälsocentralen.

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg nekade då bestämt att tjänstemännen i Raseborg inte skulle stöda Raseborgs sjukhus fullt ut.

Kajander: Osäkerheten illa för sjukhuset

HUS-styrelsemedlemmen Petri Kajander har vid styrelsemöten i Helsingfors förklarat att all osäkerhet i alla fall inte gör det lättare för Raseborgs sjukhus att fortsätta sin verksamhet.

- Om jobbet är hotat, och man vill grunda familj, så byter folk till säkrare jobb, säger Kajander.

Att sitta ensam i HUS-styrelsen och representera västnyländska kommuner är inte så enkelt.

Kajander anser att det inte är så enkelt att få förståelse för västnylänningarnas situation i HUS-styrelsen.

– Jag får inte mycket stöd, det är mycket utmanande och lite sorgligt.

Sjukhusdirektören sprider oro

Hangös stadsdirektör Denis Strandell tycker för sin del att direktören vid Raseborgs sjukhus Gabi Erroll har orsakat onödig oro bland personalen med sina uttalanden.

- Tyvärr har jag nog sett och hört att sjukhusdirektören själv har spritt en stor del av den här oron. Hon har kraftigt talat om att sjukhuset försvinner och sagt att om det inte finns någon jour så finns det inget sjukhus.