Hoppa till huvudinnehåll

Studentexamensnämnden om coronaviruset: enskilda annulleringar och omtagningar gäller i första hand

Närbild på en hand på en kvinna som skriver. Ett häfte och en kaffekopp i bakgrunden.
Du kan inte delta i studentskrivningarna om du vid provtillfället är satt i karantän på grund av coronaviruset. Närbild på en hand på en kvinna som skriver. Ett häfte och en kaffekopp i bakgrunden. Bild: Unsplash abiturienter,studentskrivningar,studerande

Coronaviruset väcker frågor också hos dem som ska delta i vårens studentskrivningar. Finns det en smittorisk eller en karantänsituation gäller i första hand annullering av enskilda examinanders anmälningar.

Studentexamensnämnden har på sin webbplats gått ut med anvisningar gällande coronaviruset och studentexamen.

Vad gäller coronaviruset går hälsomyndigheternas anvisningar före allt annat, uppger Studentexamensnämnden. Finns det en smittorisk ska man följa myndigheternas anvisningar - också då man eventuellt borde delta i studentskrivningarna. Viktigast är att ta hand om sin egen och andras hälsa.

För att delta i studentexamen måste man sitta i en övervakad provlokal. Att delta i examen är därför i princip inte möjligt om man är satt i karantän och att skriva provet på distans går inte.

Gymnasiet kan tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som fattat karantänbeslutet, överväga ifall det i ett enskilt karantänfall finns möjligheter att anordna provet i separat utrymme. Om det är möjligt kan skolans rektor fatta ett beslut för examensdagen ifråga utifrån bedömningen av den dagens situation.

Annullering i första hand

Men i första hand är tillvägagångssättet då en examinand insjuknat eller satts i karantän annul­le­ring av anmälan samt utnyttjande av möjligheterna att ta om prov.

Annullering av anmälan görs på ansökan av examinanden. En anmälan som annullerats räknas inte som ett provtillfälle i provet ifråga. Ansökan görs tillsammans med gymnasiet och till den bifogar man ett läkarintyg eller dylik utredning.

Examinanden kan också av synnerligen vägande skäl ansöka om ändring av anmälningsuppgifterna och ändra ett extra prov till ett obligatoriskt prov. Läs mer om det på Studentexamensnämndens sidor.

Ett alternativ är också att låta bli att lämna in en ansökan om annullering. Då får man som frånvarande ett underkänt vitsord, varefter man kan anmäla sig till omtagning av provet på hösten. Läs mer om det på Studentexamensnämndens sidor.

Om det går så att du måste ansöka om annullering, får du utnyttja möjligheten att ta om proven vid en senare tidpunkt.

- Det här är de möjligheter som lagen ger oss att handla, säger Robin Lundell, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden.

Studentexamensnämnden följer med hur coronavirussituationen utvecklas. Om situationen eskalerar, kan proven eller bedömningen möjligen ordnas på ett avvikande sätt. Att flytta examen eller någon del av den till en senare tidpunkt är en exceptionellt kraftfull åtgärd, skriver Studentexamensnämnden.

11.3.2020: Artikeln uppdaterad med mer specifik information från Studentexamensnämndens webbplats.

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix