Hoppa till huvudinnehåll

Kommissionen lade fram förslag om bindande klimatlagstiftning - åtgärderna räcker inte anser Greta Thunberg som besöker Bryssel

Ursula von der Leyen och Greta Thunberg i EU-kommissionen.
Ursula von der Leyen och Greta Thunberg i EU-kommissionen den 4 mars 2020.. Ursula von der Leyen och Greta Thunberg i EU-kommissionen. Bild: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET Ursula von der Leyen,Greta Thunberg

EU har i dag lagt fram ett förslag till bindande lagstiftning som ska göra unionen koldioxidneutral till 2050. Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen ser klimatlagen som en garanti för en förutsägbar och rättvis grön övergång.

- Klimatlagen är den juridiska översättningen av vårt politiska engagemang. Den sätter oss på en oåterkallelig väg mot en mer hållbar framtid, sade von der Leyen i samband med en presskonferens i Bryssel.

Klimatlagen sätter ett rättsligt bindande mål om nollutsläpp av koldioxid före år 2050. I praktiken får mängden växthusgaser som släpps ut inom unionen inte överskrida den mängd koldioxid man tar tillvara.

Såväl EU-institutionerna som medlemsländerna måste vidta åtgärder för att nå målet om klimatneutralitet.

EU föreslås också få befogenheter att komma med rekommendationer till länder som inte lever upp till EU:s klimatmålsättningar.

Med fem års mellanrum kan kommissionen granska om de åtgärder som vidtagits varit tillräckliga såväl på nationell nivå som inom EU överlag.

Kommissionen kommer också att utvärdera om de nuvarande utsläppsmålen för år 2030 är tillräckliga, eller om det behövs mer klimatåtgärder under de kommande tio åren.

Både ris och ros

Förslaget om klimatlagen har som väntat fått både ris och ros.

Finlands Näringsliv EK anser att klimatlagen är den främsta klimatåtgärden på EU-nivå på flera år.

EK:s vd Jyri Häkämies anser att den tilltänkta lagen ger förutsägbarhet med tanke på klimatmålen för år 2050.

- Att åtgärda klimatfrågan kommer att kräva massiva investeringar och därför behövs en vision långt in i framtiden.

Enligt EK gynnar klimatlagen finländska företag som använder sig av nya och rena teknologier.

Gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö anser däremot att den föreslagna klimatlagen saknar ambition. Istället för en vag ramlag behövs specifika åtgärder anser Niinistö.

- Förändringen måste börja nu, inte om flera år.

Har EU gett upp, undrar Thunberg

Klimataktivisten Greta Thunberg som besökte Bryssel i dag var också missnöjd med kommissionens ambitionsnivå.

- När ditt hus står i lågor väntar du inte i flera år på att börja släcka det, sade Thunberg.

- När EU presenterar klimatlagen och ett mål om klimatneutralitet år 2050 så är det som att indirekt medge att man ger upp.

Klimatlagen måste godkännas av såväl ministerrådet som av EU-parlamentet innan den träder i kraft.

Lagen om bindande koldioxidminskningar är en del av EU:s <em>gröna giv</em> som syftar till att göra EU klimatneutralt till 2050.

Läs också