Hoppa till huvudinnehåll

Stadens dagvattenavgifter­­­ förbryllar i Lovisa - över 200 hushåll har protesterat

Höstrusk.
Nu har en del hushåll i Lovisa fått den första räkningen för dagvatten - det vill säga det regnvatten som rinner från fastigheten ut på gator och vägar. Höstrusk. Bild: YLE/Rolf Granqvist Stuprör,regnvatten

Många Lovisahushåll förundras över de dagvattenfakturor de fått. Avgifter uppbärs fast fastigheten saknar system för att hantera dagvatten.

Tillsvidare har staden fått in cirka 200 skriftliga anmärkningar.

- Vi har betalat men också samtidigt skickat in en protest, säger Kaj Frisk som bor på Gamla Valkomvägen.

Huset som Kaj Frisk bor i är byggt 1958 och har inget system för regnvatten.

Bakgrunden till avgiften är förändringen i markanvändnings- och bygglagen (MBL) samt vattenlagen.

Räkning för ingenting

Förändringen innebär i praktiken att ansvaret för att ordna dagvattenhantering på detaljplanerade områden har överförts till kommunerna.

Enligt den förnyade markanvändnings- och bygglagen kan kommunen ta ut en separat dagvattenavgift för att täcka de kostnader som dagvattenhanteringen medför.

Kruxet för Kaj Frisks vidkommande är att hans fastighet inte förorsakar kostnader för dagvattenhanteringen.

- Vi bor på en torr backe uppe på en sandås. Det finns inget system för regnvattnet här i Valkom, så det är tokigt att vi är tvungna att betala för ett system som inte finns, säger Frisk.

Alla som protesterat får separat svar

Det är redan en längre tid sedan staden beslöt att ta i bruk dagvattenavgifter och nu i år har den första fakturan skickats ut.

Kaj Frisks räkning är på 47 euro. Räkningen är betald men med bifogad protest.

- Hittills har vi inte hört någonting från staden angående protesten, säger Kaj Frisk.

Vid Lovisa stads tekniska central säger Eija Henriksson att staden skickar ut svar i takt med att protesterna kommer in.

- Alla som tagit kontakt kommer att få ett svar, säger Henriksson.

Tusentals fastigheter berörs

Enligt Henriksson handlar det inte om ett massvar utan alla protester bemöts enskilt.

- Vi har redan svarat på en del protester och också rättat till klara fel i faktureringen. Vi kontrollerar protesterna och fakturorna en och en eftersom alla fall är olika och har olika utgångsläge, säger Henriksson.

Totalt gäller dagvattenfaktureringen cirka 4 600 fastigheter i Lovisa.

Det var i september 2018 som stadsfullmäktige i Lovisa beslöt att ta i bruk dagvattenavgifter.

På stadens webbplats finns en avdelning för frågor och svar om avgiften.

Läs också